Теменужка Петкова: ТЕЦ „Варна“ е стратегическа за енергийната сигурност, Папазов иска да я върне към живот

45

Теменужка Петкова: ТЕЦ „Варна“ е стратегическа за енергийната сигурност, Папазов иска да я върне към живот
Теменужка Петкова, министър на енергетиката, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“, заяви позиции по следните теми:
Протестите; Оставката на Манолев; Сделката с ЧЕЗ
Беновска покани министъра на енергетиката Теменужка Петкова с въпроса – „Нали не сте били на протеста преди малко?“. Петкова отговори, че много хора не са били, пък и настроението било доста минорно, но според нея това е очаквано, тъй като по нейни думи не е нормално да има протести в държава, чиято икономика върви напред, процентът на безработица е нисък, европредседателството е било успешно. „Няма никакви предпоставки за протести и хората разбират това“, допълни Петкова. Беновска коментира, че премиерът Борисов винаги е бил демократичен и зачитащ правото на всеки да изрази мнението си. Министърът се съгласи, но отбеляза, че обществото знае кога исканията за протести са обосновани и кога са провокация. Водещата попита къде е границата между изразяване на мнение и манипулацията на общественото мнение, когато протестират лица без свои тези, били са облагодетелствани от властимащите и разполагат с медийна мощ. Министърът смята, че българското общество е показало мъдрост и разбиране и не се поддава лесно на провокации. „Мъдрост ли беше, че евентуално бъдещият министър на транспорта трябваше да си подаде оставката преди да е станал министър, заради публикация във в-к „Капитал“?“ попита Беновска. Петкова обясни, че ГЕРБ се различава от останалите партии, защото се реагира много бързо и всички са наясно с политическата отговорност, която носят. Според нея Манолев е преценил, че битката не си заслужава в такава ситуация и се е оттеглил с достойнство. Беновска вметна, че самият Манолев е казал, че Борисов го е помолил да си подаде оставката. Министърът подчерта, че всички в ГЕРБ си знаят отговорностите. Водещата припомни случая с подадената оставка на министъра на енергетиката през февруари. Петкова обясни, че причината за оставката е била частната търговска сделка за ЧЕЗ, която е била превърната в политически проблем. Министърът каза, че няма допълнителна информация за случващото се със сделката, която според българското законодателство трябва да премине през прегледа на Комисията за защита на конкуренцията(КЗК), която е единственият компетентен орган, който може да се произнася по въпроси свързани с концентрация на пазара, наличие на условия за конкурентна среда в определен сектор и т.н. Решението на КЗК е било, че сделката няма как да бъде реализирана, тъй като е налице концентрация на акции на кандидат-купувача, но „Инерком“ са обжалвали решението. Крайното решение ще е на съда. Беновска попита дали КЗК не е трябвало предварително да се произнесе, а потенциалният купувач да се проучи. Петкова обясни, че няма как КЗК да се произнесе предварително, защото от чешка страна процедурата не е била приключена, а финалът ѝ е бил с подписването на предварителен договор, след който КЗК се е произнесла преди прехвърлянето на акциите.
Как се придобиват централи от частни лица?; Ситуацията с ТЕЦ „Варна“
Водещата попита кой и как може да придобие ВЕЦ, ТЕЦ, права за търговия с ток и т.н. – каква е процедурата. Министърът на енергетиката обясни, че когато собствеността е на държавата и се вземе решение, че може да се освободи от определен брой активи, то тогава се следва законът за приватизация и следприватизационен контрол и всички сделки се извършват по реда на закона чрез търгове. Петкова обясни, че по такъв начин са приватизирани електроразпределителните предприятия през 2003 година. Беновска конкретно попита за ТЕЦ „Варна“, за която се говори, че дялове на децата на бившия министър на транспорта – Данаил Папазов са станали собственост на Ахмед Доган. Петкова обясни, че ТЕЦ „Варна“ е бил държавна собственост и е изградена в края на 60-те години, която е втората по големина в България и на Балканския полуостров и разполага с 6 блока. До 1 януари 2015 година е имала структуроопределящо значение за енергийната сигурност на страната, а през 2006 година е продадена на ЧЕЗ – от датата на приватизация до 2011 година, съгласно договора, 3 от блоковете работят само като студен резерв, а останалите 3 работят за доставка на електрическа енергия на обществения доставчик. След 2011 година ЧЕЗ са имали задължение да изградят сероочистващи устройства на базата, на които централата да продължи да работи на въглища, но такива действия от чешка страна не са предприети, обясни Петкова, и оттогава централата работи само като студент резерв – 1 от блоковете е за студен резерв, другите 2 се ползват с дерогация от страна на Европейската комисия и могат да работят в рамките на 1 месец в годината. Министърът допълни, че на 1 януари 2015 година дерогацията е изтекла, собствениците не са изградили очистващите устройва, които да дадат възможност централата да работи на въглища, затова е била спряна от експлоатация.
