Повечето малки фирми не защитават търговските си тайни (Снимки)

25

Повечето малки и средни предприятия не знаят, че трябва да включват клаузи за закрила на търговските си тайни при сключването на договори.

Това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева при откриването на национален семинар „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия“, организиран от Световната организация за интелектуална собственост, в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съобщиха от пресцентъра на ИАНМСП за Нова Вест.

Според нея такива клаузи трябва да има при сключване на трудови договори със служителите си и при договори за партньорство с други компании. В противен случай съществува риск от разкриване на търговската тайна. Освен това, много фирми често пренебрегват включването на необходимите клаузи за конфиденциалност в договорните споразумения с партньорите си.

Предприемачите трябва да знаят, че може да се претендира за нарушение на търговските тайни, само ако е налице някакво фактическо доказателство, че са били предприели действия за защита на уникалната бизнес информация, подчерта Захариева.

За да бъде защитена уникалната бизнес информация, се налага използването на други видове права върху интелектуална собственост (авторско право, индустриални права). Тези права върху интелектуална собственост са много по-сериозни и осигуряват по-солидна закрила.

Авторското право играе важна роля в текстилната, кожарската, мебелната и обувната индустрии, тъй като се придобива бързо и лесно, и не изисква никакви формални процедури. Произведенията се смятат за защитени чрез авторско право в момента на тяхното създаване.

С авторско правна закрила се ползват например, справочници, вестници, компютърни програми, бази данни, произведения на изкуството (дизайни, картини, форми и цветове), архитектура и реклами, карти и технически чертежи. Единственото, което е необходимо е доказването на датата на създаването и оригиналността или новостта на произведението.

Защитата на интелектуалната собственост е съществен стимул за иновации, нови открития и творчески произведения, както и за разрастването на компаниите. Тя подпомага икономиката и конкурентоспособността, каза Мариета Захариева.

Защитата на интелектуалната собственост помага на фирмите да привличат инвестиции, да увеличават пазарната си стойност и да участват в разработването на нови пазари. Като цяло компаниите, които използват в пълна степен своите права върху интелектуалната собственост постигат по-добри икономически резултати и по-висока пазарна стойност от тези, които не го правят.

В някои случаи малки и средни предприятия, които разчитат на интелектуална собственост отчитат по-висок растеж до 20% в сравнение с подобни предприятия, които не отдават особено значение на нея, обясни Захариева.

ИАНМСП предвижда да прави съвместни обучения на малките и средни компании заедно с Патентното ведомство с цел защитата на бизнеса.