Ще успее ли един миниатюрен чип да рабори като човешки мозък?

0
blank
Снимка: classy.org

Снимка: classy.org

Човешкият мозък винаги е бил ползван за сравнение при описаниена функжиите на компютрите. Но всъщнсот компютърът няма нищо общо с човешкия мозък. Поне не още.

Това може скоро да се промени, тъй като учените са разработили компютърна технология, която използва светлина, за да наподобява функциите на нервния синапс. На хоризонта се появява нов хардуеър, който съчетава скоростта на модерен процесор и ефективността на човешкия мозък.

И мозъкът, и компютърът са системи, които могат да моделират, обработват и съхраняват информация. Оттам нататък те нямат много общи неща.

Процесорите на компютрите използват превключване на електрически импулси. За да изпълняват функциите си, невроните използват химически вещества и връзки, чрез които предават импулсите по канали, наречени синапси. Разликата е голяма и никой хардуеър не се доближава до ефективността и свойствата за съхраняване на информация на човешкия мозък.

Екип учени от университетите в Оксфорд, Мюнстер и Ексетър са открили „светия граал“ на компютърните науки, създавайки фотонна верига, която действа като синапс.

Изобретяването на компютри, които да работят като човешки мозък е светият граал, към който учените се стремят от десетилетия“, казва Хариш Баскаран от Оксфорд.

Чрез мрежа от неврони и синапси мозъкът може да обработва и съхранява огромни количества информация едновременно. Обикновените компютри не могат да се доближат до това“.

Така нареченият невроморфичен компютър се стреми да наподоби този начин на едновремнна обработка и запаметяване в една система, сближавайки биология и изкуствен интелект. Ключът е в това да се създаде процесор, който да може да прави това, което прави синапсът в мозъка.

След като синапсите надвишават по брой невроните в мозъка около 10 000 пъти, един мозъкоподобен компютър трябва да може да наподобява в някаква форма синапсното предаване на информацията. Ето това направихме ние.“, казва Волфрам Пернис от Университета в Мюнстер.

Изкуственият синапс на екипа е базиран на структури, създадени от специален материал, който съхранява и предава определено количество енергия, като се трансформира от едно състояние в друго. През материала преминават светлинни вълни с оптични пулсации, които действат върху материала така, че той да реагира като синапс.

Идеята не е нова, но процесът за пръв път е реализиран на практика.

Електронните компютри са доста бавни и колото по-бързи ги правим, толкова повече енергия консумират. Базирания на светлината невроморфичен процесор изглежда като перфектната комбинация от ум и машина.“

Източник: sciencealert.com

Превод и редакция: „Нова Вест“

реклама

реклама