Президентът публикува стенограмата за КТБ (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

30

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РОСЕН
ПЛЕВНЕЛИЕВ С ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В 42-ТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЧАСТ ОТ МИНИСТРИТЕ ОТ
КАБИНЕТА „ОРЕШАРСКИ“
29.06.2014 г., „Дондуков“ 2, зала 2
(14.00 ч.)
Стенограма
На срещата присъстват:
Росен Плевнелиев – президент на Р България
Михаил Миков – председател на Народното събрание
Пламен Орешарски – министър-председател
Бойко Борисов – ГЕРБ
Владислав Горанов – ГЕРБ
Сергей Станишев – Коалиция за България
Янаки Стоилов – Коалиция за България
Лютви Местан – ДПС
Йордан Цонев – ДПС
Евгени Узунов –
Николай Бареков – България без цензура
Красимир Каракачанов – България без цензура
Меглена Кунева – Реформаторски блок
Радан Кънев – Реформаторски блок
Поканени са да присъстват:
Иван Искров – управител на БНБ
Калин Христов – подуправител на БНБ
2
От Администрацията на Президента:
Екатерина Захариева – началник на кабинета на Президента
Росен Кожухаров – главен секретар на Президента
Румяна Коларова – секретар на Президента
Милен Любенов – секретар на Президента
Мария Иванова – прессекретар
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Добре дошли на всички!
На днешните консултации са поканени да вземат участие
председателят на УС Иван Искров и член на УС и подуправител
Калин Христов.
Г-н Председател, заповядайте, добре дошли, г-н Христов,
също добре дошъл, заповядайте!
Благодаря на всички участници в днешните консултации.
В петък бях информиран от председателя на Народното
събрание г-н Миков за преведените консултации в Народното
събрание, за което благодаря, както и за постигнатите резултати.
Аз съм удовлетворен, че в рамките на вече няколко формата, а
именно посочвам Консултативния съвет за национална сигурност,
който се проведе на 17 юни, както и консултациите в Народното
събрание, които бяха проведени на 27 юни, виждаме един
отговорен национален подход, постига се съгласие, има и
конкретика, което мисля, че в ситуацията, в която държавата се
намира днес, е много важно.
Искам да благодаря за сигнала, който вие изпращате за
постигане на съгласие и, разбира се, за решителност и отговорност
да се предприемат и следващи стъпки в интерес на държавата и в
интерес на плавния преход в един труден период, както ние
всички заедно го нарекохме, към повече стабилност в държавата“.
Разбира се, действах максимално бързо, защото вярвам, че
ситуацията е различна, тя изисква бързи и спешни действия.
3
Много пъти сме си казвали, очевидно днес всички ще се
съгласим, че се намираме в, аз бих я нарекъл „криза на доверието“.
Дори и това, което се вижда в различни сектори, дори и това,
което виждаме в банковия сектор но и някои други действия в
последните месеци, факти и констатации ни дават да разберем
колко важно, колко крехко и колко ценно е доверието към
парламента, доверието към президента, доверието към
политически партии, доверие, разбира се, и към банковата и
всички останали системи. Говоря именно за тази криза на
доверието, защото, когато доверието в институциите като цяло е
ниско, чак тогава разбираме, че тази криза на доверие или това
ниско доверие може да се разпростре и върху сектори или сфери
от нашия живот, а гражданите са много по-уязвими и, разбира се,
трябва да мислим именно за заплахите към тях, за тяхното бъдеще
и за бъдещето на държавата.
Благодаря още веднъж, че сме всички заедно днес тук,
благодаря за решителния подход, бих казал, за поредното
доказателство, поредният сигнал за конструктивен диалог и
национално отговорен подход, прагматично, ясно, решително
които се надявам днес да излъчим към нацията. Когато е трудно,
мисля, че така трябва да се действа – да се излезе с конкретика от
днешната консултация, да стане ясно на хората какво правим.
Трябва да успокоим себе си, като предпоставка да успокоим и
народа. Трябва да имаме план, да повярваме в този план, за да
може и народът да ни повярва. Вярвам, че сме на прав път.
Посочена беше конкретна дата за избори, около която има
обединение, за избори. Същевременно има и ясни проблеми,
които трябва да се решат. Но позволете ми, въпреки
предварително ясно посочените приоритети, които искаме днес да
обсъдим, с оглед спешността на ситуацията във финансовия
сектор, да дам думата и да помоля да изтегля напред заедно с вас
първо констатациите и възможните решения, с които ние всички
4
заедно, убеден съм, ще излезем от гледна точка на финансовия
сектор, да чуем анализа. Вярвам, че е важно за всеки един от вас
да го направим това в началото. Уважавам всяка една от
политическите партии, убеден съм, че ще се борите да спечелите
доверието и да управлявате. Въпросът е какво ще се управлява,
ако в следващите часове и дни не вземем единодушно отговорни,
силни и ясни мерки.
Затова може би е добре да чуем какво е положението към
момента. Много експерти работиха. Регулаторът се ползва с
достатъчно силна репутация. Нека да го чуем. Ако нямате нищо
против, да минем през тази жизнено важна за народа тема и да
продължим с всичко останало.
Г-н Председател, заповядайте!
ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,
Уважаеми г-н Премиер,
Дами и господа,
Преди всичко искам да благодаря от името на нашия
Управителен съвет за поканата да бъдем тук и да се опитаме
заедно с вас да формираме единна позиция на държавата, за да
знаем какво правим ние, като Централна банка, и правителството
като основният провайдър на ликвидност във всяка една страна, в
т.ч. и в България.
Това, което искам да маркирам, е с две думи какво се случи
до Корпоративна търговска банка /КТБ?, защо се случи?
Това, беше коментирано много в публичното пространство.
Искам да маркирам и какво се случи след това,а именно, след като
работихме цяла събота и неделя с правителството на най-високо
ниво, говоря за миналата събота и неделя, в т.ч. с доказани
5
парламентарни експерти, канили сме само парламентарно
представени сили, за да не влизаме в излишни дебати защо, как,
кое и т.н., при цялото ми уважение към другите колеги, които
също са представени вече в Европейския парламент.
БОЙКО БОРИСОВ:
(прекъсва Иван Искренов)
Г-н Президент, а защо започваме от втория етап, има време,
предполагам, може би трябва да чуем как се стигна до тук, защо
прескачаме един етап, а започваме от събота, имаме време да
изслушаме всичко?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н председателят трябва да бъде достатъчно подробен.
Съгласен съм с Вашата констатация. Просто молим за достатъчно
подробно изложение от Ваша страна, г-н Управител, как и защо
стигнахме до тук и какво правим оттук нататък?
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Разбира се, ще говоря в рамките на банковата тайна, не
очаквате от мен…
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Между другото, искам да апелирам към всички
представители на днешните консултации – нека това, което се чуе
тук, да остане тук, нека всеки един от нас внимателно премери
публичните си послания след това. Много е чувствителна
ситуацията за следващите часове и дни. Апелирам, вярвам във вас
и благодаря за отговорния подход.
ИВАН ИСКРЕНОВ:
Поради случки, които, при цялото ми уважение към г-н
Борисов, няма да ги маркирам отново, тъй като те са в
6
общественото пространство и не са моя работа. БНБ няма никакъв
принос към случилото се. Поради тези случки започна масирано
оттегляне на депозити в КТБ от предходната сряда -мисля че беше
12-ти или 13-ти, и свързаната с нея „……………………….“, която
е …….% собственост на КТБ, но просто е в процес на смяна на
името. Така че за това сме уведомили нашите европейски
партньори, за да е ясно и да не въвличаме такова голямо и важно
име в световен мащаб в наши вътрешни проблеми.
Ситуацията започна в сряда, много се усили, особено след
като излезе анонимката, знаете за каква анонимка говоря, и в
петък на практика, след като до към 10.00 – 11.00 ч. бяха изтеглени
значителни суми, цитирам по памет – само в петък бяха над 350
млн. до това време, като подчертавам, че КТБ беше изключително
ликвидна банка, както всяка една българска банка в момента, и на
това ще се върна сега, като обсъждаме сектора като цяло. Към
11.00 – 11.40 ч. физически писмено тримата изпълнителни
директори на КТБ уведомиха управителя на Централна банка и
чрез него Управителния съвет, че поради масираната атака на
вложители, не биха могли повече да си позволят да изплащат
средства. На основание чл.102, прощавайте, ако греша, поискаха
да бъдат поставени под специален надзор, т.е. да бъдат защитени,
тъй като знаете, когато банка е под специален надзор, вече никой
няма правно основание, било директно, било чрез съдебната
система, да предявява своите претенции за срока на специалния
надзор. Съответно в рамките на час и нещо, след 2005 г. не ми се
беше случвало подобно нещо, се наложи да намерим двама квестори –
един наш служител с една госпожа, която сме ползвали при
последната случка 2005 г., Международната банка за търговия и
развитие беше малка банка, но в 12.30, цитирам по памет, вече УС
беше свикан, докладната беше налице, предложенията бяха
налице и ние назначихме квестори, с което изпълнихме
единствения си възможен законов ангажимент и отговорност към
7
този момент, с което банката затвори и прекрати своите операции
– както в страната, така и в чужбина.
Към 19.40 ч., за щастие, в края на работния ден вече, след
като е приключил ТАРГЕТ 2, всички разплащания за страната и
чужбина, получихме писмо от двамата изпълнителни директори,
които са все още бяха от „…………………………….“ в тази по-малка
банка, че банката, поради ….%-та си свързаност с голямата банка,
е подложена също на паника, на масирано изтегляне на депозити.
Поради тази причина те не могат вече да изпълняват своите
задължения. По сметките си имат …, Калин е до мен и може да ме
коригира, бяха написали от порядъка на 20-25 млн. лв., които
остават за понеделник, като само за понеделник бяха заявени над
30 млн. безкасови плащания, около 20-тина милиона на каса и
някакви по-дребни суми, които трябваше да платят по някакви
други ангажименти. Съответно ние пък имахме достатъчно
свободно време и през съботата и неделята, когато работихме
заедно, както казах, с колеги от правителството и от парламента,
стигнахме до варианта, че така или иначе ситуацията е такава, че
няма как за такъв кратък срок да търсим някакво саниращо или
друго решение, с което било да продадем банката на някой за 1 лв.
или нещо друго да се случи, и съответно трябва да разширим
квестурата и към „………………….………“. Това не е в
компетенциите изцяло на Централната банка, но пак казвам, в
събота обсъждахме как би трябвало да се процедира с голямата
банка и въобще с групата така, че да не се предизвика паника
между вложителите, тъй като атаките продължаваха и по
вестници, и по интернет особено, Фейсбук и т.н.: а коя е
следващата банка, коя е по-следващата банка …, и т.н.
Така или иначе вие знаете, че съгласувано с правителството,
в неделя УС на Централната банка взе важни решения и някъде
около 16.00 ч. следобед уведомихме нашата общественост за
разширяване на квестурата и към „………………“ за решението ни
8
незабавно да назначим независим одит, и то от световно известни
и признати имена, който в рамките на 10 работни дни да извърши
оценка на активите и пасивите, и най-вече да обърне внимание на
кредитния портфейл в какво състояние е, след което вече чрез
……………………………………………. и ……………………………………
в банките, на практика банката да се национализира. Това е
нещото, което ние вече го съобщихме. Просто обобщавам какво се
случи до преди тази седмица.
Разбира се, ние много добре знаем закона и много добре ще
го спазим, ще го спазим стриктно, така че преди да се пристъпи
към тази „национализация“, слагам я в кавички, разбира се, че ще
потърсим в кратък срок миноритарните акционери, в лицето на
…………….. и на ……….., но ……. междувременно се произнесе,
че те нямат интерес, имат само 10% и не биха се интересували,
което пък може и да е добре, тъй като знаете и геополитическата
ситуация в момента в света.
Така или иначе за какво ли не съм чувал, тук да ме извинят
представителите на ДПС– било Доган фонд, какво ли не, но искам
категорично да заявя и да се знае това нещо, че 30-те % са
притежание на ………………… ………………. ……. и всички
други приказки са просто спекулации в интернет мрежата и няма
нищо общо с това, което се говори тук. Те участват в банката чрез
свое офшорно дружество, регистрирано ……………., но това е
практиката на големи инвеститори в световен мащаб поради
данъчно третиране и други причини да участват чрез такива
дружества. Но отзад седи ………………., като председателят на
този фонд, това е така нареченият техен „сребърен фонд“,
председателят е министърът на финансите на …………………
Казвам го, за да няма и такива спекулации.
Въобще нас не ни интересува искат ли или не искат. Така
или иначе те имат законовото право да заявят. Аз съм информирал
премиера, че проявиха интерес, информирах и държавния глава,
9
доколкото все пак той е е човекът, който трябва да бъде
информиран, защото формира 40% от моя Управителен съвет. Но
към този момент след една среща, която беше бегла, и моля да не
се коментира в медиите, нямаме някакви други заявени интереси.
Още повече, че ако се опитат въобще да си запазят техните
проценти, това означава да се ангажират много сериозно, и не с
жълти стотинки. Едва ли ще го направят, така че ние не работим
по този вариант – нито Централната банка, нито правителството.
Дано да съм отговорил на въпросите до този момент, до тази
седмица.
За жалост, на фона на политическите пререкания, на фона
на медийни пререкания, на фона на всякакви хейтърски участия,
най-вече в социалните мрежи, започна да се говори коя е
следващата банка и започна да се нагнетява напрежение около
…………………………….
Искам да знаете, че ……………… ………….., по-
голяма от КТБ, и ……….. по големина по размер на депозитите на
населението след …….. Добре седи на пазара. Преди атаката
имаше от порядъка на ………% ликвидност.
Понеже чух някъде по телевизиите, че един друг е казал, че
трябва да си подам оставката и т.н. Не че това е проблем за мен,
но да е ясно, че не става въпрос за проблем с капитал, проблем с
ликвидност. Няма такъв банков сектор в по-голяма част от
страните на Европа с такава капиталова адекватност и висока
ликвидност. Но когато се създаде недоверие, тогава това
недоверие рефлектира в изтичане на средства и никоя банка не би
могла да устои на такива безумни тегления.
Така или иначе се стигна до там, че в рамките на четвъртък и
петък, но най-вече в петък, банката, както знаете, пусна прес
съобщение. Бяха изтеглени, по наши данни, някъде от порядъка на
около 800 млн. лв. Това, което е притеснителното, разбира се, и
10
ние трябва категорично да си застанем зад банковия сектор, след
малко ще ви кажа какво предлагаме, ако преди това финансовият
министър не е имал възможност да говори. Искам да кажа, че през
петъка вече започнаха да пълзят слухове и за други банки и на
практика, поради банковата тайна и молбата на колегите от
банковия сектор, няма да споменавам банки извън тази, която вече
публично беше афиширана и пусна прес съобщение, но все пак ще
ви спомена, че от излезлите около близо 890 млн. пари от
банковата система, само 25% са в свръх в други банки. Тоест,
имаме едно голямо изтичане.
Пак ще повторя молбата ми – моля да бъдем много
пестеливи след заседанието.
МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Искров, кажете ми колко са в чужбина?
ИВАН ИСКРОВ:
Аз не съм инспектор, който да знае тези данни, тъй като
никой не може да го каже към този момент. Отчетността, която е
по линия на платежния баланс и на финансовата сметка, тук
икономистите знаят, че се получава на един по-късен етап и не
можем да го разберем, тъй като е свързано и с търговски операции
и с много други такива. Така че не мога да кажа колко от тях са
изнесени в чужбина или не.
Така или иначе от цялата седмица, разбира се и особено от
петък, колегата Костов го оставихме да работи по техническите
въпроси с нашите юристи и други, затова не е тук, но той
постоянно следи какво се случва в RTGS системите за разплащане
и в ТАРГЕТ 2. Виждаме, че банката плати, и то много коректно,
до 15.00ч. работиха в петък, всичко възможно, което можеше, но
сами трябва да разберете, че не е възможно при такава огромна
клонова мрежа, технически е невъзможно да бъдат зареждани
клоновете и с лева, и с евро.
11
Това, на което искам да обърна внимание и затова пледирам
да бъдем единни тук, и най-вече вие, политиците, е, че винаги това
непремерено говорене, страхът, който се всява от всякакви
псевдоексперти, за валутния борд започна доста да се говори
напоследък, в последните дни, и затова значителна част от
депозитите от тези банки, които бяха засегнати, бяха веднага
обръщани в евро -видите ли, да не би да паднел бордът. А в някои,
в които дори имаше внасяне, типичен пример е …………,
например, много често пък се правеха депозити в евро.
Това, което трябва да е ясно на всеки един и ние много пъти
сме го обяснявали – бордът не може да падне, бордът е
политическо решение на цяло едно поколение. Тук голяма част от
тези, които седят на тази маса, са взимали участие в дебатите и са
гласували за борда и знаят, че борд току-така не пада. Така че
много важно е също да излъчим и такъв сигнал, че няма никакви
проблеми от гледна точка на валутата.
Ако позволите, уважаеми г-н Президент, помъчих се и ще
извинявате, ако не са много гладки в изказването ми тези няколко
точки, но буквално ги пишех в колата, докато идвахме към
служебния вход – това, което направихме вчера и днес заседаваме
с правителството, под прякото наблюдение на премиера,
икономическият екип на правителството, заедно с Асоциацията на
банките в България. Имаме няколко мерки, които предлагаме да
бъдат подкрепени абсолютно единодушно:
Първо, незабавно да се блокира и премахнат източниците на
дестабилизация, генериращи безпричинно безпокойство и сеещи
лъжливи слухове срещу една от най-добре капитализирани-те
банки.
(прекъснат от Михаил Миков)
Едва ли ще ми разберете, г-н Миков.
12
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
После ще пишем, сега дебатираме. Вие говорете, ние Ви
чуваме, със сигурност ще има въпроси. Ясно и просто
формулиране на тезите. Имаме време след това да формулираме и
общия документ.
ИВАН ИСКРОВ:
Защото знаем какви са показателите – те са публични и ние
като Централна банка, седим зад тези показатели на банковата
система.
