Прокуратурата и ДАНС подписаха обща заповед за създаване на oбщо звено, касаещо изборите

blank
Снимка: Илюстративна

Прокуратурата на Република България и на ДАНС, подписаха съвместна заповед, регламентираща действията на институциите за гарантиране на политическите права на гражданите и за осигуряване на бързо и ефективно  противодействие на престъпленията, свързани със законосъобразното провеждане на 02.04.2023 г. на избори за 49-о Народно събрание.

Със заповедта се създава Национално междуведомствено звено, което ще координира дейността на ПРБ и ДАНС за осигуряване на взаимодействие между институциите по време на предизборната кампания, в самия изборен ден и до обявяване от ЦИК на окончателните резултати от изборите. С нея главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни екипи за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес.

Нормата е императивна и задължава главния прокурор и министъра на вътрешните работи да организират и осигурят взаимодействието на ръководените от тях институции. Създаването на Национално междуведомствено звено би могло да гарантира упражняването на избирателните права на гражданите по установения от Конституцията и Изборния кодекс правов ред, пише eurokom.bg

Трайно установената добра практика, доказала своята ефективност и ефикасност чрез функционирането на Национално междуведомствено звено за съвместни действия на институциите, съгласно нормативно установените им правомощия, допринася за осигуряване на честни и прозрачни избори и води до по-добро взаимодействие и координация, каквито са очакванията на българските граждани и на европейските ни партньори.

С цел гарантиране на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискванията на закона във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще анализира всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения.

По публикацията работи: Велислава Велева