Важна новина, свързана с депозитите и кредитите в България

blank
Снимка: Pixabay

Наблюдава се повишаване в лихвите по кредитите и депозитите в България. Данни от БНБ показват с колко са скочили лихвите при потребителските кредити, жилищните кредити, кредитите за работодатели и самонаети, както и лихвите при депозитите

Банките вече са повишили лихвите по кредитите и депозитите. Това показват данните на Българската национална банка (БНБ).

През август средният лихвен процент по потребителските кредити се е повишил с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.11 пр. п. до 8.78%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР – с 0.05 пр. п. до 2.76%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.20%.

Поскъпват и кредитите за работодатели и самонаети. Средният лихвен процент тези заеми се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.21%. През август 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 14.38%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.01 пр. п. до 20.39%.

Освен при кредитите по-високи лихви вече дават банките и за депозити, отчита БНБ. През август 2022 г. средният лихвен процент по спестяванията в лева нараства с 0.04 пр. п. до 0.17%, а по тези в евро – с 0.09 пр. п. до 0.22%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро обаче остават без промяна на нива от 0.00%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро остават на нива съответно 0.12% и 0.17%.

Намалява и обемът на новите депозити в лева с 9.1% (10.7 млн. лв.) до 106.6 млн. лв., а  тези в евро се увеличават с 25% (25.8 млн. лв.) до 129.2 млн. лв.

По публикацията работи: Пламена Сутева