Тук, според нас, трябва заедно да обединим усилията си и
трябва да си призная, че аз не съм много силен в тази част, но тук
трябва да се говори с главни редактори на медиите, собственици,
където можем и ги познаваме, и съответно ДАНС много сериозно
да си върши работата.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, говорим в единствено число за една банка.
Питам, защо за нея говорим, а не говорим и за другата, и за
третата? Дотук в изложението няма нищо конкретно, за да имаме
такава среща днес, нищо не съм чул, въпреки личното си
приятелство, което имам с Искров. Ние сме се събрали да
спасяваме ……. или говорим за банковата система, която включва
целия период? И когато се говори за ДАНС, за тези смешници
снощи, за тези, които отидоха по офисите, за това правителство,
което мълча 10 дена, докато се случи всичко, сега Вие искате те
да са стожери и ние да се обединим. Първо ще се разграничим,
после ще се обединим. Кажете истината, кажете тези хора, които
са го направили, защо го направиха, кой прати ДАНС, кой прати
прокурорите, кой прати всички там, премиерът знаеше ли, този
вътрешен министър, където води като маймуна вчера хора с
маски, знае ли кой води? И днес тези провокации през ДАНС,
където пускат до БГ-нес и навсякъде, че ние сме едва ли не
13
виновни за това? Дайте да си сложим истината на масата, за да
видим можем ли нещо да направим. Върху какво да се обединя?
На ДАНС не му вярвам, на кого да вярвам в ДАНС, на тези, които
отидоха и заградиха офиса на едната, на втората, на третата?
И не си мръднаха пръста досега. А истината я знаем всички.
Или трябва да вземем решение и това да не се повтори по
никакъв начин, или само така да ни залъгвате и после да излезем
и да кажете: ама Борисов не се съгласи. Защо, аз искам да се
съглася, но искам да знам виновниците, искам да знам има ли
изтеглени държавни пари, има ли заръчани от тези банки.
МИХАИЛ МИКОВ:
И ние искаме да ги знаем, защото и на нас не ни ги дават.
БОЙКО БОРИСОВ:
Ами като искаме да ги знаем, защо мълчаха правителството,
ДАНС и МВР и не тръгнаха да атакуват още през първите 10 дни?
Извинявайте, но от нас искате да си заложим партиите, да
си заложим авторитета и да излезем и да кажем нещо на хората,
което да ги успокои. За да мога да не ги излъжа…, аз не вярвам на
министър Чобанов, не вярвам, че може да се справи. Казвам го
публично и в очите. Не вярвам на ДАНС, гледах ги снощи с
цялата пропагандна машина – барети, качулки, същият този, който
в комисия в парламента говореше за мен.
МИХАИЛ МИКОВ:
Кой?
БОЙКО БОРИСОВ:
Този Чикагото. Синът му който говореше в парламента на
комисията срещу мен.
МИХАИЛ МИКОВ:
Ами ти трябва да си доволен от цялата тази работа.
14
БОЙКО БОРИСОВ:
Аз не съм доволен, и тук разбирам Искров…
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Ако може процедура.
Уважаеми г-н Президент,
Г-н Председател на Народното събрание,
Г-н Премиер,
Уважаеми лидери на политическите сили, които участват
днес,
Има много въпроси, наистина, и аз предлагам въпросите
към г-н Искров да бъдат т.2, или да ги зададем след изложението.
Аз не знам какво включва изложението на г-н Искров, но при
всички случаи би било полезно, ако в аванс той направи коментар
и на едно ширещо се в публичното пространство предположение,
че има преднамерени действия, в т.ч. и от страна едва ли не на
държавни органи към първата банка. Да, това е много е важно, да
чуем отговор на този въпрос и да бъде част от изложението, 2ко е
възможно. Защото, ако не го чуем, явно е, че този въпрос ще бъде
зададен, тъй като аз чувам една оценка, че това се е случило в
изпълнение на постановление, което забранява на държавата или
на търговски дружества с принципал държавата да не държат
повече от 25% от своите активи в една банка. Това ли се е случило
или се е отишло по-нататък? Това е много важно, за да си изясним
цялата картина.
Има и много други въпроси. Предлагам да ги зададем, след
като чуем изложението на г-н управителя.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви, г-н Местан.
15
Г-н Миков, Вие също искате да добавите нещо. Вероятно ще
помогнете към изложението.
МИХАИЛ МИКОВ:
Уважаеми г-н Президент, благодаря Ви.
Може би за всички ще е много полезно и ще разсъждаваме
много по-рационално и отговорно, ако имаме някаква
информация, тя да се предостави, ако трябва, вкл. по каналите на
най-високата степен на секретност. Защото и миналата седмица,
по повод на първия казус, и тази седмица, по повод на този казус,
и перспективите за следващите седмици ние разсъждаваме по
вестниците. Това не е намеса, казвам го категорично – не е намеса
в работата на Централната банка, защото се търси подкрепа от
всички обединени. За да се постигне подкрепа и обединение,
цялата истина трябва да е на масата за цялата система, защото
мисля, че в момента обсъждаме цялата система.
Аз иначе ще си изпратя мои въпроси утре и ще искам г-н
Искров да ги достави по линия на секретното деловодство. Аз ще
ги направя достъпни за тези, които имат достъп. Но е абсурдно
ние да боравим с най-общи представи за нещата, а да се иска от
нас да се дадат конкретни съвети, защото ние решения, нека да е
ясно, нито парламентът, нито правителството, те могат да помагат,
но действията, стъпките и мерките са детайлно разписани в закона
и са пълно право и отговорност на Централната банка.
Така че ще кажа на г-н Искров – когато се иска помощ,
трябва да е ясно за какво.
БОЙКО БОРИСОВ:
И от кого.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми дами и господа,
16
Също искам процедурно да вляза в дебата с едно уточнение,
с което трябва да сме наясно.
Сега е 14.30 ч., утре е понеделник. Затова мисля, че най-
важното е да проведем дискусия по целия проблем за
стабилността на финансовата и банкова система. Това е въпрос на
национална сигурност. Така е записано и в Концепцията за
национална сигурност. Но всички въпроси трябва да ги поставим
след като чуем плана на БНБ и предложението, защото, ако искаме
да направим нещо днес, е действително да се обединим около това
какво се прави от БНБ като институция, която е водеща и като
правомощия, и като отговорност за стабилността на банковата
система от правителството, от Асоциацията на търговските банки
и търговските банки. Защото най-важното е, според мен, днес
държавата да покаже че има държава, че има единодействия по
отношение на този риск, който е вече за системата, а не за една
или друга банка. И за съжаление ние, политиците, с непремерено
говорене засилваме подобни неща. Няма сега да влизам в
коментари. Бих могъл, но няма да го направя. Имам какво да кажа
за всички последни дни, но смятам, че отговорното сега е да
намерим решение, зад което да застанат институциите –
президентът, правителството, парламентът, БНБ с тяхната
инициатива. Затова нека да изслушаме предложението на БНБ по
същество, тъй като тази т.1 би трябвало да бъде последна, бих
казал. Първата точка е какво точно се прави, за да може утре
сутринта да не влязат квестори в ……, след това в други банки,
ако истерията продължи. Трябва да има план за действие.
Знам, че днес е имало разговор с Асоциацията на
търговските банки. Нека видим какво се предлага, какво трябва да
направи всяка институция – БНБ, правителството, асоциацията, за
да се гарантира стабилността на системата.
Обръщам внимание – днес гледам международните
коментари, в т.ч. в германските медии, които доста покриват. Те
17
говорят за атаки към конкретни банки. Ние се намираме в
абсурдна ситуация. Всички твърдят – международни експерти,
български експерти, че българската система е високо
капитализирана, високо ликвидна, огромни резерви на БНБ…, така
ли е? Преди няколко дни успешна емисия на правителството на
международните пазари, което също говори за доверие в
системата. Отвътре в България разклащаме системата. Това е
абсурдна работа.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Искров, въпросите към Вас бяха и подпомагащи.
Заповядайте!
ИВАН ИСКРОВ:
Аз искам да погледна г-н Миков в очите, ако може и той да
ме погледне. Ние се познаваме с него от 39-то Народно събрание.
Г-н Миков, никога, когато съм говорил с Вас, не съм си гледал
бомбетата на обувките, защото винаги съм гледал хората в очите,
защото знам какво съм работил.
МИХАИЛ МИКОВ:
Грешка е, Иване, че не съм ти писал. Аз нося отговорност за
това, че след миналата седмица не изисках по официален път, а се
задоволих с телефонни разговори и общи приказки. От утре ще си
пишем.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Искров, ще се опитам да Ви помогна с няколко
изречения оттук нататък, за да можем да бъдем бързи, ясни,
решителни и точни.
Имаме две банки, които са под особен надзор. Капиталът на
едната, която е четвърта по големина в българския сектор, ако
бъдат изтеглени спестяванията на всички от тази банка,
практически и целият фонд за гарантиране на влоговете е заминал,
18
плюс, разбира се, и допълнителни резерви. Имаме втора банка,
която е под особен надзор. Ние, като политици, очакваме истината
за това какво се случва в банките. Това е категоричен факт.
Второ, ние очакваме БНБ като силен регулатор, който се
ползва с доверие, да работи за повече доверие. Това означава
каквото пише в закона – ясно, решително и точно. Очакваме също
така да се погледне на сектора като системен проблем, но да не се
изпуска от очи справедливостта, която е основен проблем за
гражданите. Ако някой е източвал банка, той е източвал банка.
Същевременно, обаче, ако ние си даваме сметка, че започна да се
говори за ваканции, за банкови ваканции, това ще ни убие. Ако
започнем да говорим за Кипър,… но България не е Кипър.
България е България, 30% капитализирана банка, в Европа са 8.
Тази банка е по-капитализирана от средноевропейската. Защо се
случва така?
Днес разговарях с главния прокурор, вчера също разговарях
с него. Заявил съм категоричното желание на политическите
партии, вкл. и днес – ние очакваме от вас, но очакваме и от
правораздавателните органи, като са казали „А“, че има
злонамерена атака, да кажат и „Б“ – кой, кога, къде и т.н.
Готови сме да предприемем законодателни мерки във всяка
подкрепа за стабилността на сектора. Готови сме да направим
дебати в парламента, при президента, в правителството.
Валутният борд е монолитен, стабилен, няма да мръдне, докато не
влезем в еврото. Това ще го кажем днес. Готови сме на всичко, но
има хора, които носят отговорност, и институции, които носят
своята отговорност.
Затова Ви моля да ни разкажете по-конкретно картината и
може би идеята на г-н Станишев е добра да тръгнем отзад напред.
Според Вас какво трябва да се случи, за да видим оттам нататък
дали ще постигнем и съгласието и как точно ще го постигнем?
19
Между другото моята молба е и към правителството все
пак, защото работихте заедно с БНБ – когато кажем какво трябва
да се случи, много Ви моля, г-н Министър -председател и Вие да
се включите в дебата, за да бъдем бързи и ефективни. Ясно е, че
следващите часове са важни, ясно е, че в понеделник очакваме
трета банка да подаде молба, ясно е,че е възможно още 2-3 до края
на понеделника и те да подадат молби. И повече от ясно е, че ние
се надбягваме с времето, а факт е, че масовото теглене на пари
води до паника. Паниката е лош съветник. Същевременно
секторът е капитализиран, имаме кризи на доверие, имаме
криминална атака, но нямаме банкова криза, нямаме такава,
според мен.
Г-н Управител, заповядайте!
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Уважаеми дами и господа, познавам се с повечето от вас от
много години. Само това искам да кажа, преди да продължа.
Не искам подкрепа за г-н Искров, както се изказа г-н Миков,
искам подкрепа за Българската народна банка и правителството в
опита ни да удържим това, което се случва в момента. Г-н Искров
няма никаква необходимост от подкрепа.
БОЙКО БОРИСОВ:
Двете заедно не могат да вървят. Или БНБ напред и
единствена да я подкрепяме, но с правителството няма как, няма
да слушам дори. За кое правителство говорите? Г-н Станишев
казва: държавата. Но тази държава доведе нещата до тук. Нали се
разбрахме за избори, нали се разбрахме да подадат оставка, нали
се разбраха да изместим фокуса от банките върху фокуса на
политиката, ние да се млатим там колкото си искаме, но хората да
се махнат от банките. Нали това се разбрахме? И когато видях г-н
Чобанов по „Панорама“ да обяснява, че всичко е стабилно, и
20
Когато каже, че е стабилно, това е все едно да ти каже : добър ден,
и пускаш лампата веднага. Значи ситуацията е зле. Дайте да
изместим фокуса от банките, а не да слушаме Искров. Човекът ще
се справи колкото може.
МИХАИЛ МИКОВ:
Но аз искам да го чуя.
БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, щом искате да го чуете, чуйте го. Аз искам да кажа,
че мога и ще подкрепя. Макар че и формата, г-н Президент, хубаво
е като се каже двама души, да са двама души. Правим изключения,
ОК, но както аз съм взел експерт, за да може това, което каже
Искров, ако е добро, да кажа „да“ и съм готов да го кажа в пълния
му обем. Все пак искам да се знае, че ние подкрепяме банката и
банковата система. Няма как прибавяне на думата „правителство“,
което спа, което Вие нарекохте случки…, какви случки са това да
ти влезе прокуратура, следствие, ДАНС, жандармерия в офисите,
това случка ли е? Това е пряка атака срещу една банка, която и да
е, не ме интересува. Защо си мълчахте Вие, когато същите тези
хора се наредиха пред Общинска банка? Ако бяха съборили
………… ………., щеше да е виновна Фандъкова и ГЕРБ, нали?
Рецидив става, господа, и ако не се посочи, не се
гарантира…, на това правителство нямам грам доверие. Оставка на
правителството. Ако не може целият кабинет заедно, заради
датата на изборите, тотално всички утре да осъмнат с нови
министри. Това ще успокои хората.
(всички говорят едновременно)
МИХАИЛ МИКОВ:
Това не може да стане.
БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава какво искате от нас?
21
МИХАИЛ МИКОВ:
Искаме първо да решим този проблем.
БОЙКО БОРИСОВ:
Този проблем е нерешим в този формат.
МИХАИЛ МИКОВ:
Ако може да кажа нещо – говорим за отговорностите на
банките. Много ясно са написани в законите. Правителството е
тук, това, друго или трето да подкрепи, ако банката казва: дай 1,
2, 3 млрд. Нека да видим мерките на банките, премиерът ще каже
колко може и в какви срокове да осигури да вървим нататък. Ако
ще свързваме банката с разговора ни от онзи ден, тогава банката
да си излезе, да си проведе разговор и банката да се обсъжда на
друго място.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Ако може само една дума.
Струва ми се, че говорим за два аспекта на един и същи
проблем. Темата днес е изход от ситуацията и пътят към
стабилността – и на банките, и на политическата стабилност. Не
трябва да се противопоставят двата аспекта. Ние трябва да решим
днес и двата въпроса. Тоест, кои са мерките – правни, строго
специфични относно стабилизирането на банковата система,
какъв е ангажиментът на правителството, на парламента, ако се
появят такива ангажимента – това е едната страна на въпроса.
Второ, политически измерения на стабилността, свързано с
разговорите при Вас и последвалите в петък също са тема на
днешното заседание. Не бива да се противопоставят двата
аспекта. Ако изходът са предсрочните избори, казахме, че са, т.е.
не се връщаме към тази тема, правим го.
Оставка – кога, също днес тук. Едно е ясно, че имаме
хоризонт, имаме дата, която е фиксирана, за да няма злоупотреба,
22
и ние няма да отстъпим от постигнатото споразумение. Няма да се
възползваме от ситуацията, за да удължим изкуствено живота на
кабинета.
Какви други политически и стабилизационни мерки са
необходими, без ограничение тази тема е на масата и ние сме с
нагласа. Но каквото и да е решението, е добре то да се вземе не
дори с широко съгласие, а с консенсус, когато става въпрос за
банки.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз моля разговорът ни да е достатъчно организиран и
сериозен и да продължи със своето изложение председателят на
Централната банка, след което да му бъдат поставени всички
въпроси, които тук бяха засегнати.
И искам да подчертая, че преди ние да имаме отговор на
въпроса – утре българските банки ще отворят ли и ще работят ли,
смятам, че е безотговорно да обсъждаме каквито и да е други
политически теми, които засягат главно нас. Защото хората отвън
се интересуват дали утре тази система ще функционира. Ако ние
нямаме отговор на този въпрос, мен твърде малко ме вълнуват
другите теми, които са в нашия дневен ред.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Абсолютно правилна е Вашата констатация.
Г-н Искров, заповядайте, моля Ви, продължете Вашето
изложение, предложения какво очаквате? Бъдете прагматичен,
точен, ясен.
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент. Винаги съм се стремял да бъда
ясен и разбираем.
23
Ще спомена 7 неща, които се опитахме да формулираме
заедно с колегите от правителството и Асоциацията на банките, с
които Ви казах, че говорим вече втори ден.
Първото, повтарям го още веднъж – незабавно блокиране на
всички дестабилизиращи източници. Това няма как да стане без
разговори с главни редактори на медиите и ДАНС да върши добре
работата си. Вече виждам, че в тази насока си върши добре
работата. Дано да хване всички, но едва ли е възможно.
Второ, от гледна точка на обществения интерес и все пак, за
да всее малко ред, предлагаме безкомпромисното
противодействие на държавата срещу криминалната атака към
банките да включи криминализиране на неверните слухове и
призиви за атаки срещу банките.
Няма как да си забравил един доклад някъде или да не знаеш
къде е и да те разследват, тъй като е било държавна тайна, оттам
национална сигурност, а основен елемент на националната
сигурност, какъвто представлява финансовата стабилност, да
било наказуемо само с глоба. Абсурд. Никога няма да излезем от
тази каша, ако е така.
