Близо 22 хиляди български ученици се върнаха обратно в клас

144
blank
Снимката е илюстративна

До март тази година 1134 екипа са обходили 207 хил. адреса и са върнали в клас 21 915 деца, съобщиха от пресцентъра на МОН за Нова Вест.

От тези 21 915 деца и ученици повторно отпаднали са 1221, като от тях само 624 са в задължителна училищна възраст до 16 г. Част от започналите учебната година са отпаднали след първия учебен срок. 50% от повторно и ново отпадналите ученици са в областите Пловдив, Стара Загора, Бургас, София и Сливен.

МОН възложи приоритетна работа на екипите с повторно отпадналите и новоотпадналите деца и ученици.
От посетените адреси не е установено местоживеенето на 506 деца и е предложена мярка за установяване на местоживеенето на детето и родителя чрез системата на МВР. 57 са посетени от инспектор ДПС на адреса съвместно с представител на друга институция. За някои от случаите има връчени актове за установени административни нарушения и издадени наказателни постановления.

Сред причините за отпадане от детска градина или училище на върнатите чрез деца и ученици са заминаване на семейството в чужбина, семейството е променило местоживеенето си, заявено нежелание или неглежиране от страна на родителите. Най-малко са случаите със здравословни проблеми на детето или на родителя, заживяване на семейни начала или извършване на престъпление.

МОН и Агенцията за социално подпомагане уточниха процудура за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директора на детската градина или училището. Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“.

Същият ред се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).
Изготвен е проект на Национална програма „Заедно за всяко дете“ за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на стойност 450 000 лева.

МОН, АСП, МВР и общините започват взаимен обмен на информация чрез информационна система, която подпомага дейността на екипите.

Досега 200 общини са включени към информационната система, с АСП предстои подписване на споразумение, а с МВР е създадена съвместна работна група, която да изготви параметрите на междуинституционално споразумение. Постигната е договореност за проект в област Ловеч за проследяване и упражняване правото на образование на деца в миграция и взаимен обмен на информация за деца в риск от отпадане от образователната система.

Изграден е портал с добри практики и обобщена полезна информация в подкрепа на екипите, който е достъпен на адрес back2school.mon.bg.

В рамките на нашето европредседателство е поставен въпросът за обща европейска пилотна инициатива за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни.

Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с който дейността на екипите да стане постоянна и в което да бъдат регламентирани ангажиментите на всички институции.

 

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама