Предадоха на съд кмета на Белово

42

Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе в съда два обвинителни акта спрямо кмета на община Белово

Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на Община Белово, обл. Пазарджик, Костадин Варев и Анета Кечева , в качеството и’ на началник Общинска служба „Земеделие“ – гр. Септември, предаде прокуратурата.

Срещу Костадин Варев обвинението е по три пункта – два за престъпление по чл. 282 ал. 2 от Наказателния кодекс – престъпление по служба и в един пункт по чл. 219 ал. 4 от Наказателния кодекс – умишлена безстопанственост. Анета Кечева е предадена на съд за престъпление по служба – престъпление по чл. 282 ал. 2 от Наказателния кодекс. Периодът на извършване на престъпленията са от месец април до месец декември 2014 година.

Едно от престъпленията е извършено в съучастие между Варев и Кечева, която е нарушила служебните си задължения при сформиране на състава на комисия по чл.78а ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и е издала три броя заповеди, относно извършване проверка на място за установяване на начин на трайно ползване на имоти в землището на гр.Белово, с.Мененкьово, с.Габровица, с.Сестримо и с. Момина Клисура в Община Белово.

Впоследствие двамата обвиняеми са съставили пет броя констативни протоколи , в които са отразили неверни начини на трайно ползване на земи – вместо пасища и мери са ги вписали като изоставени или затревени ниви. Последвала е продажба на земи в огромни размери. Общинските земи са продадени на две фирми „Българско земеделско производство“ ООД – София и на „Навигатор-5“ ЕООД -гр.Вълчи дол. Сумите от продажби на земите в размер на 2 291 929 лева са изразходвани за ремонт на 64 броя обекти в общината, като за 151 000 лева не може да се установи къде са вложени. В тази връзка е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост на Костадин Варев.

Окръжна прокуратура-Пазарджик внесе в съда и обвинителен акт срещу Костадин Варев по още едно дело за безстопанственост, проявена по повод изваждане на тръби от напорен водопровод, положени преди 30 години в землището на гр.Белово. По делото е установено, че тръбите са били извадени и продадени за отпадъчно желязо на стойност 75 000 лева, но 50 000 лева от тях не били внесени в касата на общината. Действията по изваждане на тръбите са били извършени за времето от януари 2013 г до август 2014 г. по договор с фирма, избрана от кмета Варев, без търг. Обвинението спрямо него е по чл. 219 ал. 3 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс – за умишлена безстопанственост за причинена вреда на общината в размер на 50 000 лева.