Трето, и това е много важно – след като ви отговоря на
всички въпроси, пледираме за това – ясна и категорична публична
подкрепа за предприетите от БНБ и правителството стъпки. Не
говоря и не е моя работа да казвам трябва ли да го одобрява
правителството като цяло, като дейност, но в тази насока за
банките, след днешните консултации при президента, казано
простичко, говорене на един глас, защото побъркахме хората в
нашата държава. Говорим като един, когато става въпрос за банки
и какво трябва да се прави.
Четвърто, пълна ликвидна подкрепа от БНБ и
правителството и банковата система като цяло за банките, които
са поставени или биха били поставени под натиска за изтегляне на
24
депозити. Тук не говорим въобще за никакви такива варианти, за
които намекна г-н Плевнелиев и не е необходимо да ги обсъждаме
към този момент – пълна ликвидна подкрепа.
Пето, в рамките на тази ликвидна подкрепа, тъй като аз не
мога да говоря от името на премиера и на финансовия министър,
те ще кажат как го виждат от тяхна страна, БНБ за пръв път, след
като бе въведен бордът, ще предостави ликвидност при условията
на чл.33, ал.2 и 3, а това е ликвидност, когато банката има
държавни ценни книжа. Най-вероятно още утре може би ще
пипнем и по Наредба № 6, която казва как се рефинансират банки,
когато има ликвиден риск, засягащ цялата система.
Тоест, ние не бягаме от своята отговорност.
Шесто, незабавно уведомяване на Европейската комисия,
тъй като аз лично не смея да говоря с никой, а доколкото разбрах,
Калин поне ми каза, че се е чул с колеги от ЕК, звъннали са му и
са му казали, че г-н Барозо е поискал премиерът и аз да се чуем с
г-н Оли Рен. Така че това, което емного важно, за разлика от други
някои стъпки, които се правеха последните години, поне по този
въпрос да бъдем изключително предсказуеми и прозрачни пред
нашия най-важен партньор, страните от Европейския съюз и в
частност Европейската комисия, в частност Генерална дирекция
„Конкурентоспособност“ и Генерална дирекция „Еквим“, и
разбира се, аз трябва да уведомя нашия изпълнителен директор на
холандската група в МВФ, тъй като те вече питат, звънят и аз се
крия, тъй като няма как, без да имам мандат от вас, да се чувам и
да му описвам какво се случва.
Седмо, ако е възможно да се вземе тук като решение –
очевидно е, че е нарушено доверието в страната. Чрез удара по
подуправителя, ръководещ „Банков надзор“, на практика и
вероятно и затова г-н Миков е по-съсредоточен върху
Централната банка, вероятно и нашата репутация е силно
нарушена. Имаме нужда от внасяне на доверие в този момент в
25
страната чрез даване на мандат на правителството и на БНБ за
водене на преговори с МВФ и Европейската комисия при
необходимост.
Това са нещата, които исках да кажа пред вас, уважаеми
дами и господа, и съм готов на всякакви въпроси да отговарям, ако
преди това не е необходимо може би колегите от правителството
да кажат няколко приказки.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-Н Председател, няколко бързи въпроса и коментар, за да
вървим по 7-те предложени от Вас теми.
Първо, когато казвате за мандат за правителството, което и
да е то, и БНБ за водене на преговори с МВФ или чрез
Европейската комисия, защото преговорите се водят с ЕК, а не с
МВФ директно, нали така – т.е., преговори с ЕК?
ИВАН ИСКРОВ:
Ако позволите, г-н Президент, такава е процедурата –
винаги първо се уведомява ЕК и се водят преговори.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
И тя е водеща. Така че не говорим за МВФ, а за ЕК.
ИВАН ИСКРОВ:
Но трябва да уведомим фонда, тъй като ние сме
пълноправен член на МВФ и няма как управителят, преполагама,
че са въртели вероятно и в Министерство на финансите, да
мълчим, да се крием и да не кажем че това се е случило, какво сме
се опитали да направим, че това правим в момента и т.н. и се
опитваме да фиксираме проблемите.
26
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Нали разбирате, че едно е да кажем Европейската комисия,
друго е да кажем МВФ, но така или иначе ще има дебат по тази
тема.
Само искам да информирам уважаемите членове на
днешните консултации – аз проведох два разговора, единият беше
с Кристалина Георгиева, която помолих лично да разговаря с
комисаря Алмуния и комисаря Оли Рен, който в момента се
представлява, доколкото знам, от Синкалас, тъй като самият той
има ангажименти по друга процедура. Европейската комисия,
когато правителството каже, както каже и каквото нашето
правителство каже, да излъчи като послание от Брюксел. Става
въпрос за часове.
БОЙКО БОРИСОВ:
Правителството изобщо не е наше.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да, съгласен съм, но правителството е на България, което
има часове, да съгласува с ЕК посланията си.
Второ, в моя разговор с главния прокурор, той също ме
информира, че ще помогне на правораздавателните органи, ако
има законодателна инициатива за криминализиране и т.н.
Но сега стартира дебатът. Заповядайте, г-н Миков.
МИХАИЛ МИКОВ:
Дами и господа, да ви кажа, че тази промяна в НК-то ще
важи оттук насетне. Извинявайте, но стига сме правили промени и
да плашим гаргите. Има достатъчно текстове, сега ще ви ги
извадя, ще ви ги съобщя, които в момента могат да се прилагат
ефикасно. Стига, на тези хора им омръзна, сто пъти го променяхме
НК-то, г-н Президент. Има достатъчно текстове. Не възразявам да
27
завъртим още една поправка на Наказателния кодекс и да въведем
доживотен затвор без право на замяна.
МЕГЛЕНА КУНЕВА:
Аз няма да взема думата по същество на този дебат, искам
просто да предложа помощ.
Трябва да припомня, че пета година съм политически
съветник на Сим Калас, с който съм работила и в целия си
предишен мандат. Той е бивш премиер, финансов министър.
Разчитайте, имам абсолютно директен, пряк, много бърз достъп.
Освен това той познава добре България, така че разчитайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря, г-н Президент!
Г-н Председател на Народното събрание,
Уважаеми лидери,
Дами и господа,
Два въпроса само – по т.5 на Плана на БНБ декларирахме и
публично, и в експертните разговори, че правителството ще
подпомогне с всичко, което е необходимо – инструментално и
ресурсно, усилията на БНБ за справяне със ситуацията. За тази цел
вероятно ще имаме нужда и от подкрепа на парламента в
определени параметри, които са ни фиксирани в Закона за
бюджета, в частност параметрите на дълга. Най-вероятно ще
влезем в парламента, за да поискаме промяна на някои от тези
параметри, но само това. Останалата част, която си е в нашите
компетенции, ще си използваме компетенциите и ще подкрепим
БНБ. Засега ми се струва, че само за този параметър ще молим
лидерите за подкрепа в парламента, така че да бъде ефективна
подкрепата ни на БНБ по отношение на инструментариума.
И ще си позволя, макар че не е пряко във връзка с това, г-н
Борисов, мълчанието на правителството е дискусируемо. Аз
мисля, че правителството даде достатъчно анонси в умерена
28
степен, не истерично, не се появявахме всяка вечер, за да казваме,
че ще подкрепяме, защото истерията в някои случаи води до по-
голямо напрежение, но не сме призовавали хората да си теглят
депозитите, както го направиха някои политически лидери.
Благодаря!
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Президент, ако може, и аз имам няколко въпроса и
коментар.
Първо, наистина и аз ще направя една оценка. Смятам, че
трябва да се спре да се говори по телевизиите, дори и телефонните
интервюта на някои лидери нагнетиха доста напрежение събота и
неделя.
Имам конкретни въпроси към г-н Искров. Колко са парите,
които ще трябват, за да се покрият тегленията на хората, защото
тук Вие двамата с Орешарски говорите общи приказки – ще
докарате, ще вземете. Колко ще ви осигурят чуждестранните
банки, защото те могат да рефинансират и там има междубанкова
задлъжнялост? Вие колко пари имате при вас и колко ще ви даде
правителството?
Вторият ми въпрос е свързан с двете първи банки, които
пострадаха. Аз не ги смятам три, защото тази малката „……….
………“ е несъществена. Теглени ли са държавни пари от КТБ?
Държа да получа отговор веднага от Вас.
Следващият ми въпрос е, каква е спецификата на фалита на
КТБ, източвана ли е банката и до момента докъде стигна
прокуратурата, защото аз чувам слухове за милиарди, но искам да
ми ги потвърдите? И защо точно КТБ и …….. пострадаха първи,
защо примерно не пострада …………………….., а точно тези две
банки?
Тук мисля, че г-н Борисов, който разкритикува в началото,
беше прав с тези въпроси.
29
И още едно предложение – като говорите за правителство, аз
мисля, че във втората точка, защото мисля, че пратихме г-н Миков
при Вас, г-н Президент, със следната молба – да разгледаме
банките, да разгледаме датата 5-ти октомври и какъв кабинет ще
имаме от тази седмица. Аз твърдя, че най-здравословно и най-
добре е г-н Орешарски още тази вечер, като излезем от тук, да
каже, че си подава оставката утре сутринта пред парламента и да
имаме някакъв срок и мандат. Малко изпреварвам времето, но до
сряда, петък, г-н Президентът, заедно с нас, ако прецени, че това е
форматът, да предложи вариант за правителство в рамките на това
Народно събрание. И аз мисля, че така отговаряме на двата
въпроса защо трябва да подкрепяме правителството. Защото ние
тук, седналите от тази страна на масата, също не искаме да
подкрепяме повече г-н Орешарски.
Благодаря, обаче държа да получа отговор на въпроса.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря за зададените въпроси. Искам само категорично
да посоча, че темите с оставките и следващи правителства са т.2 в
нашия дневен ред. Нека да изчистим темата с банковия сектор и
след това ще намерим и всички останали решения.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз също искам г-н Искров да отговори – има ли готовност
БНБ да гарантира, че утре банките ще работят, извън особения
случай на КТБ, по която вече има решение?
ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми дами и господа,
Нека първо да отговоря на най-важния въпрос, според нас, а
това е въпросът, който беше поставен от г-н Стоилов последен –
има ли готовност БНБ и банките да работят? Категорично да,
затова сме тук и затова казах, че трябва да говорим на един език,
но само, ако говорим на един език, иначе ще се случи с банките
30
утре това, което се случи в петък, и аз ви го гарантирам, че ще се
случи.
Оттам отговарям и на въпроса, който е много съществен и
важен, който постави г-н Бареков – колко пари ще са необходими?
Колкото по-дисциплинирани сме, говорим по един и същи начин
и не плашим хората, медиите виждам, че проумяха, след като
години наред говорят колко е важно, че говоря колко е важно, че
за банка се говори добро или нищо, най-накрая разбраха, че това
е най-криво разбраната, както нарече един вестник скоро,
разбираме управителя, за финансова стабилност и виждам, че от 2
дена тук се държат по съвсем друг начин – и електронните медии,
и вестниците. Така че колко ще бъдат, ние сме в постоянна
координация с министъра на финансите и с премиера, зависи от
това как ще се успокоят хората. Но така или иначе ние към този
момент, и това го предложихме, ако го одобрите, и тук искам да
поправя г-н Премиера, с който се познавам от 20 години, не искам
да подкрепяте БНБ, искам всички ние да се подкрепяме, тъй като
това не е отговорност само на БНБ. На БНБ отговорностите са
ясно разписани в Закона за Българската народна банка и Закона за
кредитните институции. Те са общи отговорности между нас и
правителството. Тоест, тук трябва да подкрепите и БНБ, и
правителството в тази му част, касаеща банките, г-н Борисов.
БОЙКО БОРИСОВ:
БНБ изцяло я подкрепяме, ще подпиша всеки текст и ще
гласувам всеки текст, който предложи.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Цонев, процедурно едно изречение.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Г-н Президент,
Г-н Борисов,
31
Няма транзакция, експертът е до Вас, попитайте го, която да
не мине през транзакция по вливане на ликвидност, която да не
мине през правителството. Затова слагаме думата „правителство“.
Не става въпрос за това, онова, утрешното, вдругиденшното.
Всяка транзакция, която ще тръгне към банките за внасяне на
ликвидност, минава през подписа на финансовия министър.
Попитайте експерта до Вас. Затова говорим за правителството.
БОЙКО БОРИСОВ:
Утре в 10 часа извънредно заседание на парламента, сменят
финансовия министър и той подписва транзакцията. Ако не може,
ако Орешарски си подаде оставката, по конституция трябва да
падне правителството и тогава идва датата на избора септември.
Затова може да падне цялото правителство без премиера. Той
може да ги свали всичките. А финансовият министър, защото, г-н
Цонев, в случая говорим на един глас, в 11.00 ч. може да има
финансов министър, който да подпише, а обществото ще се
успокои, когато сме взели днес тези решения, и идва нов екип,
който да спасява положението. Този екип е довел до това
положение. Вие бягате от този отговор досега. Кой доведе
държавата до това състояние?
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз предлагам да спрем с тези провокации. Г-н Борисов,
извинявайте, че Ви прекъсвам, но това е провокация. Оценките на
правителството могат да са всякакви и има време кога те да бъдат
правени допълнително. Но, ако сега днес и утре няма действия от
банката и от правителството, ние ще имаме колапс на банковата
система и мен не ме интересува, че това правителство си е част от
виновниците. Разбирате ли, че за 1-2 дена ние ще изпуснем цялата
работа.
БОЙКО БОРИСОВ:
Вие защо не искате да смените финансовия министър?
32
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Добре, но докога ще сменяме министри? Нали тази вечер и
утре сутринта те трябва да предприемат нещо?
БОЙКО БОРИСОВ:
След като е доведено до тук, сменете този, който го е довел
това положение.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Това е въпрос номер 2, първият въпрос е за хората.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Миков, процедурно.
МИХАИЛ МИКОВ:
Мисля, че въпросът на г-н Бареков и отговорът на г-н
Искров ясно очертаха нещата. Г-н Искров в т.4 казва: пълна
ликвидна подкрепа. Това значи 3-4 млрд.
(всички говорят едновременно)
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Миков, имаме ли по 1-2 млрд. на ден, защото народът
като усети 3-4 дена пари, ще спре да тегли на 5-тия ден?
МИХАИЛ МИКОВ:
Радвам се, че банката е узряла да се ползва резервът на
Управление банково, защото той е събиран за такива ситуации,
правителството от другата страна с още няколко милиарда,
парламентът ще подкрепи. Да успокоим нещата.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ако може да се изслушваме. Това, което казва г-н Миков, е
важно.
Сега отговор на въпросите, които са зададени, след това
министър-председателят има думата, след него г-н Каракачанов.
33
Заповядайте, г-н Искров!
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Продължавам с отговора, докъдето бях стигнал, на въпроса
на г-н Бареков.
Колкото – толкова, колкото е необходимо – толкова. Когато
попитаха и когато всички анализатори в еврозоната смятаха, и
много ви моля да разберете защо е много точен отговорът ми – или
подкрепяме банките нелимитирано докрай, или преминаваме в
тяхната хипотеза, която е…, тогава става в компетенциите, г-н
Миков, на Централната банка – квестори, затваряме, синдици след
това и изплащане на депозитите. Но пак няма да стигнат парите и
пак държавата ще се бръкне за много милиарди, само че ще сме си
разбили банковата система. Марио Драги пръв се изправи и
започнаха да се успокояват нещата в еврозоната, когато каза:
колкото-толкова. Дотогава всички смятаха – експерти, кредитни
агенции, квази агенции, и все им казваше: достатъчно е, не е
достатъчно.
Разберете, че когато става въпрос за доверие, не опираме до
цифри и проблемът не е с банковите дела, аз го казвам за n-ти път,
проблемът е криза на доверие. Криза на доверие се решава така –
или затваряш всичките, които са и ни плащаш това, което не
достига във фонда, което ще е няколко милиарда допълнително от
държавния бюджет, тъй като фондът има…
БОЙКО БОРИСОВ:
(прекъсва Иван Искров)
Един кратък въпрос, както казва и Бареков – ако по 1 млрд.
теглят на ден и до петък не свършите работа, стои си Чобанов,
стоят си всичките, доверие нула, и какво правиш от другия
понеделник, вложителите са 50-60 млрд.? Питам и нормално ви
казвам – отместете фокуса, г-н Стоилов, от банките върху
34
политиката. По-добре ние, политиците, да се жертваме, там да
правим панаири. Отместете го този фокус, за да се успокоят
хората.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз не съм сигурен, че ако си отидем където и да е,
финансовата система ще се стабилизира. Такъв извод не можем да
направим.
БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава да кажем защо сме се събрали днес, кое наложи това
събиране – тежкото състояние и предстоящият колапс на
банковата система.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Добре, ясно е кой е довел и защо е довел, но днес ще има ли
решение на този въпрос?
БОЙКО БОРИСОВ:
Като кажете кой го е довел, казваме: след като сме го
довели, отстраняваме поне няколко „бушона“, които да отпушат
напрежението. Излизаме долу и казваме: подкрепяме Искров и
новия финансов министър Х, който и да е, нямам никакви
претенции, подкрепяме го да отиде да преговаря с Европейската
комисия, да действа, да прави и т.н.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Но дотогава банките ще са фалирали
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Борисов, склонни ли сте, понеже тук Борисов е прав, не
ми е приятно да се съгласявам с него, но е прав – да вкарате сега
т.2 в рамките на това, което каза г-н Искров, и да си дадем ясна
сметка ние тук на тази маса съгласни ли сме, че банките са в добро
състояние, а проблемът е в нас политиците. И, ако е така, наистина
35
правителството на г-н Орешарски да си ходи час по-скоро и ние
да излезем с политическо решение как решаваме въпроса. Просто
да вмъкнем т.2 в мерките на г-н Искров. Това е моето процедурно
предложение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви.
Преди това искам да чуя министър-председателя, който
пожела думата, след това и аз ще обобщя.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Имаше въпрос колко средства? И тъй като не се възприе
отговорът на управителя, аз бих казал – от няколко стотин
милиона до много милиарди, в зависимост основно от нашето
говорене. Колкото повече говорим, то е по-скъпо. Всяка дума се
измерва в милиони. В последните дни можем да извадим
стенограми кой какво е говорил и можем да ги оценим по същия
начин от – до, в зависимост от резултатите, които ще видим
следващата седмица. За всяка дума можем да оценим колко
милиона. Това е отговорът на въпроса колко струва.
