Стартира международен проект за разработване на нова квалификация в кулинарните изкуства

blank

blankСтартира международен проект, насочен към повишаването на качеството и приложимостта на професионално образование и обучение (ПОО) в сферата на кулинарните изкуства

Проект CULINART се изпълнява от консорциум от организации от България, Испания, Франция, Италия, Португалия и Турция. Фокусът му е поставен върху разработването и внедряването на изцяло нова съвместна квалификация в областта на кулинарните изкуства, която да отговори на актуалните нужди на пазара на труда и да предостави възможност за повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.

Международен колеж – Добрич е водеща организация по проекта и от 26 февруари стартира цикъл от събития, чиято цел е в открита дискусия с участниците да се проучат специфичните нужди на бизнеса от сферата на туризма и гостоприемството и да се дефинират техните изисквания към професионалистите, работещи в областта на кулинарните изкуства. В резултат на форума очакваме да се формулират конкретни предложения за специфични знания, умения и компетентности, които следва да притежава съвременният „главен готвач“, за да отговаря на очакванията на работодателите и да е „в крак“ с последните тенденции и иновации в гастрономията.

blank

Вторият ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР С ФОКУС ГРУПИ ще се проведе в град Варна на 28 февруари 2019 г. (четвъртък) от 9:00 часа до 12:30 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт, на адрес: ул. „Оборище“, № 13А, ет. 4, зала 408.

За участие в дискусията са поканени всички заинтересовани представители на професионалните и браншови организации на заетите в ресторантьорството и кулинарния сектор, доставчици на ПОО, централни и местни институции и регулаторни органи, имащи отношение към разработването, акредитирането и контролирането на професионалните квалификации, утвърдени професионалисти в бранша и други заинтересовани лица.

Събитието се организира в рамките на проект: „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение, който се реализира по договор № 2018-1739/001–001 с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“.

Участието в дискусионния семинар е безплатно, като поради ограничения брой места се изисква предварителна регистрация. За целта се свържете с екипа на проекта на един от посочените контакти.

Повече детайли за инициативата можете да намерите на интернет страницата на проекта: www.culinart-europe.eu

E-mail: culinart2018@gmail.com

blankПроект с референтен номер 597848-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, а Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама

реклама

реклама