Похвална постъпка: Наши рибари върнаха голяма моруна в Черно море (ВИДЕО)

139
blank
Колаж: "Нова Вест"

Похвална постъпка – рибари върнаха в морето огромна моруна

Наши рибари не злоупотребиха и върнаха в естествена среда уловена огромна моруна. Те споделиха видеоклип в социалните мрежи, на който се вижда как пускат обратно гигантската риба във водите на Черно море. Стотици граждани не пропуснаха да поздравят рибарите за похвалната постъпка.

От 1 януари 2021 г. тази година е в сила заповед от Министерството на земеделието, храните и горите, с която се удължава със срок от пет години улова на застрашени видове есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море – руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii), чига (Acipenser ruthenus), пъструга (Acipenser stellatus) и моруна (Huso huso). Основната цел на забраната е възстановяване на запасите.

Съгласно Червената книга на България, природозащитното състояние на руската есетра, чигата, пъстругата и моруната е „критично застрашен вид“ (CR). В частта „Необходими мерки за защита” в Червената книга, като основна мярка е посочено въвеждането на пълна забрана за улова на тези видове.

Есетровите видове са едни от най-застрашените видове в света, като причините за тяхното изчезване са антропогенни и биологични, в т.ч. риболов и свръхулов, незаконен и недеклариран улов, незаконна добив на черен хайвер и търговия, загуба и фрагментация на местообитания. Върху есетровите риби от басейна на река Дунав съществено влияние оказват изградените язовири „Железни врата” I и II между Сърбия и Румъния, които препятстват естествената миграция на видовете. Това ограничава възможността за достигане до местата за размножаване, което пречи за нормалното възпроизводство на рибите и води до намаляване на генетично разнообразие на популациите. Есетрите имат дълъг жизнен цикъл, късна полова зрялост, ниска специфична плодовитост и дълги миграционни пътища.