БОЙКО БОРИСОВ:
Пак ви казвам – сменете финансовия министър, поемете Вие
да сте и финансов министър, излезте коалицията отвън, решете го
това и да се успокои народът. Не може да излезем от тук и да
кажем: ние подкрепяме. Тогава всички ние ставаме съпричастни
на това, което се е случило. За цената на тока не помните ли как
отидох и хвърлих оставката. Кой ме пожали от вас тогава, кой?
Сега говорите с Искров за тези пари, ами Здравната каса –
половин милиард, енергетиката – 3 млрд., Сименс и влаковете –
300 млн., ще спрат след 1-2 месеца.. Сметнете за колко милиарда
става въпрос.
36
Искаме да успокоим хората. Ето, повтарям, Влади ми пише
и аз казвам това, което ми напише експертът и съм се съгласил с
всичките думи в това. Отпушете малко, иначе, както излезе
Бареков онзи ден, сега пък Волен Сидеров, те си сменят местата –
единият на Консултативен съвет,другият сега,излиза и казва: БСП,
ДПС, ГЕРБ и България без цензура направиха ундурма, сега ще
включат и Реформаторския блок и нещо си решиха. То не е вярно,
но то се тиражира и се говори.
Дайте да отпушим напрежението, да го насочим към
политиката и да оставим експертизата да я свърши. Подкрепяме
ги, но не може да искате от нас да излезем и да кажем, че всичко
е наред. То не е наред и затова днес, в неделя, е това съвещание,
защото хич не е наред. Дайте човек, не искаме да ви се бъркаме,
нямам претенциите на г-н Бареков да дам кабинет, вие си ги
решете нещата, излезте 5 минути в почивка и си ги решете,
отпушете напрежението и след днешното решение да излезе
премиерът и да каже: реших, наказвам виновните – този, този и
този, взимам им оставките, защото тази седмица е фатална и няма
време за ново правителство, няма за еди кое си, подкрепят го
двамата лидери – на БСП и ДПС, и въпросът се решава. Иначе сега
Вие започвате да ми цитирате какво съм казал. Аз съм казал това,
което казвам и сега – не вярвам на този кабинет, не вярвам, че
може да изведе до петък страната. Нови милиарди, и ако до петък
останат тези хора, другият понеделник или другата неделя ще се
съберете пак. А сега в сайтовете всеки си пише каквото си иска.
Това е довело? Не това е довело до планираната атака, която беше
проведена от същата тази държава на много органи заедно. Навън
това не можем да го говорим, но тук трябва да си го кажем.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Да чуем отговорите на въпросите.
БОЙКО БОРИСОВ:
37
Те не ни ги дават. Това се наричат „случки“. Ако Цветан
Василев е виновен, да го арестуват – червена бюлетина на
Интерпол, издирват го, хващат го, арестуват го. Ако е източвал
милиарди, милиони, има си криминализиране на този процес,
отидете и го приберете, но защо атакувате цяла банка? И вие си
мълчахте? А Общинска банка защо я атакуват? Защо тогава си
мълчахте, г-н Искров? Както сега жандармерията на министър
Йовчев и на кабинета „Орешарски“ атакувахте …….., защо си
мълчахте: това не е моя банка, тя е на хората. Но Вие си мълчахте
мълчахте и Янаки Стоилов казва: било каквото било, днес да сме
други. Добре, ОК, но поне накажете 2-ма -3-ма. Аз съм сменил
сигурно 30 министри, не е страшно. Излизаш, махаш Йовчев,
Чобанов, важните ти, тези, които са допринесли. Кой ръководи
ДАНС, къде беше ДАНС ? Този главен секретар, който ходеше по
автокъщите и да казва: горили са документи? Защо стои там?
Махнете ги, вие ще си отдъхнете като две партии, защото няма как
да изкарате, че Борисов е „терористът“, както казва Мерджанов.
Няма как да стане. Не съм аз виновен.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Нека да чуем отговорите, тук няма медии, няма кой да Ви
слуша, освен нас.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, мисля, че Вие поискахте думата за коментар.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ:
Само искам да припомня на тук присъстващите – благодаря
и го казвам откровено, че го свършихме двамата заедно с
подуправителя на БНБ, че последната седмица въпросният
финансов министър събра 3 млрд. за България на най-ниската цена
досега.
БОЙКО БОРИСОВ:
38
Защото ви оставихме финансова стабилност.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, имате думата.
Много моля за спокойствие.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, първо, предлагам да се понамали тонът, в т.ч.
и на г-н Борисов. Ако може да ме изслушате, г-н Борисов, защото
не съм Ви прекъсвал.
Аз ви казах още в самото начало – най-важният въпрос, по
който, според мен, сме длъжни всеки един от нас – институции,
лидери на политически партии, представени в българския и
европейския парламент, да поставим, е националният интерес над
частно партийният. Г-н Борисов, това е първо условие за намиране
на каквото и да е решение.
Тук, според мен, трябва да се обединим и това е първата
точка, която трябва да обсъдим много ясно, зад плана на БНБ.
Нека го обсъдим него, защото тя е водеща и по конституция, и по
закон. Това е силната позиция на всички институции и
политически партии пред гражданите и в интерес на този ключов
елемент от националната сигурност. И аз предлагам да
коментираме съдържанието на плана, защото тук правителството,
независимо кой го оглавява, кой е финансовият министър, е само
инструментално – да оказва подкрепа, а оттам което трябва да
чуем, е в конкретика и детайли. После да обсъждаме всички
останали въпроси като следствие. Защото извинявайте, но това
говорене, което чувам от политици, е абсолютно недопустимо, в
последните 2 дни, в т.ч. и темите, свързани с МВФ. Ситуацията е
много различна от 1996-1997 г. МВФ играе абсолютно друга роля.
България е член на ЕС. Всички твърдят, че банковата система е
високо капитализирана и ликвидна. Говоренето на първо място
създава проблем, внушението също, които се отправят, защото
39
срещу паника няма лек, ако няма единно говорене, няма
единодействие на институциите и на политическите сили.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, ще си улесним работата. Очевидно е
невъзможно да разделяме темата. Или не се получава, или може
би ще се получи, ако в евентуална обща позиция за подкрепа на
БНБ не се спомене българското правителство. Не може в такава
политическа ситуация да очакваме, дори и заради чисто
инструменталните технически функции на правителството да
вкараме в една позиция на този състав тук подкрепа за
правителство. Това е нереалистично. Опитът показва, че когато
нещата са стигнали до предсрочни избори, да очаквате съгласие
между политическите сили да подкрепят действия на
правителството – това няма да се случи.
Предлагам мерките, които предлага БНБ, да ги обсъдим и в
т.1 или т.2, както предложи г-н Искров, думата „правителството“
да отпадне. Мисля, че така ще си помогнем.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ:
Подкрепям категорично тези мерки и отпадане на
„правителството“.
(възниква спор, всички говорят едновременно)
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Ако може да направя едно предложение по същество.
Вижте, нека да проявим малко повече национална отговорност.
Ние не сме говорили за мерките, а вече написахте декларацията
какво да има в нея. Това е просто позорно. Нека да обсъдим какво
ще направим, защото г-н Искров ни предложи 7 мерки. От тях 2-3
се повтарят и са общи приказки.
40
Г-н Борисов е изключително прав. Факт е за бездействието
на правителството и целенасочените действия на някои органи, но
това е може би втората или третата точка. Нека да се
концентрираме върху няколко мерки, защото утре е понеделник.
Час и половина нищо конкретно не сме казали.
РЕПЛИКА:
До 17.00 ч. трябва да имаме яснота, защото в 17.00 ч. за
вестниците…
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Оставете вестниците, те не са най-важни, важно е утре
сутринта българските граждани ще могат ли да теглят пари от
своите сметки, важно е, г-н Миков, да е ясно какво се случва,
какви са мерките, които ще се вземат, за да се спре паниката.
Имам две конкретни неща, едното е свързано с въпроса,
който зададе и г-н Бареков:
Първо, в две от мерките, които спомена г-н Искров, той
говори за осигуряване ликвидност на банките. Възможно ли е и
колко би струвало да се отворят банките, да се даде възможност
на хората да видят, че никой не се опитва да избяга от това те да
си теглят парите и да се успокоят.
Още нещо, което е повече политическа мярка, което е нещо
реално, което би успокоило хората – нека да променим закона и да
въведем един текст, че се гарантира от страна на държавата всички
пари на хората, а не само до 100 хил. евро.Това е малко или много,
пак казвам, чисто политически ход.
Аз разсъждавам за психологията на хората. Винаги би
успокоило нещо подобно. Защото, ако така продължаваме,
банковата система няма да издържи. После историците ще пишат
колко стабилна държава сме били и как сами сме се взривили и
унищожили.
41
Така че благодаря, г-н Президент, че инициирахте тази
среща. Аз мисля, че няма защо да си задаваме въпроса защо е тази
среща. Тя е, за да търсим някакво решение. А кой е крив и кой е
прав…, всъщност кой е крив е ясно, тук съмнения няма.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз Ви благодаря, защото мисля, че в момента всички
намираме допирната точка. Това е много важно. Нека бързичко да
се придвижим напред и към окончателното решение.
Г-н Искров имаше въпроси. Предложихте 7 мерки, така че
моля да отговорите на въпросите и същевременно да минем и по
7-те мерки съвсем конкретно с „да“ или „не“.
Г-н Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Позволете ми да улесня г-н Искров с едно изречение, преди
да каже отговорите на въпросите, които му бяха зададени.
Уважаеми г-н Президент, уважаеми колеги, много
подробно, вече една седмица, особено последните два дни,
разискваме по въпроса колко. И понеже г-н Бареков, и всички г-
н Миков питат колко, няма отговор на този въпрос по няколко
причини.
Първо, колко зависи от това какво?. Ще ви поясня какво
означава това. Колко зависи от това как? Значи, може да трябват 2
млрд., които да погасят първите няколко дни и да спре паниката
при определено говорене, при определен тип действия. Могат
категорично да не стигнат 20 млрд., ако кризата и паниката се
разшири. Българската банкова система има 86 млрд. активи.
Съотношението пари към други активи е около 10%, при средно за
ЕС 3 за еврозоната, 4 за ЕС, но тези 10% не могат да стигнат. Ето
защо няма отговор на въпроса – колко? Колкото трябва – толкова.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
42
10 млрд. можем ли да извадим?
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Ако предприемем необходимите действия, можем, за това
говорим. И не е нужно да ги даваме и никой няма да ги изтегли.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, само да улесня Искров, за да видят колко съм
добронамерен и диалогичен
Накрая можем да напишем текст, че парламентарно
представените партии и независимите депутати ще подкрепят в
парламента мерките, предложени от БНБ в тази посока.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
От правителството…
БОЙКО БОРИСОВ:
Няма правителство.
РЕПЛИКА:
Защото БНБ не може да ги предложи.
БОЙКО БОРИСОВ:
Искаме да кажем, че необходимите мерки и това, което
Орешарски ще внесе, за да имате и от нас гласове, и от тях, в
смисъл да покажем, че това е методът, да допишат 2-3 изречения,
който може да пише добре, да го формулира, че сме готови да
подкрепим тези точки, защото 4, 5 и 6 точки са за евентуални
инструменти, където да подкрепят еди какво си.
Искров, да допишем под твоите мерки отдолу, че
парламентарно представените партии и независими депутати ще
подкрепим в парламента тези мерки. Това дава възможност
Орешарски да ги внесе, да ги гласуваме и да отидем нататък. Така
горе-долу запазваме тази дистанция.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
43
Държа да чуя отговорите на моите въпроси, защото имам
чувството, че някой не иска май тук да се чуят тези отговори.
ИВАН ИСКРОВ:
Г-н Президент, искам да уверя всички тук присъстващи, че
от никой отговор няма да избягам. Просто трябва да ми се даде
възможност да отговоря, вкл. въпросите на г-н Бареков. И сте
прави, ако е възможно в 16.00 ч. да се каже на хората заради
медиите, но в 16.00 ч. ще ми се обади Оли Рен по телефона, така
че трябва да съм си в офиса или поне да се извиня, ако ще
закъснея, за да мога да му кажа какво правим.
Преди да премина към отговор на въпросите искам да кажа,
че тези точки, които съм представил, те са за вас. Такава
конкретика, според мен, не трябва да излиза в публичното
пространство, а трябва да излезе в смисъла който г-н Борисов
мисля, че го предложи. – че парламентарно представените партии
и независими депутати подкрепят напълно всички мерки, които е
необходимо да се вземат.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Вие отговорете на въпросите, а аз веднага след Вас ще
предложа проектотекст, който да чуем всички. Аз съм се
подготвил и мисля, че ще се справим.
ИВАН ИСКРОВ:
На въпроса на г-н Местан, първо поставен, и след това и г-н
Бареков го преповтори – преднамерени действия от страна на
държавата срещу КТБ има ли и от гледна точка на държавни
дружества да са теглени пари?
Имаше, но доколкото се консултирах с г-н Христов, моят
подуправител, някъде бяха от порядъка на 70-80 млн. Не е
съществена тази част. Говоря за последния ден, когато изпуши
банката.
44
БОЙКО БОРИСОВ:
Е, точно тогава ли намерихте да изтеглите парите?
ИВАН ИСКРОВ:
Казваме фактология.
БОЙКО БОРИСОВ:
Питам, защо този ден, когато банката „пуши“, хвърляш
бензин отгоре?
ИВАН ИСКРОВ:
Голямата част от изтеглените средства са на частни фирми и
доста по-малко на физически лица – някъде около 70 млн.
КАЛИН ХРИСТОВ:
Искам да кажа ясно, за да няма спекулации.
Имаме общо в класификация държавни фирми 70 млн.
излизания в четвъртъка, 10 млн. влизания. Тоест, някои фирми са
направили влизания. Нетният ефект е 60 млн.
Постановлението беше прието май миналата година. Тогава
всички знаят, че изходните условия бяха 740 млн. в КТБ, 47% на
държавни – общо 740 млн. Имаше 6-месечен срок, в който това
трябваше да се коригира по регулация. Тогава се бях захванал да
работя…, не бях в банката, бях в Министерството на финансите
като министър. Като изтече 6-месечният срок, те вече бяха
коригирани. Тоест, от 700 бяха спаднали, така че да няма
концентрация.
Вижте, не може да са фатално на целия ефект, но
фатализмът може да идва от говоренето, че това става, както става
сега с говорене. Управителят пропусна да каже, че общини, че
държавни болници се махат от ………. Значи всеки, който има
влияние в общината си и държавни болници чрез правителството
трябва да се издаде заповед да не си местят парите, ако искаме да
45
вкараме… Не говоря като заповед, а като политика, като съгласие.
Не може да обясняваме, че искаме да стабилизираме нещо, и след
като политически елит и като решения, след това кметове да
местят от една банка в друга. В смисъл, не е консистентно. Казвам
го логически като технически факт. Вие решавате политически.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Вторият въпрос е свързан с този – докъде стигна одитът и
източвано ли е дружеството през банката, просто искам да знам
това?
Третият въпрос е свързан с втория – защо точно КТБ и ………,
какво е там при тези банки, че тях ги удариха толкова лесно?
ИВАН ИСКРОВ:
Защо КТБ и ……..? – Защото са български банки и този, който
иска да дестабилизира, знае, че много по-лесно ще дестабилизира
българска банка без кредитор от последна инстанция в лицето на
Централната банка на Германия, на Италия и т.н. и най-лесно се
дестабилизира чрез местните банки. На всичкото отгоре тези две
местни банки са 3-та и 4-та по големина, системно значими, които
могат да завлекат всичко в дерето, могат да ни върнат 15-20
години назад. Това е. Затова започнаха от там. Кой го започна
това, аз не знам, това не е моя работа, работа е на органите.
Какви са активите на КТБ ще разберем, когато изтекат 10-те
дни. Първоначално искахме да назначим само Дъ войт одит, която
е втората по големина световна фирма след Кеймпин джи тя, по
обясними причини, тъй като с досегашния одитор не можеха да
участват, но самите колеги от Дъ Войт, като чуха за 10 работни
дни, казаха: това е абсурд, тъй като става въпрос за много голяма
банка. И те самите предложиха да се включат и другите две
фирми. Третата по големина или четвърта Ренексианкс, техният
офис в България, и АФА, която е българска фирма, но с
безупречна репутация.
46
Така че в момента, в който изтече този срок, аз силно се
надявам да се справят в рамките на 10 дни. Засега нямаме
коментари от тяхна страна, че няма да се справят, за да можем пък
ние да преминем към следващите стъпки, така щото на 21-ви юли
да можем да отворим банката да работи за клиенти. Така че тогава
ще разберем.
Това, което иначе мога да ви кажа, че отчетните форми се
оказва, че нищо чудни да не са верни, един господ знае. Никой не
знае. Затова казвам, че примерно, ако се вярва на публикации, на
някои неща, които се споменаха и от прокуратурата, вероятно
отчетните форми, по които работи Банков надзор…, тук искам да
направя разлика между отговорностите, мисля, че имам
възможност да го кажа и на колеги от прокуратурата – одитори и
банкови надзорници не са оперативно разследващ персонал.
Вчера главният прокурор ясно го обясни. В момента няма
проверки срещу банки.
Но аз не искам да коментирам прокуратурата, моля ви., или
който и да е. Точно едно от нещата, което ще извърши тази фирма,
която е с много добра репутация, е точно това да свърши.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
И ще ги предадете ли на прокуратурата?
ИВАН ИСКРОВ:
Разбира се, стига да излезе нещо, което да е за прокуратура.
Те ще направят това, което Сметната палата прави с всеки един
друг. Дава ни на нас, ние виждаме има ли капиталова дупка, 2ко
въобще има капиталова дупка. Ако има капиталова дупка, колко е
голяма.
Съответно преминаваме към следващия въпрос – кой
попълва тази капиталова дупка? Казах как предвиждаме заедно с
правителството да я попълним.
