У нас има само 5 специализирани училища и 18 198 деца с увреждания

135
18 198 деца със специални образователни потребности (СОП) се обучават в масовите училища в страната.
В забавачките пък има 4065 със СОП. Това отчетоха от МОН за clinica.bg. Броят на учениците със СОП достигна това число, след като миналата година помощните школа масово бяха преобразувани в центрове за образователна подкрепа.
Учениците, които се обучаваха там-2821 пък бяха пренасочени към общообразователни или професионални училища. Преобразуването засегна 43 помощни школа, като в момента в страната функционират само 5 специализирани учебни заведения. Три от тях са за деца със сензорни увреждания, а останалите две за ученици с увреден слух.

Броят на обучаващите се в тях е 708.

Ресурсно подпомагане за хлапетата със СОП се осъществява и в 28-те регионални центрове за приобщаващото образование. Те на практика оказват подкрепа, там, където училищата и детските градини все още не успяват сами да го направят. В тях са включени общо 7583 деца и ученици. Именно регионалните звена насочват подрастващите към центровете за образователни подкрепа или бившите помощни школа.

Броят на децата там напрекъснато обаче намалява,заради политиката на приобщаване, коментираха от МОН.

Сред най-честите диагнози на българските ученици със СОП са умствена изостаналост, комуникативни нарушения, дислексия, нарушено зрение, увреден слух, емоционални и поведенчески разстройства, физически увреждания и др. От ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, педагози на зрително затруднени деца, помощници на учителя и др. Общият брой на педагозите ангажирани с приобщаващото образование в школа и детски градини са 3728. Това включва 1397 ресурсни учители, 763 психолози, 582 логопеди, 69 рехабилитатори на слуха и говора, 105 педагози на зрително затруднени деца, 773 педагогически съветници и двама кинезитерапевти.

За интеграцията на децата от СОП в школата

се прилагат мерки като адаптиране на учебното съдържание, според индивидуалните потребности, осигуряване на помощни средства и технологии в обучителния процес, рехабилитация, терапевтична подкрепа и др., отчетоха от МОН.

Ежегодно по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ се отделят средства за изграждане на покрити рампи, адаптиране на санитарни възли, ремонти, монтаж на платформени съоръжения и др. През миналата година са финансирани 7 рампи, 2 асансьора, 12 ремонта на прилежаща инфраструктура, 15 адаптирани санитарни възли, 11 платформени съоръжение и др., обясниха още от образователното министерство.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама