Сигнал до ОЛАФ. Няма да повярвате за какво се харчат 250 милиона лева по ОП „Околна среда“

65

След като Министерство на околната среда и водите няма абсолютно никаква реакция за изнесените в медиите фрапантни обществени поръчки – Коалиция „За да останат хора в България“ сезира със сигнал  Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с копия до Комисията по околна среда в Европейския парламент и нейния председател Джовани Ла Вия, еврокомисаря с ресор Околна среда Кармену Вела и българската прокуратура, съобщават от Коалиция „За да останат хора в България“.

Сигналът е за проверка на изнесените данни за злоупотреба с европейски и бюджетни средства по Оперативна програма „Околна среда”, сектор „Биоразнообразие”.
В сигнала се настоява и да се извърши ревизия на дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
На вниманието на сигнализираните институции са поставени следните въпроси:
Дали одобрените от министъра на околната среда програми са целесъобразни и в максимална степен защитават обществения интерес и околната среда? Особено внимание да се обърне за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и организациите, печелещи обществените поръчки. Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките. Има ли съмнения за опорочени тръжни процедури и предизвестени победители. Упражнен ли е необходимият контрол на изпълнението и отчетените документи? Допринесли ли са изразходваните пари за съхранение на биоразнообразието или поръчките се извършват повърхностно, без достатъчна задълбоченост и средствата са прахосани безотговорно.
ОЛАФ и българската прокуратура да отговорят и на въпросите:
Как точно едни и същи неправителствени организации и свързаните с тях лица печелят поръчките?
Правени ли са инспекции на терен по време на разработване на поръчките и това документирано ли е?
Допринесли ли са изразходваните милиони левове и евро за дългосрочно изпълнение на целите за опазване на биоразнообразието в страната?
В сигнала се настоява и за проверка на законността, формите и начините, по които ще се разпределят предвидените 100 млн. лв. за настоящата година. С писмото се отправя искане до приключване на проверката, прокуратурата да разпореди забрана на усвояването на парите за 2016 година.
Приложение: Част от обществените поръчки, които трябва да бъдат проверени:
Зелени Балкани, Стара Загора – бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)
650 000 лева да хранят черни лешояди
1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик
420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица
470 000 лева за отглеждане на лалугери
1 700 000 лева за садене на върби
3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди
3 Милион лева за броене на соколи Българско Дружество за Защита на Птиците – бенефициент/изпълнител/партньор
4 милиона лева да броят ястреби и орли
4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)
5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят – вижте на сайта на МОСВ.
5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд
8 милиона лева да пазят царски орли от жици
4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел
95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите
18 000 лева за лятна лекция сред природата
90 000 лева за училищни лекции Зелени Балкани Пловдив – бенефициент/изпълнител/партньор
(Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)