47
Четвърто, ако по време на проверката, извършена от тези
фирми, се установи, че има големи кредити над разрешените от
закона, свързани кредити над разрешените от закона,
необслужвани, а декларирани, че са обслужвани, тогава не се
съмнявайте, че това нещо ще отиде от квесторите, не от нас,
директно в прокуратурата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Трябва да го направите и в редица други банки, не само в
тези.
ИВАН ИСКРОВ:
Но, колеги, говорейки за активите, на това искам да обърна
внимание, дайте да укротим топката, дайте да я укротим.
Говорейки за проверки на други банки, говорейки ще има ли
дупка в КТБ, правим точно обратното на това, за което
призоваваме.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, искам да питам Искров да ми отговори – знае
ли какви са заплатите в ДАНС? Сега им дават още 3 млн. и
половина. Знаете ли всъщност ДАНС какво е? Това е
контраразузнавателна служба, която бди за националната
сигурност. А Вие казвате, че някакви криминални, зловредни, се
явили хора и направили…. Защо Орешарски излезе и Чобанов?
При тези заплати…? Шефът на ДАНС взимаше два пъти, колкото
премиерът – 5.500-6000 лв., там им е заплатата. Как може да
проспят такова нещо? Защо не му взима оставката?
Вие искате да излезем от тук без наказани хора, все едно
нещо най-нормално се случва, днес сме се събрали да си бъбрим в
неделя следобед. Та това е видна катастрофа. Кои глави ще
паднат, хората искат да се търкалят глави на виновници. Ние
пишем „зловредни слухове“ и „криминални структури“ –
Чикагото. Дайте да се държим сериозно. И това не е към теб,
48
Искров, това е към тези тук, които искат…. За жалост, само г-н
Местан остана, от когото зависи нещо. Ето, ние сме диалогични и
ще подкрепим всичко, но другите неща, това са несериозни
работи.
ДАНС сега да проверявал, а те са контраразузнавателна
служба, това значи изпреварваща информация. И сега да ни
запознават на Консултативния съвет – готви се атака срещу
банковата система, вземете мерки… Ние утре в парламента
приемаме закон, че който се обади, който каже…, доживотна
присъда, както казва Миков. А ние сега им даваме пак те да се
занимават. И знаете ли как се занимават? Отварят фейсбук. Но там
хората си говорят, всеки може да си говори. Това е социална
открита мрежа и кой каквото си иска може да си пише във
Фейсбук.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ако можем да извикаме отсъстващите, тъй като искам след
5 минути да се концентрираме върху конкретен текст, след което
ще обявим почивка.
Второ, г-н Борисов, да Ви информирам: аз, като президент,
получих писмо от ДАНС, понеже говорите за ДАНС. В това
писмо…
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Но това е секретно.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Знам, че е секретно, но ще го обобщя по следния начин:
В това писмо ние разбираме, че ДАНС следи много
внимателно ситуацията от години, констатира някакви неща,
същевременно информира президента след петък. На това писмо
аз съм реагирал изключително остро, надявам се то да е стигнало
и до министър-председателя и до председателя на парламента.
49
Понеже стигаме до важна формулировка, която искам
заедно да приемем,…
Искам процедурно да предложа: или 5 минутна пауза, след
което се връщаме и по същество довършваме този разговор. Или
да влязат останалите и след това, защото трябва да има повече
хора. Мисля, че сме дошли до момент, до който можем да стигнем
заедно до решение и нека да използваме този момент.
Искам да добавя в рамките на този разговор, който водим
следващите 2-3 минути, докато дойде съответно министър-
председателят и специално представителят на мандатоносителя –
вижте, трябва да си даваме сметка, че ситуацията е нестабилна не
само в банковия сектор, това, което се посочва от много други
политически лидери. Затова са необходими решителни действия,
поне в банковия сектор, защото той е толкова основополагащ-, че
оттам нататък всичко останало е безсмислено.
Благодаря на опозицията, благодаря на политическите
лидери. Вие получихте днес сериозна доза доверие и отговорност,
но тя не е безусловна. При положение, че опозицията има
абсолютно всички възможности да се дистанцира, нали разбирате,
г-н Искров, тя все пак каза: БНБ – да, каквото каже БНБ – да. Така
че аз съм убеден, че ние ще постигнем съответно ясни
формулировки и разбирателство, но това за нас е голяма
отговорност.
Имам следния въпрос, за да ми стане ясно на мен.
Имахме 2 възможни сценария. Първи сценарий: въвеждаме
ограничителни мерки – не могат да се извеждат големи пари кеш,
не могат да се превеждат големи пари кеш навън и тези
ограничителни мерки са временни, за да стабилизираме сектора.
Вторият вариант, който днес избираме, в който вярвам и аз,
че е правилен – банките отварят, гарантираме подкрепа, работим
за доверие и очакваме тези решителни мерки на всички нас да
50
доведат до резултати. Това е в интерес на народа и на гражданите,
поне него да не го паникьосваме.
В този сценарий, г-н Искров, все пак какъв е най-рисковият
момент, каква е оценката на риска в този сценарий, по който ние
тръгваме?
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Ако разрешите, преди неговия отговор, някои от мерките за
първия вариант могат да бъдат приложени, без да бъдат
обявявани, без да бъдат с такива широкомащабни последици.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Не, нищо подробно.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Моля Ви да отговорите на този въпрос и след това да се
фокусираме върху общия.
ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми дами и господа,
Не говорим за никакъв друг вариант, говорим за вариант
пълна и безусловна подкрепа, както го формулира г-н Борисов –
на парламентарно представените партии и независими
депутати,2ко правилно съм запомнил, на всички мерки, които се
предприемат от БНБ и правителството. Но Вие казахте, че
съзнавате, че не искате правителството да фигурира в това, но
трябва да е ясно, че без правителството сме никои.
Кой е рискът? Най-големият риск е безразборното говорене.
И оттук, ако не излезем с единна позиция, това е най-големият
риск.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Можем да постигнем друг риск.
51
ИВАН ИСКРОВ:
Да, това е най-големият риск. Иначе би трябвало, такива са
очакванията на банкерите, на големите банки, на по-малките
банки, на българските банки, които присъстваха днес също, и
които са най-притеснени. Но не трябва това да се конкретизира
пред публиката, като излезем оттук. Те считат, че стига да има
ликвидност, да се говори на един тон от медии, от управляващи,
от опозиция. Просто би трябвало в рамките на няколко дни тази
истерия да се успокои. Това първо,
Второ, категорично трябва по някакъв начин да заявим, че
всички спекулации по отношение на борда, и това мисля, че може
да влезе като точка от решението…
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е формулирано, аз ще го изчета.
Г-н Станишев, имате думата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Уважаеми г-н Президент,
Дами и господа,
Аз предлагам следното: по тази тема трябва да излезем с
позиция, която да бъде обединяваща. Тя, според мен трябва да
стъпи на общото разбиране, това трябва да се заяви в началото:
Като отчита, че българската банкова и финансова система са
стабилни…, коригирайте ме, ако е необходимо – като отчита
изключително високата степен на капитализация, ликвидност на
българските банки, като отчита, не знам дали са рекордни, но
огромните резерви на БНБ, гарантиращи стабилността на
валутния борд, дори при усложнени ситуации, като отчита
резервите, които гарантират стабилността на валутния борд, като
отчита организираните и целенасочени атаки срещу българската
банкова система, защото те са факт, институциите на Република
52
България, парламентарно представените партии, тук обаче стои
въпросът за АТАКА, партиите, участващи в консултациите,
защото това обхваща парламентарно представените, без АТАКА,
и европейско представените,
Заявяваме: българската държава разполага с целия
необходим инструментариум за гарантиране стабилността на
българската банкова система. (давам вариант, нека го обсъдим)
Второ, подкрепя готовността на БНБ за конкретни действия,
които да осигурят тази стабилност в рамките на нейните
конституционни и законови пълномощия.
Трето, заявява готовност да подкрепят, в т.ч. в Народното
събрание, действия, които да подкрепят този план чрез действия
на НС.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Може и още едно изречение, че който желае, може да си
тегли парите.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да предложа текст, моля да ме чуете.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Ако може да завърша.
Това са основните параметри на мое съгласие. Г-н
Президент, ако трябва да има допълнение по точки, аз съм готов
и отворен за това.
Ключово важно за стабилността на системата е говоренето
днес след това, когато излизаме с тази позиция, би трябвало да
излязат с нея всички институции и политически партии и да спре
говоренето на тази тема. Защото аз имам какво да коментирам и
говоря на опитите да се смесят банковата система и публичните
финанси. Не го правя досега съвсем целенасочено и отговорно.
Защото е ясно, че правителството отговаря за публичните
53
финанси. Има институции, които отговарят за банковата система.
Нека да не влизаме в тази разпра и разправия, защото в крайна
сметка пострадали ще бъдат гражданите, икономиката и цялата
държава.
В началото е добре да се каже, че като отчита (това е също
мое формално предложение), като отчита, че стабилността на
банковата и финансовата система са част от националната
сигурност. Тук може да се каже за още една точка – заявява
решимостта на държавата да се противопостави категорично на
опити за дестабилизация, разпространяване на слухове и т.н. по
отношение на банковата система.
БОЙКО БОРИСОВ:
От страна на ДАНС.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-Н СТАНИШЕВ, благодаря Ви. Това, което казвате, е ясно
и прагматично.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Най-важното е да се намери конкретния инструментариум
за подкрепа на ликвидността на банковата система. Реално
погледнато това може да стане с три инструмента, по които,
доколкото знам, БНБ и търговските банки са постигнали и
правителството, колкото и да го премълчаваме, са постигнали
ясно съгласие. Това са осигуряване чрез оперативни средства,
които правителството предоставя през БНБ и към банковата
система.
Второ, резервите на БНБ в управление банково, които са с
цел преодоляване на системни рискове – така ли е? – Така е.
Трето, готовност на банките, която, доколкото разбирам, е
заявена днес, да изкупят държавни ценни книжа и по този начин
да предоставят ликвидност…
54
Това е извън декларацията, но трябва да е наясно.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Декларацията трябва да е ясна и точна.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Трябва да сме все пак наясно какви са инструментите-,
Само още едно уточнение. Ако говорим, след като излезем
с тази декларация по другите точки, тук има редица неща, по
които не знам дали ще имаме съгласие.
Първо, аз съм съгласен с това, че трябва да се говори с
главните редактори, но това не е въпрос.
(всички говорят едновременно)
Не смятам, че разговори с МВФ, ние поне не сме съгласни
да се упълномощава което и да е правителство за водене на
разговори с МВФ. И ще Ви обясня защо. Финансистите добре
знаят, че за целия период 1997 – 2001 г., когато имаше (до 200-17
г.), МВФ се занимаваше и занимава като ресурс с осигуряване на
проблеми с платежния баланс основно. Аз знам, че сега вече не. И
целият този ресурс е бил сравнително ограничен.
Г-н Христов, искам това много ясно да го кажа. Идеята как
ще дойде МВФ в държавата и ще ни управлява и ще определя
какви реформи в различни сектори ще се правят, БСП категорично
не подкрепя. Искам това ясно да го заявя тук пред всички. Това е
лишаване от национален суверенитет. Отделно ние сме страна –
член на ЕС, с Комисията трябва да бъдем в постоянна
комуникация. Всичко останало е извън сферата на съгласието.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря, обобщавам, слушайте внимателно.
Политическите партии осъждат остро злонамерените атаки,
както и разпространяваните слухове и неверни твърдения по
55
отношение на финансови институции и в България. Очакваме
правоохранителните органи да демонстрират решителност и в
кратки срокове да покажат резултати.
Третото изречение е особено важно в светлината на това,
което г-н Миков предложи.
Необходими са спешни действия…
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, като говорим в началото кой излага тази
декларация – българските държавни институции и политически
партии, участващи в консултациите…
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Точно така, ще го добавя.
Необходими са спешни действия за откриване и наказване
на извършителите и поръчителите (народът иска да го чуе това)
на това злонамерено действие.
Страната днес е коренно различна от 1997 г.(помислете дали
е нужно, защото според мен трябва да се каже). България е член
на ЕС, валутният борд е непоклатим и ще бъде запазен до
приемане на еврото.
Разполагаме с достатъчно резерви, средства и механизми, за
да се справим с всички опити за дестабилизация. Политическите
сили, представени в българския и европейския парламент, ще
поставят обществения интерес и националната сигурност над
политическите различия и ще обединят усилията си за постигане
на стабилност и доверие в институциите и икономиката. Ще бъдат
предприети са всички необходими мерки, вкл. и законодателни в
подкрепа на банковата стабилност – добре, предприемат се. Ще
бъдат направени и нужните реформи. Международните пазари ни
вярват, трябва да си повярваме и ние.
56
Банковата система в България е стабилна, добре регулирана
и капитализирана. Няма основание и няма причини да се
поддаваме на паника. Банкова криза няма, има криза на доверието
и има криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени.
Политическите партии, участващи в консултациите,
декларират своята решителност и готовност за осигуряване на
необходимия ресурс и провеждане на необходимите реформи за
гарантиране на финансовата стабилност и в подкрепа на
икономиката.
И тук в подкрепа на мерките, предложени от БНБ, (или ако
искате като ново изречение)
Подкрепят готовността на БНБ, мерките, които тя
предлага…., за мен изречението е: мерките, предложени от БНБ ще
бъдат подкрепени като политическите партии заявяват своята
готовност да действат когато и колкото трябва.
Г-н Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, може да бъде и още по-разгърнат текстът.
Подписвам го. Само две изречения – това трябва да стигне до
абсолютно всеки български гражданин, дори до този, който не
разбира нищо от банково дело.
Това са три изречения, едното го чух от Вас. Чудесно, точно
непоклатим е валутният борд до влизането на България в ЕС и
това трябва да прозвучи като ангажимент, че няма партия, която
да поставя това под съмнение.
Второ, много е важно, това не го чух вече – 1.95.583 лв. са
равни на 1 евро. Това е изключително важно, защото другият
проблем е обръщането на всичко във валута. Това трябва да
присъства – валутният борд с това изречение едно след друго.
57
Трето, не си теглете парите излишно. Но, ако все пак
решите, банките са отворени, пари има.
Това са трите изречения, всичко друго е пълнеж.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Запасах го.
Г-н Кънев, заповядайте.
РАДАН КЪНЕВ:
Г-н Местан каза в голяма степен нещата, които исках да
кажа.
Това, което излиза от нас днес, трябва да бъде технически
вярно. От това, което чухме до момента, чухме, че действително
не лъжем хората. А трябва да бъде житейски и политически
достоверно. Политическата достоверност е т.2, както се
разбрахме, т.е. към момента няма данни да бъде политически
достоверно. Значи трябва да бъде значително по-достоверно
житейски.
Целият текст във вида, в който го предложихте, според мен
трябва да слезе надолу след тези изречения, защото 90% от
съдържанието му не носи никаква информация – ликвидност,
банките са стабилни и т.н. Това го повтаряме непрекъснато, а
буквално по начина, по който го формулира г-н Местан, да
започва текстът: валутният борд е непоклатим при курс на еврото
към българския лев, или, примерно, при непроменен курс, за да ги
няма тези безкрайни цифри.
БНБ има достатъчно пари – това изречение трябва да го има.
Или банките, или системата, а не механизми, не инструменти. Има
достатъчно пари. Банките ще отворят утре.
Аз бих предложил, тъй като призивът да не се тегли, вече в
голяма степен се изхаби, той, до когото е стигнал, стигнал е, дай
Боже, аз съм оптимист и мисля, че е стигнал до доста хора, тоест,
58
той е свършил своята работа за по-образованата, за по-трезво
мислещата част от населението. На другите трябва да се каже
друго – трябва да се каже: заповядайте, теглете, банките ще
плащат.
МИХАИЛ МИКОВ:
Но си пазете парите от крадци.
РАДАН КЪНЕВ:
И оттам нататък вече всичко, което е по-сложно разбираемо,
което съдържа важните политически знаци за нестабилността, за
необходимостта да бъдат открити виновниците, защото това е
безспорно, но тук ние трябва да излъчим действително крайно
авторитетен сигнал, че парите ги има, т.е. че банковата система е
стабилна, което значи, че наистина е стабилна. Защото другото,
което току-що говорихме, ако стигне в този си вид до хората,
създава пряката паника. Никой човек не знае, че банковата
система е стабилна, знае, че всъщност парите са по-малко от това,
което можем да изтеглим.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря за Вашите забележки.
Г-н Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Г-н Президент, ние подкрепяме по принцип това, което
предложихте, вкл. допълненията на г-н Местан и на г-н Кънев.
Някъде, ако може да включим в началото също изречението:
спестяванията на гражданите и парите на фирмите са сигурни,
защото в края на краищата нашето послание трябва да бъде не
само за състоянието на банките, а за това, което пряко рефлектира
върху хората. И нека да започнем с тази част, която именно засяга
конкретната ситуация и предприемането вече на конкретни
действия.
59
Това, което беше в началото, защото Вие го давате като
хронология, но в случая не е важна хронологията, за злонамерени
слухове, коментари и т.н. – това трябва да отиде накрая, а не да
бъде в началото. Така че да започнем отчетливо, даже възможно
по-концентрирано на основата на това, което се каза.
БОЙКО БОРИСОВ:
Дори това „злонамерени“ е толкова голямо клише от
годините, че не знам, то е протрито и издава безсилие. Кой е
злонамерен, като имаме такива ДАНС, МВР, къде са? Това едно.
Ако се редактира това, което каза и г-н Кънев, трябва да бъде
подплатено с оставките поне на финансовия министър.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е т.2.
Г-н Станишев, имате думата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, аз приемам допълненията на г-н Местан с
някои уточнения.