„Това беше едно сериозно изпитание за електроенергийната система на страната, тъй като тази централа има много важно значение за енергийната сигурност и нейното излизане от работа създаде необходимост от реорганизация на енергийната система и осигуряване на нейната сигурност. Когато през миналата година беше извършена продажба – ЧЕЗ продаде своя актив на територията на България на Данаил Папазов, бях много приятно изненадана от желанието на новите собственици да върнат към живот централата, но сменяйки нейната горивна компонента, преминавайки от въглища на природен газ – нещо, което се приветства от всички, тъй като този тип производство не е свързан с отделяне на вредни емисии и решава проблема с чистотата на въздуха и екологията“ каза Петкова. Беновска попита колко пари получава ТЕЦ „Варна“ за студения резерв. Министърът подчерта, че всички мощности, които осигуряват студен резерв с изключение на ТЕЦ 2 са собственост на частни лица. Относно цената министърът обясни, че се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране, а такъв резерв има всяка държава в ЕС. Водещата конкретно попита каква е цената за ТЕЦ „Варна“. Петкова отговори, че сумата се определя спрямо произведеното количество, което е съобразено с потребностите на електроенергийната система, но не може да каже с точност за ТЕЦ „Варна“.
ТЕЦ „Марица“ 1 и 3
Беновска отвори темата за ТЕЦ „Марица“ 1 и 3 и припомни изявление на Петкова, че правителството е на път да реши въпроса с високите цени на централите, тъй като е изтекъл 10-годишният договор с тях. Петкова поправи водещата и уточни, че договорите изтичат съответно през 2024 и 2026 година. Водещата попита дали те ще продължат да работят по същия начин, а и имат гарантирано плащане без значение дали ще изработят поставения капацитет. Министърът подчерта, че централите са от голямо значение на българската енергийна система, която не би могла да издържи без наличието на двете мощности, а относно договорите – има намерение те да бъдат съгласувани с пазарните принципи. Петкова обясни, че през 2013 година КЕВР е сезирала Европейската комисия за предоставяне на неправомерна държавна помощ във връзка с двата договора. Комисията е направила проверки и е изработена методика, свързана с определянето на невъзстановяемите разходи, която е предоставена на двете американски централи, оттук нататък предстоят преговори за параметрите на методиката. Беновска попита какво конкретно ще се направи, тъй като това се слуша от години. Петкова подчерта, че преговорите са сложен процес и все още не са започнали, но аргументите и параметрите от българска страна са изложени и се очаква другата страна да изложи своите.
Интерконектор Гърция-България; Втечнен газ от САЩ
Беновска припомни, че министър Петкова се е срещнала в Солун със заместник-секретаря на Департамента по енергетика на САЩ – Марк Менезес и попита какво са разговаряли с него. Петкова отговори, че са обсъдили важни теми за двустранното сътрудничество, а по отношение на диверсификацията на източниците за доставка на природен газ не само за България, но и за цяла Европа, съвсем наскоро е била проведена среща между Тръмп и Юнкер. На срещата е била обсъдена възможността за доставка на втечнен природен газ от САЩ за европейския пазар. В момента се работи по изграждането на интерконектора Гърция-България, с който ще се скъси пътя за доставка на втечнен газ, включително и от САЩ. С Менезес са обсъждали именно изграждането на интерконектора, предприетите стъпки от българското правителство, заложените гаранти и т.н. Предстои да бъде подписано междуправителствено споразумение между двете страни във връзка с данъчния им статут, тъй като проектът ще се реализира в следващите 25 години и трябва да бъде устойчив. Петкова обясни, че обществените поръчки са в ход и края на годината би следвало да стартира строителството. Беновска попита защо България е склонна да даде държавна гаранция за този проект, но не и за „Белене“ . Министърът на енергетиката смята, че един от основните приоритети на управлението е диверсификацията на източниците за доставка на природен газ и това дава основание на правителството да заложи за трета поредна година държавната гаранция, която ще даде възможност за осигуряване на финансиране при добри условия. Водещата попита дали някой е склонен да строи централа без държавна гаранция – например китайските инвеститори. Петкова обясни, че при предишния проект за реализация на АЕЦ „Белене“ не е ставало дума за държавна гаранция; през 2007 година е избрана немската компания РВ при условия без предоставяне на държавна гаранция. Според министъра предимствата на този проект за интерконектора са други, тъй като е в напреднала фаза – наличие на лицензирана площадка, с изградена инфраструктура, оборудване, нотификация от ЕК, специалисти по ядрена енергетика. Относно китайските потенциални партньори – те искат да имат сигурност относно реализацията на проекта и да не бъде спрян от някое следващо правителство.
Беновска попита министъра дали електроразпределителните дружества и енергийните системни оператори да посрещнат зимата. Петкова обясни, че експертите от министерството на енергетиката извършват проверки за готовността и нуждите на операторите за идващия студен сезон.
Министър Петкова подари на предаването „Беновска пита“ книгата „Иноваторите“, а основното послание е, че нито един иноватор не е успял да се справи сам, а трябва работа в екип и креативност. Съвместната инициатива между министерството на енергетиката и предаването ще е насочена към връщане на специализираното средно образование в областта на енергетиката.

Така завърши разговорът между Теменужка Петкова и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по „Канал 3“ и „Радио К2“ на 16-ти септември 2018 година.

*******

Стани част от новините с NovaVest.bg! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на novavest.bg@gmail.com или като съобщение на facebook.com/novavest.bg. Чети, споделяй и коментирай най-важното от България и света!
За реклама: https://novavest.bg/реклама