Средната месечна работна заплата у нас е нараснала с 12.2%

100

Най-голямо е увеличението в сектора на културата, спорта и развлеченията. Средномесечното трудово възнаграждение е най-високо при дейностите, свързани със „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“

Средната брутна работна заплата за декември 2021 е 1676 лева, показват данни на НСИ, цитирано от БНТ 1.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата у нас е нараснала с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3856 лева
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2383 лева
„Финансови и застрахователни дейности“ – 2377 лева
Най-нископлатени през декември са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 935 лева
„Други дейности“ – 1044 лева
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1122 лева

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния – с 11.4%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1581 лв., а за ноември – 1579 лв.

По публикацията работи: Пламена Сутева