Важното е първото да адресираме непосредствения
проблем, който е свързан с банковата система и атаката срещу
банките. Аз съм за това – да се каже за валутния борд, но ако го
изведем на първо място, в самото начало с фиксиран курс, ще
дадем знак, че става дума дори за валутния борд.Нека това да бъде
на второ място. На първо място да бъде банковата система,
мерките на БНБ, тяхната подкрепа, след това да следва
потвърждението на валутния борд и всички останали неща. Иначе,
според мен, фокусираме внимание към нещо, което не е
заплашено.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е добра идея, разбрахме се и по тази тема. Ще сменим
двете точки.
60
Г-н Христов, имате думата.
КАЛИН ХРИСТОВ:
Само едно уточнение към това, което г-н Кънев каза.
Ако кажем, че банките ще отворят утре, излиза, че е имало
хипотеза да не отворят. Нека избягваме такова нещо. Да се каже,
че банките работят нормално и ще продължат да работят в
нормален режим.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Разбрах, записах.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Само едно изречение към думите на Калин Христов.
Хипотезите вече са в устата на хората. Днес са ми се обадили
страшно много хора, въпреки че съм в съвещание. Много хора ме
питат: ще въвеждате ли това ограничение, няма ли и т.н. Тоест,
хипотезите вече са в хората. От тази гледна точка нека да
помислим пак.
МЕГЛЕНА КУНЕВА:
Редакционни две изречения:
Първо, от това, което вече два часа и нещо дискутираме, се
оказва, че ние стигаме до декларация, която е изцяло насочена към
това да успокои хората. Остава празно мястото за попълване за
доверието, защото нека не забравяме, че все пак основното е
политическото доверие. Ако няма политическо доверие, няма
разрешение на този проблем, това няма да трае дълго. Но, ако това
е решението, искам всички да сме наясно, че взимаме това
решение по първа точка. Ние говорим само за банките и оставаме
открит другия въпрос, който е супер спешен, според мен. Но
редакционно има страшно важно значение как го разделяме.
Извинявайте, но аз винаги си превеждам през това, което
ние правим, как ще го прочетат в Комисията и в момента си
61
представям как го чете Оли Рен. Да сме наясно, че правим това и
предложението ни е да разделим с т.2, те в нашето политическо
пространство ще излязат заедно.
Имам конкретно предложение: нека професионалистите,
които разбират от публични комуникации, да ни дадат редакция
на текста и да се позоват освен това върху няколко крилати
изречения, които сигурно ги знае наизуст и г-н Христов, и Иван
Искров. Когато гърците имаха проблем, Драги излезе с няколко
крилати фрази, които успокоиха нещата. Моля ви, колеги,
намерете ги и ги приложете, защото не забравяйте, че едното ни
послание е тук в България, но аз искам да видя текста на
английски. Защото, ако ние нямаме идея за това как този текст се
чете навън, ще има последици за страната.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви много, г-жо Кунева.
Предлагам, преди да обявя 10-минутна пауза, да се
обединим около този текст. Предлагам също да освободим
ръководството на БНБ, защото има да вършат други дела. Ние
оставаме по т.2, която е дата за избори, дата за оставки и
процедури за служебно правителство, плавен преход към повече
стабилност и накрая лично ние, в рамките на този политически
формат, ще дооформим съответните текстове, по което убеден
съм, ще постигнем и съгласие, защото нацията очаква повече от
просто т.1. Г-н Станишев, ако решите да добавите още нещо,
моля.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, предлагам следното:
Тази декларация и позиция долу да бъде огласена от Вас в
присъствието на управителя на БНБ, след което да се върнем и да
обсъждаме другите теми. Защото това е знакът.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
62
По-добре е всички да сме долу, г-н Президент.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Да, аз съм също за това всички да сме долу.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Смятам, че всички стоят зад това.
РАДАН КЪНЕВ:
Има логика в предложението на г-н Станишев, в такъв
случай, обаче, трябва да има текст: консултациите за изход от
политическата криза при президента продължават. За да не остане
впечатление, че всичко е пито, платено и сме се разотишли,
защото не е това очакването.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Консултациите при президента по останалите въпроси
продължават.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Г-н Президент, дайте 10 минути почивка, да се редактира
текстът.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Кънев, няма нужда от текст, президентът ще го съобщи,
какъв е проблемът?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:
Извинявайте, че се намесвам, но понеже е много важно да
се чуят тези думи в присъствието на колегите централни банкери.
Преди малко като говорихме за рисковете, те се сведоха до
основно репутационни, които могат да бъдат увеличени от нашето
присъствие. Все пак, ако обаче този инструмент, който съвместно
с колегите от БНБ сме обсъждали и смятаме за възможно разумен,
ако той не сработи, след няколко дни трябва отново да сме тук.
МИХАИЛ МИКОВ:
63
Ако може, г-н Президент, това е принципен въпрос.
От два дни чета цялото законодателство. Г-н Искров, от два
дни се занимавам да проучвам този дебел закон, който ви дава
изключително разбити възможности за действия във всяка една
ситуация, т.е. свръх регулация. И ако тези въпроси, които там са
разписани, защото периодът досега какво е правела Централната
банка ние не го поставяме? Искаме да излезем от ситуацията
добронамерено. Този въпрос може би ще се разисква някога, но
няма нужда да го разискваме, ако всичко се оправи. Но въпросът
е, че ние не можем да поемаме отговорност – нито ние, нито друг
парламент, нито друго правителство за тази
свръхсамостоятелност, която правилно по конституция и закон е
дадена на Централната банка. Нека да сме наясно по този въпрос.
Дори тя няма право от нас да взима становища. Изрично е
записано в закона, г-н Президент, че те не са длъжни да чуват
становища от нас, което е правилно.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да предложа процедура – моля, освободете ме за 5 минути
да оформя така, както всички вие ми казахте, позицията, да ви я
изчета, след което да влезем заедно, докато вие имате 10-мину-тна
пауза, заедно с управителя и зам.-управителя на БНБ, за да
съобщим и на народа нещо, което вие приехте, и мисля, че беше
много отговорно и разумно.
(обявена почивка )
(след почивката)
Искате ли да изчета текста, или всеки един от вас ще го
изчете и да чуем коментари.
Заповядайте, всеки от вас да изчете този текст, да го
осмисли, ако има предложения, дебати, да ги изложите.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
64
Г-н Президент, само едно изречение отнякъде ми липсва, в
смисъл – ще подкрепим всяка банка, която е обект на атака или
нещо подобно.
РЕПЛИКА:
Това е много важно. Държавата ще подкрепи.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, може да стане: разполагаме с резервни
средства и механизми, за да се справим с всеки опит за
дестабилизация и заставаме зад всяка банка. Това изречение само
го добавяме – която банка би била обект на атака.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Тогава да добавим: собствениците на управителните и
надзорните органи призоваваме собствениците на управителните
и надзорните органи на банките към отговорно поведение. Защото
ние ги подкрепяме, за да подкрепим хората, а не просто за да
продължат да си правят каквото си искат. Не настоявам, обаче да
го имаме предвид.
(всички говорят едновременно)
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Моля ви, един по един. Г-н Местан, заповядайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Благодаря, г-н Президент,
Мисля, че вече се чу подобно предложение – условностите
да бъдат колкото се може по-малко, повече категоричност на
текста. Затова този текст, който започва с: „при необходимост ще
бъдат предприети…“, да се каже „предприети са“. Това означава,
че е взето решение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
65
Г-н Местан, искам да Ви прекъсна и да Ви кажа, че
обсъдихме този текст с г-н Искров, който каза, че ако кажем
„предприети са“, веднага ще ги разпитват какви точно са.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Добре. Тогава второто, краят на първия абзац – „те трябва да
бъдат преодолени…“. Имаме предвид, че има криза на доверието и
има криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени.
Криминалната атака е затова криминална, защото е престъпление,
нали така? Затова предлагам: те трябва да бъдат преодолени, а
виновните преследвани с цялата строгост на закона.
Аз мисля, че това трябва да го има като послание от нас.
Щом говорим за криминална атака, трябва да има и мерки
срещу това.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Точно така.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Това просто не е някакво нарушение или закрила. Просто
предлагам този текст.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Аз продължавам да смятам това, което предложи г-н
Местан, въпреки консултацията и настояването на Централната
банка, да бъде, че вече са предприети такива мерки. Защото мерки
наистина са предприети. Ние вливаме ликвидност вече.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Добре, има изход от това – предприети са всички
необходими мерки: „При необходимост ще бъдат предприети
включително и законодателни…“.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
66
Даже първото изречение трябва да бъде: „предприемат се
всички необходими мерки“, защото те са вчера, днес и утре. Ако е
необходимо, ще бъдат направени и допълнителни законодателни
мерки.
БОЙКО БОРИСОВ:
„Законодателни“ не може да отпадне, защото утре няма да
имате кворум и ще искате да ви подкрепим. Ако го няма това…
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Да го разделим на две изречения:
„Предприемат се всички необходими мерки в подкрепа на
банковата и финансовата стабилност на страната. При
необходимост ще бъдат предприети и законодателни промени“.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Но законодателният процес е и съставянето.
БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, като ни питат, ние как ще се скрием, нали във
вторник или в сряда ще ги вкарат в парламента? От кого се криете,
ние тайно съвещание ли ще правим? Нали затова казваме това?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Приемате ли да се добави и „законодателни промени“,
питам?
ОТГОВОР:
Да.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Тогава няма нужда да е „при необходимост“.
БОЙКО БОРИСОВ:
67
Тогава ще си го напишем. Какви ще са, когато дойдат
предложенията от правителството. Ние сме поели ангажимент
целият пакет да го подкрепяме.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз само Ви обръщам внимание – по-добре да остане
формулировката: „при необходимост ще бъдат предприети
законодателни промени“, защото законодателната промяна е за
покачване нивото на дълга. Ние ще създадем сега допълнителна
несигурност, ако така безусловно го кажем. Ако се наложи, нека
правителството или който и да е да внесе законопроект. Да се каже
„при необходимост“, защото това намалява градуса на
напрежението.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Орешарски, кажете това, което казахте току-що да го
чуят и другите, за да е ясно за думата.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Ние при всички случаи ще влезем в парламента за
равнището на дълга.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Тогава ще се предприемат и законодателни промени.
ИВАН ИСКРОВ:
Г-н Христов одеве каза: предлагаме, където е третото
изречение „банките ще продължат да работят в нормален режим“,
да стане: „банките продължават да работят в нормален режим“.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Мисля, че е ясно това изречение – ще продължат да работят
в нормален режим.
Ако няма други забележки, ще отстраним така, както се
разбрахме, и слизаме долу с г-н Искров и с г-н Калин Христов.
68
БОЙКО БОРИСОВ:
И с председателите на партиите.
След това минаваме към другата точка – с една дума, трябва
да има оставки.
Колеги, нали искате да изглеждаме стабилно. Като слезете
и го изчетете това и се качите горе, и ако не се приеме това, което
ви казвам, от хората, което се изпълнява, аз какво да кажа долу?
Приемам го Чобанов да продължи да го върши. На ДАНС шефа, ,
на финансите, да ги няма. И на мен не ми беше приятно да махам
последните дни Дянков, но го правех, защото всичките вие ме
притискахте.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Слизаме долу с г-н Искров двамата, министър-
председателя…
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, повярвайте ми, трябва да сме всички долу в
този вид, в който сме. По-добре да се забавим 15 минути и да чуем
какво ще предложат колегите, какво ще приемат, „да“ или „не“,
можем да бъдем по-експедитивни, слизаме долу и тогава четете
всичко това. Ние няма как да приемем, че ще ги подкрепим във
всичко, те са си готини и остават. Няма как да стане. А силно ще
бъде като се изправят всичките партии, които сме тук, Вие
говорите отпред, ние сме отзад…
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Президент, ако имаме възможност да си дадем един срок
до 17.30 или до 18.00 ч. да излезем с решение по т.2, 18.00 – 18.30
ч. е нормално и за телевизиите, и за вестниците това нещо да
излезе и да стигне до гражданите.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент,
69
Моля ви, колеги, искам да улесня този разговор.
Вижте, ако ние имаме дата, оттук нататък всичко друго са
варианти, обаче важни варианти, защото в петък се появиха едни
други идеи, които, ако е необходимо, ще бъдат обсъдени, но при
фиксирана дата едно е сигурно – най-късно на 21-ви юли имаме
оставка, за да се извърви конституционната процедура. Тоест,
оставката е факт. Дори аз не възразявам да се посочи и ден, ако
искате, не възразявам. Аз съм абсолютно искрен в тази позиция.
Имам този мандат, ние го обсъдихме. Ако има други варианти,
които биха постигнали консенсусно съгласие за друг формат, аз
също имам мандат да участвам и в такъв разговор. Но ние не сме
в хипотеза да обсъждаме, дали ще има или няма да има оставка, и
дали този въпрос е решен или не. Тоест, съмненията тук са
излишни. Аз го казвам с включен микрофон за протокола. Нали
ме разбрахте?
Така че струва ми се, че ще успеем да решим и този въпрос.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Г-н Президент, аз Ви предлагам не по-късно от 17.00 ч. Вие
да бъдете долу и да обявите този текст. С кой ще го направите,
дали с председателя на БНБ или още някой, може политическите
лидери, ако имат резерви, да не присъстват, но България трябва да
даде институционален отговор на главния въпрос и след това
спокойно да продължим другата тема. Мисля, че там нямаме
някакви непреодолими проблеми.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Има ли други изказвания по тази тема?
БОЙКО БОРИСОВ:
Преди да слезем, нека да кажат мандатоносителите дали са
готови да обсъждаме оставки и вече всичко останало, което казва
г-н Местан. Защото има една много съществена подробност –
оставката е на 21-ви юли, но тази седмица е критична. Ако
70
мерките, които днес казваме до следващия петък, който идва,
изхарчим милиардите и трябва да се съберем пак, тогава вече няма
оправяне. В това сме наясно.
Затова искаме, и моето предложение е, ще избързам –
подуправителят Калин Христов да стане финансов министър, да
отиде в Брюксел с Европейската комисия, да се ползва с доверието
на всички нас и да свърши цялата работа. Ако искате, добре, ако
не, няма какво да обсъждаме повече друго. Така и така сме се
набутали в този текст, отиваме и казваме, че го правим заради
банковата система и знаем, че всъщност рискът е огромен. Това
ми е предложение. После няма за какво да дебатираме. Имаме дата
на избор, имаме 21-ви юли…, няма за какво друго да дебатираме.
Ако тази декларация я подпрем с 2-3 оставки, ще звучи
много по-убедително в обществото, а ако не, оправяйте се.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз Ви чух много внимателно и мисля, че можем да намерим
решение на този въпрос, който в момента дебатираме. Имам
въпрос към г-н Станишев и към г-н Местан, който беше
достатъчно ясен и точен.
Ще кажа следното:
Първо, убеден съм, че дебатите по т.2 не могат да приключат
за 30-40 минути. Ние имаме и нужда да си кажем много неща.
Второ, повече от ясно е, че вие говорите на един език. Аз
съм ви безкрайно благодарен за това и за национално отговорната
позиция, която имате. Ясно е, че ще има избори, датата е
определена, ясно е кога ще бъде оставката, ясно е какво има да се
свърши. И повече от ясно е, че оттук нататък ние говорим как да
подредим по национално отговорен начин сроковете така.
Но г-н Борисов постави една важна тема и г-н Станишев, аз
мисля, че Вие може да дадете ключа към решението и г-н Местан,
затова въпросът ми е към Вас. Той каза така: ако има от вас
71
декларирана готовност за оставки, примерно, шефа на ДАНС и
примерно, министър, това е от неговото предложение, то тогава
ние виждаме воля, която може да реши и казуса- т.е. оставате тук,
дебатираме по политическите аспекти, когато свършим, свършим,
подреждаме си всичко останало, но ние с г-н Искров ще имаме
възможността да слезем долу и да успокоим нацията на етап
първи.
Мисля, г-н Борисов, че формулирах това, което поставихте
като ясен въпрос.
БОЙКО БОРИСОВ:
Ако не се знае какво ще правим във втората точка, по-добре
да слезем всички, да се покажем и аз вт.2 няма да участвам. Нямам
какво да дебатирам. Има дата на избори, имаме дата 21-ви, дал
съм си съгласието. Ще гласуваме, ако направят предложение, и да
правят каквото искат след това. Нямам какво да дебатирам.
Отиваме на избори и всеки се бие. Какво има сега тук да си
дебатираме? Ако не искат да дават оставка, тяхно право е да не я
дават.
МИХАЛИ МИКОВ:
Г-н Борисов, при цялото ми уважение…
РЕПЛИКА:
Но това е факт.
БОЙКО БОРИСОВ:
Не е факт, защото утре в Брюксел трябва да отидат хора,
които да разказват тези неща. А това са хора без доверие. Ясно е,
че премиерът не може да се махне, ще остане до 21-ви.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Борисов, Вие поставяте въпроса за друг кабинет. Аз съм
готов да участвам в този разговор.
72
БОЙКО БОРИСОВ:
Или други министри. Направете това, което ви е възможно.
МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Борисов, сигурно имате някакви политически основания
да поставяте въпроса по този начин. Но той конституционно е
невъзможен. Да казваш ти или който и да е кой ще бъде финансов
министър…, нали г-н Орешарски трябва да влезе в парламента и
някой да гласува за този финансов министър. Това е персонална
промяна на кабинета, не е толкова просто. Еди кой си отива в
Брюксел вместо него? Не, не става.
Има две опции: имаме 20 дни до 21 юли. В тези 20 дни има
два варианта – персонални промени в Кабинета, които пък трябва
да са приемливи и за опозицията, защото и този въпрос стои, нали,
не е само каквито и да са. Ами ако сложим Митко Костов?
БОЙКО БОРИСОВ:
Сложете го и Митко Костов, който искате, аз не ви се
бъркам. Само дадох пример.
МИХАИЛ МИКОВ:
Но това значи да влиза в кабинета…
БОЙКО БОРИСОВ:
Ами да влиза бе, човек, ние защо тогава сме тук в неделя?
МИХАИЛ МИКОВ:
И за 20 дена да сменяме министри?
БОЙКО БОРИСОВ:
Ако трябва и за 2 часа.
МИХАИЛ МИКОВ:
Кой е този нормален човек, който ще се хване за 20 дена да е
министър?
