На 14 септември беше проведена работна среща за представяне на курс „Електронен маркетинг и блогинг”

83

На 14 септември 2018 година Сдружение Международен институт по мениджмънт, Варна организира работна среща за представяне на курс Електронен маркетинг и блогинг и резултати от тестването му сред родители на деца с увреждане.

Събитието се проведе в конферентната зала на Висше училище по мениджмънт и в него взеха участие над 30 представители на бизнеса, доставчици на социални и образователни услуги и родители на деца с увреждане.

На събитието бяха представени алтернативни канали за търсене на допълнителен доход, основно чрез социалните мрежи, различни платформи и социални инициативи и каузи, подходящи за дистанционен труд.

Това е подходящ начин за работа от вкъщи, защото много често, прекарвайки дълго време у дома, родителите на деца с увреждане, особено майките, се преквалифицират и изучават различни надомни занаяти – рисуване, плетене, изработване на различни сувенири и предмети за дома.

Другата цел на събитието бе да въвлече работодатели и браншови организации в дискусия, имаща отношение върху преодоляване на негативните нагласи сред обществото по отношение на наемането на работа на родители на деца с увреждане. Бяха представени добри примери, който доказват, че е възможно такива хора успешно да съчетават личния си живот с професионалния.

Срещата се организирана в рамките на изпълнение на Дейност 7 „Кампания за преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите към хора, които се грижат за деца с увреждане“, по проект “Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване” /ПРОФИЛ/.

Проектът има за цел да подобри качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждане, чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите. Проект ПРОФИЛ, Договор № BG05M9OP001-2.005-0149-C02 се изпълнява от Сдружение “Международен институт по мениджмънт”, в партньорство с „Е-турс” ООД и Фондация “Радост за нашите деца“.

Проектът е финансиран по процедура „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама