Президентът сезира КС за разпоредби от Административнопроцесуалния кодекс

19

Президентът Румен Радев е сезирал Конституционния съд по повод разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, съобщава прессекретариатът на държавния глава.

Миналата седмица парламентът отхвърли ветото му върху промени в АПК. Искането до КС е за обявяване на противоконституционни и несъответстващи на международни договори отделни текстове, се казва в информацията.

„Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздаването, че е прогласен в чл.121, ал.3 от Конституцията. Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. С предложените промени този основен принцип за публичност и прозрачност се превръща в изключение“, пише в мотивите на президента.

Поради това разпоредбата, която въвежда принципа на закрити заседания по дела, подсъдни на тричленни състави на ВАС като втора инстанция, не съответства на Конституцията и на посочените международни договори, смята Радев.

Той оспорва също въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела. Тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие. Поради това те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на защита, аргументира се президентът.

В искането си Румен Радев атакува и завишените съдебни такси. При съпоставка на размера до и след приемането на ЗИД АПК се установява, че увеличението им е 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридическите лица с нестопанска цел. Те ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита, се казва в съобщението.

Държавният глава оспорва още премахването на касационната инстанция в Закона за достъп до обществена информация, Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Кодекса за социално осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за опазване на земеделските земи и в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама