Утре се отварят ценовите оферти за изграждането на тол системата

33

Утре, 4 октомври, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

Тя ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка), съобщиха от пресцентъра на АПИ за Нова Вест.

Съобщение изх. № 53-00-6219/14.08.2017 г. за отваряне на постъпилите оферти в процедурата можете да намерите в профила на купувача на api.bg

Резултати от оценяването на техническите оферти на участниците, извършено от тръжната комисия ,са следните:
Обединение „БГ ПЪТ“ – участникът е предложен за отстраняване;

КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС – Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 10 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 10 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката -10 т. Техническа оценка – 100 т.

ТОЛЛНЕТ АД, Чехия – участникът е предложен за отстраняване;

СИЕЛА НОРМА АД – участникът е предложен за отстраняване;

Обединение „ТЕЛЕТОЛ“ ДЗЗД – участникът е предложен за отстраняване;

Консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“- Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 5 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 5 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 66,67 т.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител.

След успешното й внедряване изпълнителят ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи.

Офертите ще бъдат отворени на 4-ти октомври т. г. в 16 ч., в зала 702 в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ №3.