73
БОЙКО БОРИСОВ:
Този, който се хвана и преди една година.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Искам само да ви информирам за нещо важно.
Вижте, вие сте много близо до взимане на решение.
Същевременно информацията, която получавам в момента, е, че е
изтекла информация към медиите. Те очакват до 2 минути
становище на президента и на шефа на БНБ.Това вече е в медиите.
Апелирах в началото на този разговор, че говорим помежду си
мъжки и никаква информация не изтича никъде, но вече някой е
успял да я извади навън.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Аз съм готов да си дам телефона за проверка.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Няма нужда, просто е ясно.
Г-н Орешарски искаше нещо да предложи. Заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря, г-н Президент.
Аз разбирам част от аргументите на г-н Борисов, обаче
въпросът със самоцелна замяна касае и отговорност. Не мога да
приема, че финансовият министър е отговорен, още повече в тази
ситуация и примерът, не знам дали беше само пример или не,
подуправителят на БНБ заема мястото на финансовия министър за
банкова криза. Това значи Петър Чобанов да изпусне фиска и ние
да уволним подуправителя на БНБ и финансовият министър,
който е изпуснал фиска, да отиде в БНБ. Малко са ми объркани
представите.
БОЙКО БОРИСОВ:
Който искате сложете, но направете така да има отдушник.
74
И казвате, че сега всичко е наред, а то не е наред. Защо сме
тук тогава, не казвате защо сме тук? Тук сме, защото не е наред,
защото се съсипа системата. А ние и да искаме това да го кажем
навън, не можем, но не искате и вътре да го кажем. И какво да
правим – все едно било каквото било, вече друга съм… Не е така.
Факт е, че има катастрофа.
РАДАН КЪНЕВ:
Понеже минаваме неизбежно към т.2, аз затова казах, че
нашето изявление, каквото и да е, трябва да има една степен на
политическа достоверност и че това е т.2.
Тук не мога да не се съглася с г-н Борисов, че в този вид, без
нещо допълнително, което ще стигне днес отново преди
понеделника до медиите, това, което на изявлението ни липсва, е
политическа достоверност. Тоест, една доза доверие няма как да
бъде събудена при положение, че явно няма крачка напред по
политическия въпрос.
Тук има два важни аспекта: единият е обществената
стабилност, т.е. дали действително хората не се нуждаят от това
да видят, че се ускорява решаването на политическата криза,
защото няма съмнение, че доверието липсваше изначално в
политическата ни система, съществуваше и в банковата. Тоест,
посоката на заразата е ясна – това е от политическото недоверие
към финансовото.
Така че дали мерките ще могат да предизвикат съответната
стабилност, без да има политически знак, е под въпрос. От гледна
точка на това, което наблюдавам до момента, под въпрос е и нещо
друго, и го казвам директно – изключително уязвимо е
правителството, дори 20 дена напред от гледна точка на атаки на
опозицията. Страшно му е оголен хълбокът в момента поради
състоянието на банките. Опасността на някои в парламентарната
или извънпарламентарната опозиция да си изтърве нервите и да
75
използва този оголен хълбок, е огромна. Само че ефектът няма да
го платят управляващите, а като нищо може този, който го
направи, да пострада много, защото е твърде безотговорен ход. Но
ефектът ще го платят всички български граждани.
Тук имаме оголен хълбок 20 дена, което за българската
политика е страшно много време за политическа атака, основана
на това, което днес постигаме проформа съгласие. И какво като
сме го постигнали днес, ако някой се изкуши след 3 дена или след
10 дена?
От тази гледна точка аз поставям няколко въпроса:
Първият е датата 21-ви юли – базова калкулация, която най-
вероятно на предходните консултации е коментирана. Но тя не
съществува в общественото съзнание.
Второ, датата 5-ти октомври е доста спорна в обществото и с
оглед ускоряването на кризата може да се мисли за промяна на
тази дата, което също не е излишно. Ако категорично няма да има
промяна на датата, то тогава датата 21 юли може да се каже още
сега. Хората не знаят такава дата. Според мен тя е много късна, но
пак е нещо.
И от гледна точка на тези рискове за стабилността и на
управлението от гледна точка на доверие на гражданите, и на
политическата система и на банковата система от гледна точка на
поведението на опозицията, моето предложение би било за
значително по-ранно назначаване на служебен кабинет. Не са 2
месеца. Никой не казва колко дена след назначаването на
служебен кабинет идва указът за разпускане на парламента. Има
различна практика. Разликата е била 7 дена между указите при
кабинета „Софиянски“, именно поради необходимостта от
определено законодателство в банковата сфера и валутния борд –
7 дни между указа за назначаване на Кабинета Софиянски и
разпускане на съответното Народно събрание са минали. Така че
76
възможността 7 дена е вече допуснатият от българската държава
прецедент. Такава възможност има.
Има и друга възможност, която е свързана с това, което г-н
Борисов предложи. Първо, нещо, което обсъждахме преди това,
не е лишено от смисъл, и то е г-н Орешарски да поеме ресора до
подаване на оставката си,което да е на фиксирана дата. Аз смятам,
че от гледна точка на чуждестранни партньори това би било
изключително авторитетен и полезен ход, да не говорим, че го
познават достатъчно добре и лично. Фактът, че премиерът поема
тези разговори, би имало тежест.
Другото е човекът, който ще бъде финансов министър в
служебното правителство, действително да застъпи, като това вече
е много хипотетично. Аз съм последният човек, който би могъл да
знае, дори такива имена не са се въртели публично. Но определен
политически знак от днешна дата е необходим. С това нещо съм
съгласен, иначе всичко това звучи кухо.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Съгласни сме с Вас, това е общата логика.
Г-н Миков поиска думата.
МИХАИЛ МИКОВ:
Уважаеми г-н Президент, аз няма да се спирам на
конституцията, само че като слушам политическите мотиви на г-
н Борисов и на г-н Кънев, оставам с впечатление, че Централната
банка ще осигурява ресурс на правителството, на финансовия
министър, а не обратното. С такова впечатление оставам.
Има 20 дена. Апелираме за търпение. Ако искате, обявете,
че около 20-ти, може и на 19-ти, може и на 22-ри да е,
правителството ще си подаде оставката. Ако толкова държите
правителството да работи в оставка, защото и това е формула, да
си я подадат в понеделник, само че заради мерака на опозицията
и постигане на една разбираема конвенционална политическа цел,
77
не забравяйте, че върви споразумението с ЕС. Има и други неща.
Нека да е ясно, но тогава ще апелирам към премиера да каже, че
си подава оставката и работи в оставката като кабинет в оставка,
защото те ще си имат същите права, само за да не троши рахата на
опозицията, която нетърпеливо иска да си подаде оставката. Е,
изчакахте 1 година, та за 20 дена ли сега ще го правите на въпрос?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Местан поиска думата, след това г-н Станишев, но ако
искате, чуйте първо моето предложение.
МИХАИЛ МИКОВ:
(не си включва микрофона)
Аз, ако съм на негово място, ще си метна оставката и ще им
кажа: ходете и си намерете пари за банките от друго място.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ще се опитам да бъда полезен.
Много ви моля, ще предложа конкретна формулировка.
Надявам се по нея да има дебати. Но и аз мислих и чувайки ви
много внимателно, благодарейки ви за отговорната позиция,
която имахте и на консултациите в парламента, защото вие
постигнахте немалко там, и незабравяйки, че тези консултации
сега днес пред държавния глава са продължение на
консултациите, които направихте в парламента, аз мисля, че
трябва да надграждаме, но и трябва да бъдем категорични, ясни и
конкретни, което всички вие посочихте. Вярвам, че това е много
важно и за народа.
Предлагам:
Първо, извънредните парламентарни избори за 43-то НС да
се проведат на 5 октомври 2014 г. – конкретика ясна и точна.
78
Второ, с указ на президента, считано от 6 август 2014 г., 42-
то НС ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
Трето, съгласно Българската конституция, отговорността за
формирането на служебно правителство е на президента.
Разбира се, аз съм декларирал своята готовност за
конструктивен подход, за диалог, но вие знаете много добре, че
вариантът някакво правителство сега в 42-то НС с неговата
легитимност, с неговото ниско доверие е абсолютно невъзможно.
Има конституция, ще я спазваме. Тя ни помага в трудни моменти.
Четвърто, политическите сили се съгласиха, че Народното
събрание ще приеме оставката на правителството на Орешарски
не по-късно от 22 юли 2014 г.
Обяснявам защо – 21-ви юли е сакрална дата за БНБ и
банковия сектор в България. На 21 юли БНБ е обещала, че ще се
случат някакви неща, дала е дума. Ако те не се случат на 21-ви
юли, на 22-ри юли ситуацията е драматична. Същевременно до 21-
ви юли има много работа да се върши от легитимни институции,
вкл. от правителството в неговите последни дни. Защото до 21-ви
юли аз вярвам, че правителството, финансовият министър, БНБ
трябва да си разчетат и часовете, и дните, за да може на 21-ви юли
да имаме успешен старт и на най-проблемната банка. Иначе сме
мъртви. И всъщност имат много работа за вършене и огромна
отговорност, която ги чака последните седмици. Но на 22-ри юли,
не по-късно, защото трябва да уважаваме и конституцията.
Трябва да има време да връча мандат на първата, на втората, на
третата партия след оставката.
Вярвам, че нацията очаква конкретика от нас, вярвам, че
това ще успокои всички, след което, разбира се, аз се опитвам да
предложа едно изречение – не по-късно от 22-ри юли. И следващо
изречение – точната дата на подаване на оставка ще бъде
79
съобразена с решаването на неотложни задачи в някои сектори на
икономиката и като част от процеса на установяване на по-високо
ниво на политическа и икономическа стабилност в страната, за да
има логика на това, което ние всички говорихме, и да дадем
гъвкавост на политическите партии.
И искам да предложа още нещо, това е следваща точка:
42-то Народно събрание ще приеме актове, които да
адресират неотложни проблеми във възможност на служебното
правителство да работи ефективно при отсъствието на действащ
парламент.
И последна точка – с тази цел ще бъде създадена контактна
група, с участието на парламента, Министерския съвет,
президентството и политическите партии, участващи днес в
консултациите. Контактната група ще подпомогне Народното
събрание и Министерския съвет за осигуряване на координация и
взимане на решения за гарантиране на приемственост в работата
на институциите. Тази контактна група е подадена ръка от всички
вас към всеки един друг за най-неотложното, за най-важното, за
приемственост какво има да свърши НС, какво има да свърши МС
и като знак на приемственост от служебното правителство, че
контактната група в която вие присъствате, задава задачки
приоритетно, но тя ще работи вероятно не повече от 2 седмици,
защото от 1 юли до 15 юли ние трябва да сме решили какво има
да върши НС, МС и служебното правителство, и да може да има
приемственост в действията.
Това е нещото, което мисля, че би могло да успокои всички
и да реши проблема, но ако сте съгласни. Ако има някакви
въпроси и дебати, заповядайте.
Г-н Бареков поиска думата, след това г-н Местан.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
80
Г-н Президент, първо да Ви поздравя с тази позиция, тя е
абсолютно държавническа, национално отговорна, президентска
позиция, която не мога да не адмирирам. Само имам една молба
към Вас, може да не го упоменавате в декларацията.
Нека само преди да сглобите и представите служебното
правителство, да проведете разговори, за да чуете мнението на
тези партии, които са тук. Уверявам Ви, че големи различия
нямаме. Между другото днес номинирахме г-н Калин Христов,
доколкото може да се нарича номинация, че става за финансов
министър в служебния кабинет. Ние го казахме още отвън пред
президентството. Молбата ми е да проведете двустранни
разговори с партиите, които са днес тук с вас,за да чуете и тяхното
мнение какъв служебен кабинет би бил добър за България.
Благодаря!
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, аз мисля, че тази позиция съдържа
политическия аспект на онова, което определихме като плавен
преход към стабилност.
Благодаря.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, не смятам, че двете неща трябва да се
смесват. Ясно е и ние сме го заявили като политическа сила,
съгласие за предсрочни избори. Постигната е дата за тези
предсрочни избори – 5-ти октомври, впрочем, без участието на
Реформаторския блок, но това не е най-главният проблем.
Важното е всички да отчитат, че в крайна сметка датата на
подаването на оставката, формирането на служебното
правителство започват от датата и се брои обратно. Това трябва да
е ясно.
Вие представяте един цялостен разгърнат текст, който е
предварително подготвен, с множество ангажименти и
81
политически позиции, за които аз нямам мандат да ги обсъждам в
момента.
И още един момент – аз разбирам стремежът на опозицията
да прехвърля отговорността изцяло за това, което се случва в
банковия сектор върху правителството с оставката на финансовия
министър и с посочването на когото и да било. Това е
безотговорно, това не го приемам.
БОЙКО БОРИСОВ:
А кой е виновен?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Това не го приемам като оценка на финансовия министър.
Няма как да подкрепя това.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Може ли една по една да изчета точките, за да ми кажете с
коя сте съгласни и с коя не?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Аз Ви предлагам, г-н Президент – или слизате Вие и г-н
Искров по първата тема, по която имаме съгласие, или слизаме
всички по първата тема, по която имаме съгласие, а по останалите
теми разговаряме отделно.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, все пак да Ви попитам – Вие се съгласихте,
че изборите ще бъдат на 5 октомври. Това е неоспорим факт, ние
нямаме спор по тази тема. Конкретният текст е:
„Извънредните парламентарни избори…“ – това е Ваше
предложение, с което аз съм съгласен.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Плевнелиев, по този начин текстове да ни се хвърлят и
в рамките на 5 минути да постигаме съгласие, няма как да стане.
82
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз мисля, че първите три текста, които са предложени, са
абсолютно консенсусни за всички на тази маса. Ще ги изчета още
веднъж.
1. Извънредните парламентарни избори за 43-то НС ще се
проведат на 5 октомври.
2. С указ на президента, считано от 6 август (четем
конституцията и създаваме прогнозируемост в държавата), 42-то
НС ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
3. Съгласно Българската конституция отговорността за
формиране на служебно правителство е на президента.
Добавям предложеното от г-н Бареков, което на мен ми се
вижда смислено:
Президентът ще проведе двустранни консултации с
политическите партии, представени на днешните консултации
преди формирането на служебно правителство.
Какво грешно и какво лошо има в това, за да не го приемете,
също и да кажем нещо конкретно на народа долу.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Извинявам се, че пак се намесвам, но смесването на двата
въпроса в момента създава допълнителна несигурност, а не
решаване на проблема, по който постигнахме изцяло съгласие.
Вероятно по другите точки също ще стигнем до голяма степен на
съвпадение, но ако ние пропуснем сега да кажем това, което
интересува хората, а не което интересува хората около тази маса,
това ще бъде голяма грешка. Надявам се да не се огънете от този
Ваш ангажимент, за да знаем все пак всеки как да реагира на тази
ситуация.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
83
Г-н Кънев, след това г-н Борисов:.
РАДАН КЪНЕВ:
Първо, искам да кажа, че независимо от факта, че този текст
не предвижда промяна в Министерство на финансите, което
смятаме, че е важно, сме готови да го подкрепим така, както е
предложен от президента, и че той ще внесе определено
спокойствие. Най-малкото звученето му е много подредено,
разумно и трезво, което думите понякога внасят спокойствие сами
по себе си.
Двата проблема, обаче, са драматично свързани, така че ние
пък не сме склонни да ги отделяме. В България без
едногодишната, в някои отношения и доста повече от 1 година
политическа криза, криза в банковата система просто нямаше да
има и това го знае всеки, защото всички сега си повтаряме колко е
стабилна банковата система. Да, тя е стабилна, но нищо друго в
страната не е стабилно.
Ние в момента говорим за последиците. Всички знаем, че
консенсус върху последиците, без консенсус върху някаква пътна
карта за излизане от кризата, нямаме. В случая някакъв много
неловък опит на БСП да разграничи двете теми няма да спести
това никаква отговорност. Ако излезем от тук и кажем, че всички
партии са проявили отговорност и имат обща позиция по
банковата криза, но заради бойкота на БСП нямат обща позиция
по политическата криза, това ще го отнесете вие, само че това
отнасяне ще бъде поредна турбуленция в обществото – Заради
БСП няма дата за оставка – ето, това ще е заглавието. Утре се вади
и нищо от нашия разговор днес не може да попречи да го вади,
защото никаква банкова система не смущава. Борисов ще го
извади преди мен, защото повече го обичат медиите и така по-
добре му идват отвътре кратките изречения. Само че това нещо
внася в обществото огромна доза смут. Всъщност няма съгласие
по базов проблем.
84
Така че двете неща са много свързани. Предлага се един
много разумен компромис, той е на ръба на нашия мандат въобще.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Извинявайте, само като реплика. Независимо дали Вие, г-н
Кънев, или г-н Борисов ще го казва, аз искам да разсъждаваме
върху една друга хипотеза.
Г-н Орешарски е един твърде сдържан човек. Но
представете си, ако премиерът каже: намерете си някой да ви
изпълнява този план, който ангажира правителството с много
рискове и много трудни мерки – тогава какво би станало и какви
дати ще обсъждате тук, какво ще правите?
РАДАН КЪНЕВ:
Извинявайте, моето начално предложение беше точно това
да направи премиерът, само че г-н Президентът предлага нещо по-
разумно.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Аз отново искам да се опитам да улесня разговора.
Г-н Президент, нямам никаква илюзия, че ние не можем да
постигнем съгласие по интерпретациите. Затова сме различни
политически, и да не си поставяме такава цел. Тоест, ние можем
да постигнем съгласие за едно или друго становище, а
интерпретациите ще бъдат сторени съобразно политическите ни
различия.
Аз обаче искам да припомня един безспорен факт, че
съгласие за предсрочни избори бе постигнато преди банковата
криза, оставаше да се конкретизира датата. Никой не говореше за
проблемите на КТБ, когато точно на Консултативен съвет се
постигна съгласие за периода 28 септември – 12 октомври. Това
означава, че партиите, които стоят зад кабинета, това е позицията.
