Общинският съвет на Стара Загора реши, че ще се строи в парк „Бедечка“, но с условия

51

Общинският съвет на Стара Загора одобри на свое заседание внесеното от кмета предложение за изменение на действащия Общ устройствен план на града в частта му за „Бедечка“.

С него се запазват максимално зелените площи в спорната територия и пада строителната забрана за собственици на имоти в южната част там, пише „Бнт“.

Милка Колдамова – „Запазете Бедечка“:

Не, не съм доволна, но изборът тежи на тях, не на нас. Нашият избор винаги е бил парк и зелени площи и еднакво отношение към абсолютно всички – да не са ощетени по някакъв начин малките, автентичните наследници там в този парк. Виновни има много от и 20 години да кажа, сигурно няма да сбъркам. Всеки си носи отговорността. Явно ще остане вътрешна, защото отвън няма воля, не виждам желание, някой да търси отговорност по законов път от предходни, настоящи, няма значение от кого“.

Тотка Славова, собственик:

Как може да бъдем доволни, като се вземат решения, които още в момента се каза, че те са незаконосъобразни – не е обсъждан, няма обществено обсъждане. Как може да се говори за някаква справедливост. Не се смята, че ний сме живи хора, нас никой за нищо не ни е търсил да ни пита или да покаже как изглежда този план в действителност който е законния. Какво друго мога да кажа – пак трябва да се занимаваме със съда„.