Важно за всички гласоподаватели: Всеки може да избере да гласува машинно или с хартиена бюлетина

blank
колаж: "Нова Вест"

При произвеждане на парламентарните избори на 4 април 2021 г. машинното гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Другите изключения са при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.

В секциите, в които може да се гласува машинно, избирателят има право да избере дали да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Това е записано в приетите условия и ред за машинното гласува на 4-ти април, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.

Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на това с хартиена бюлетина. Избирател, който е решил да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

След произвеждането на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят няма право да променя своя вот чрез повторно машинно гласуване.