А правото на опозицията е да прави връзки, да интерпретира, кой
85
може да го ограничи? И едва ли има смисъл в усилието сега да
искаме от един друг да имаме сходна интерпретация.
Това е краткият ми коментар.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря.
Първо, искам да уточня, че не участвам активно във втория
дебат около изборите, оставките и т.н. По първия обаче
категорично няма да се съглася каквато и да е вина на кабинета да
отиде в резултат на тази ситуация. „Лемън Брадърс“ обърка целия
свят, Ферейджъри си стоя до края на мандата и не чух даже и
коментари някъде, че американският финансов министър бил
виновен за фалита на „Лемън Брадърс“. Напротив, ще се
съпротивлявам, и въпреки моето уважение към г-н Искров и към
Калин, и към останалите, ако тръгнем по този път, ще обърна
говоренето срещу банковия надзор какво е правил последните
години и защо е оставил банките така. Това трябва да бъде ясно.
БОЙКО БОРИСОВ: Това е вече приказка. В края на
краищата аз затова настоявах в 16.00 ч. или в 15.00 ч. да сложим
всичко на масата и да бъде изяснено, за да не се повтаря пак, но
тогава Вие си мълчахте.
Сега какво се иска от нас? От нас се иска ние да Ви
подкрепим,да кажем, че всичко е наред и няма виновни. Ами защо
сме се събрали, след като няма виновни? Правителството и
банката да си бяхте взели всички мерки да си го свършите, имате
си мнозинство в парламента. Тогава по каква работа сме се
събрали тук? Вие искате да излезете чисти от водата. Нима не
бяхте вие, когато ми казвахте: идете си с мир, г-н Борисов, преди
една година, или ако не искаш по този начин, по другия начин …
Толкова ли бързо забравихте какво беше? И сега искате от нас
дори да не ви кажем, че сте виновни. А кой е виновен?
РЕПЛИКА:
86
За банковата криза не сме виновни.
БОЙКО БОРИСОВ:
Какво за банковата криза? Ами за банковата криза сте
виновни, защото Йовчев и Писанчев допуснаха всичките тези
работи да се направи с жандармерия, с прокуратура, със следствие
и служби, от там тръгна целият проблем.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Към мен ли адресирате това?
БОЙКО БОРИСОВ:
Не към Вас, говоря по принцип. Вие не оспорвате, но
колегите от БСП искат да излязат сега и да кажат: нямаме
виновни, най-вероятно Борисов е терористът, както каза
Мерджанов, че аз съм терорист, че съм съборил банковата
система. Аз няма да се учудя и вие да излезете и това да го
говорите вече.
И ви дадох приятелски съвет. За мен е по-добре, но за
държавата не е по-добре да стоите колкото се може повече. А вие
колкото си искате стойте, но няма да се успокоят нещата до петък,
повярвайте ми. Без един политически маньовър, което искаме да
ви кажем, това и за вас е добре, да има отдушник на друго място.
Като останете, като излезе г-н Чобанов утре по телевизията да
каже, че всичко ви е наред, няма как ние да не излезем и да не
кажем, че не е. И отново ще кажете, че има политическо говорене.
Принесете жертва една – две глави заради спокойствието.
Няма да Ви е проблем. Аз уволних 20 – 30 министри, не е
страшно. 5ще повече за 20 дена и Чобанов няма да се обиди, но не
може на същия шеф на ДАНС, който проспа всичко, да го държите
там и да взима 6 хил. заплата, два пъти повече от премиера.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
87
Насочването на вината за банковата криза към кабинета е
абсолютно неприемливо.
БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава за какво сте ни събрали? Аз не мога да разбера,
опозицията ли сме виновни, кой е виновен за това?
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Борисов, Вашата позиция сега тази на президента ли е,
или не е тази на президента, защото се опитвам да я разтълкувам,
или искате оставка още днес на Кабинета?
БОЙКО БОРИСОВ:
Аз им давам препоръка, че това ще успокои нещата. В
противен случай ние така или иначе по позицията сме поели да
застанем до виновните за състоянието на държавата в тази една
година – всички тук и ние. Застанали сме поради тази причина. И
те какво искат – да излезем и да кажем, че подпираме със законови
и всякакви каквито искате мерки държавни пари да се налеят в
банките, за да ги спасим на практика, и все едно нищо друго не се
е случило.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Това, което г-н Президентът каза, подкрепяте ли го?
БОЙКО БОРИСОВ:
Аз го подкрепям.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Вие обърнахте ли внимание какво каза Орешарски преди
малко? Ако той излезе и каже истината за банковия надзор и каже,
примерно, че КТБ е източена последните няколко години и някой
не си е свършил работата, приключва всичко. Затова наистина
дайте да намерим някакъв компромис. Това, което президентът
каза, е абсолютно разумно, че 4 партии са „за“, както виждам, една
88
е против. Ако трябва да се каже, че БСП не са съгласни с факта, че
трябва да си подадат оставката…, защото то е ясно, Орешарски
след 20 дена си отива. Ето, хората знаят какъв е хоризонтът.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Ако може, г-н Президент. Аз мисля, че ако така продължи
разговорът, ще развалим първата част от консенсуса, който
постигнахме. Не виждам нищо нередно в това, което президентът
предложи, тъй като на практика, нека да бъдем честни, при
обявена вече дата 5-ти октомври, нямаме нито назад, нито напред.
Следователно, поне аз така го разбрах, може и да бъркам, затова
го казвам на глас, за да ме поправите, ако бъркам – това, което
предлага г-н Президентът, са всъщност датите, които са според
конституцията, съобразявайки се с датата 5-ти октомври. Не
виждам нищо страшно или обидно. Тук не става въпрос, че някой
има вина. Аз също смятам, че не е добре след днешното изявление
да започнем да говорим още след един час. Нека първо да
успокоим хората. Че ще си дерем кожите по време на изборната
кампания, спор няма, повярвайте ми.
БОЙКО БОРИСОВ:
Поне Орешарски да излезе и да каже: на 21-ви си депозирам
оставката.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
В текста е много ясно написано.
Г-н Искров, може ли да го изчета още веднъж да чуете
внимателно, Вие сте опитен, защото аз вярвам и ще ви върна в
началото на разговора.
(възниква спор, всички говорят едновременно)
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
89
Моля ви, искам да кажа нещо много важно, моля ви за
спокойствие. Всичко до момента върви по някакъв нормален и
джентълменски начин.
Първо, искам да се обърна към г-н Станишев и към г-н
Стоилов. Моля ви, чуйте ме:
Ние постигнахме споразумение преди около час време по
текст в подкрепа на банковата стабилност в държавата.
Последното изречение, по което всички вие се споразумяхте
и ми казахте „да“ и аз го изчетох пред вас,и се обръщам специално
към г-н Станишев и г-н Стоилов, защото и те казаха „да“, пише:
консултациите при президента за решаване на политическата
криза продължават.
Всички вие посочихте много ясно и много коректно, че
двата въпроса са обвързани, така го мисли и народът. Ако няма
яснота за избори, ако се отметнем от това, което вече сме казали,
никаква стабилност, никакво спокойствие, и решението, според
мен, е елементарно и конституцията ни пази. А това, което вие
постигнахте в Народното събрание, е решение и аз ви благодаря.
Аз повтарям вашите думи – изборите ще бъдат на 5-ти
октомври. Нали го решихте? Нали го решихте, г-н Стоилов.
Председателят Миков дойде при мен да ми каже датата за избори.
Много Ви моля, така доникъде няма да стигнем и ще съсипем
всичко.
Датата е 5-ти октомври. Конституцията оттам нататък казва
всичко останало, а аз декларирам пред вас най-добронамерено в
т.3, че носейки отговорността за формиране на служебно
правителство, президентът ще проведе двустранни консултации с
политическите партии, представени тук. И на всичкото отгоре
предлагам контактна група. Ако не я искате, откажете я, защото г-
н Станишев казва, че това са някакви допълнителни задачи. ОК,
затова предлагам само 1, 2, 3 – дата за избори, дата не-по късно от
90
оставка, президентът със служебното правителство ще направи
консултации, и точка. Това е безспорно.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Г-н Президент, по тази точка, която току-що обявихте за
служебното правителство, това наистина е прерогатив на
президента, но е редно не само консултации, но и да се търси една
максимална форма на консенсус за състава на служебния кабинет,
за да има гаранция за едни прозрачни и честни избори. Може би
не е лошо да се добави.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Вижте, оставете го това на мен. Аз си нося отговорността по
конституция, но съм диалогичен и добронамерен човек. Сега в
момента напред с по-важното. Ако няма конкретика, нищо друго
няма значение, аз съм убеден в това. Хората го чакат, а вие го
постигнахте вече. Конкретиката е дата 5-ти октомври и
конституцията важи с пълна сила. А за останалото имате
възможност всяка една политическа партия, в рамките на
демократичния ред, да говори каквото смята за необходимо.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, оценяваме това, което и колегите явно ги
тормози в БСП. Все пак ще отиваме на избори и всеки ще се
опитва някак си да се защитава. За да не взривим това, което сме
казали, да се ограничим, защото те няма да се съгласят, аз ги
виждам, и няма смисъл, вече никой не може да ни попречи да
кажем, че БСП не са били съгласни, но да се ограничим до първия
вариант, защото ако е вярно, че г-н Орешарски знае нещо, което
ние не знаем, аз настоявах още в началото да знаем Трябва да го
викнат г-н Искров и да го разпитат къде са били и т.н. Все пак това
го казва премиерът. Аз една година се обяснявам за Отряд 28 защо
е летял до Тракия или обратно, а тук чувам за нещо много
чудовищно.
91
МИХАЛИ МИКОВ:
Кое е чудовищно?
БОЙКО БОРИСОВ:
Ами това да заплашиш банковия надзор, че години наред не
е работил.
МИХАИЛ МИКОВ:
Каза как е работил.
БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, как е работел? Това са вече опасни теми, а аз все пак
уважавам г-н Станишев, Местан и теб…
Добре, казваме за декларацията, дата за избори, и повече не
се консултираме.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Имам три конкретни въпроса и да чуя вашето категорично
мнение.
Първо, съгласни ли сте датата на извънредните
парламентарни избори да бъде 5-ти октомври? – Отговорът е „да“.
МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Кънев, само Вие не бяхте онзи ден.
РАДАН КЪНЕВ:
Няма да поставяме въпроса по този начин, защото където не
сме били, не сме били. Датата на изборите не зависи по никакъв
начин от извънпарламентарните партии. Г-н Бареков е бил, от
него зависи колкото и от вас.
Датата 5 октомври ние не приемаме, но тя не зависи от нас.
А документът, в който тази дата се заявява като дата за
избори, го приемаме, в случай, че в него има и дата за оставка.
92
Мисля, че бяхме съвсем ясни в предложения от президента
вариант.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Много е добре да има дата за оставка. – това, което
президентът е направил. Това, г-н Борисов, ще успокои
обществото и Вас.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Орешарски да каже: на 21-ви си подавам оставка.
МИХАИЛ МИКОВ:
Тогава от 21-ви до 5-ти ще Ви питам как ще консумирате
проучвателните мандати като политически сили.
РАДАН КЪНЕВ:
Досега говорихме, че тази дата е очевидна, а изведнъж се
оказва, че е проблемна.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Какви проучвателни мандати, нали отиваме на избори?
Подава си оставката, пада Народното събрание, работи една
седмица в оставка.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Нека да бъдем чисти – ако датата, аз също не съм бил на това
споразумение в парламента, е 5 октомври, тогава в това, което
предлага г-н Президентът, да се напише: според конституцията
най-късно трябва тогава и тогава… – влизаме в положението на
колегите от правителството да не ги поставяме в ситуацията пък
и тях да ги…
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, аз не случайно Ви предложих в самото
начало да разделим двете неща от гледна точка интересите на
гражданите и на държавата, защото беше ясно от самото начало,
93
че т.2 ще предизвика разделение в интерпретации, позиции и
всичко останало. Сега ходът на разговора показва, че ние можем
да изхвърлим по същество като ефект първата част заради
различията по втората част. Затова аз бих Ви предложил, искам да
чуя мнението на всички:
Първо, в изявлението, което бе изчетено, на първо място да
се изведе т.5. Говоря като последователност и като аргументация,
защото в самото начало стана дума за това, че първо разглеждаме
тази позиция, търсим съгласие по нея и след това обсъждаме
другите неща.
Другото, което бих приел да бъде включено, ако
Реформаторския блок е съгласен, да се постигне съгласие по
датата на изборите. Преди малко казаха, че не са съгласни. Да
кажем датата на изборите 5-ти октомври.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Въпрос към Реформаторския блок – 5-ти октомври е
консенсусна дата за всички. Вашето мнение какво е по този
въпрос?
РАДАН КЪНЕВ:
Аз казах мнението съвсем ясно – много неподходяща дата.
Нашата цел е да присъстваме тук, а не да разваляме налични
консенсуси, които са постигнати и обществото ги знае. Ние не
трябва да разколебаваме обществото.
В документа трябва да пише: 5-ти октомври, но бихме
подкрепили такъв документ, само когато има дата за оставка на
Пламен Орешарски като премиер министър.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
94
Освен това бих предложил т.5 да бъде представена в пълния
й обем, а Вие сега представяте нещо различно.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Т.5 сега е някакво резюме.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Извинявам се, това е грешка, това е стар вариант. Само да
обясня – това беше старият вариант, от който тръгнахме. 5 и 6
станаха новата т.1, която визира банковата система. Сега
продължаваме с т.2, която би била дата за избори. По нея също
имаме консенсус.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Ние не възразяваме по датата на оставката. Там би могло да
се запише, че съобразно конституционните процедури, най-
ранната дата за разпускане на Народното събрание е еди коя си.
Г-н Президент, защо казвам всичко това – в петък на
консултациите прозвучаха теми, обсъждане на това дали в този
парламент има ресурс за друго правителство. Би трябвало
политическите сили, ако не смятат, че има ресурс за друго
правителство, да го заявят и от тази гледна точка да се върви
напред. Функцията на оставката на правителството е функция на
тази политическа воля и на уточнената дата за провеждане на
предсрочни парламентарни избори. Мисля, че съм ясен в това
отношение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е нещо, което ние вече сме го дебатирали и постигали
консенсус. Тоест, Вие предлагате следното:
Т.1 – темата банковата стабилност;
Т.2 – дата за избори;
95
Т.3 – да бъде теза, която ние винаги сме дебатирали с Вас и
на Консултативния съвет, в която се обединихме, че в рамките на
42-то НС не съществува друга възможност за съставяне на
правителство;
Т.4 – която Вие предлагате, също консенсусна, е да кажем,
че според Конституцията, това, което и г-н Каракачанов
предложи, с указ на президента, съгласно конституционно
определените срокове, ще бъде разпуснато 42-то НС
И тук е последният спорен въпрос, но дали е спорен, не
знам, е да кажете – ще можем ли да кажем, че най-късната дата за
подаване на оставка е…
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Не, трябва да се каже, че е достатъчно оставката на
правителството да бъде подадена според конституционно
установения срок, че следва служебно правителство и т.н.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
При условие, че политическите партии няма да ползват
своите мандати. Аз затова казвам какво е волеизявлението на
партията.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Само да кажа, че консултациите за служебен кабинет с
политическите сили може да станат само при подадена оставка.
Затова най-късната дата за подаване на оставка, за да може да има
време да се извърши цялата процедура, независимо дали в същия
ден ще бъдат на датите,е поне 2 седмици преди датата на изборите
– минимум 25 юли. Ние сме го смятали като варианти и като
срокове.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е логично. Ние казахме в т.1 всичко за банките, т.2
датата за изборите е категорична, в т.3 казахме, че в рамките на
96
42-то НС е невъзможно да се състави ново правителство, и в т.4
ще кажем, че следователно оставката на правителството ще бъде
съобразена с конкретната дата, с конституционно установените
срокове, с оглед на 6 август да заработи служебно правителство
Оставката на правителството ще бъде съобразена с
конституционно установените срокове така, че България на 6
август да има служебно правителство. Това е консенсусно, а то
няма как да е по-рано, защото датата на изборите е октомври.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, това, което правите в момента, това го казва
и за протокола, в т.ч. по първата част мисля, че има съгласие и тя
се извежда като т.1.
По-нататък би трябвало да следва като т.2 –
препотвърждаване на постигнатото по-рано съгласие за дата на
предсрочни избори. Съгласни ли сте с това? Вече с участието на
Реформаторския блок.
Трето, оставката на правителството ще бъде съобразена с
времевите срокове, с необходимото по конституция време за
организиране на предсрочните избори в съответните срокове.
Преди това или след това трябва да се подчертаят
волеизявленията на партиите, представени в парламента, че в
рамките на този парламент не може да се състави различно
правителство на базата на постигнатото по-рано съгласие.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Не виждам нищо несериозно в моето усилие да търся
консенсус.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Несериозен е начинът на списване на текста.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
97
С риск за народа съм готов да загърбя думите, които казахте,
с уважение към институцията и партията, която представлявате,
за да продължа да търся консенсус между всички нас в интерес на
нацията.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Още един момент – аз смятам, че постигнатото на
предишния Консултативния съвет съгласие темета за това как се
гарантират честни и свободни избори не е изчерпана, тя остава
открита.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е част от консултациите.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Но тези консултации кога ще продължат, защото там не
смятам, че има автоматизъм между посочване на дати и
гарантиране на честни и свободни избори. Ние сме гледали
различни начини на правене на избори в България в последните
години. И от тази гледна точка президентът има своите
конституционни пълномощия, но това какво да се очаква и какви
да са задачите на служебното правителство, е също така много
важен въпрос, както и темите, които би обсъждало Народното
събрание в следващите 2 или 3 седмици, които също са част от
това съгласие, което беше постигнато. Така ли е?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Предложих контактна група. Какво е Вашето предложение,
различно ли е от това?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Мисля, че има нужда от консултации по останалите въпроси.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
98
Консултации по конституция има след като има оставка.
Дотогава предлагам всякакъв формат на работни групи, каквото
искате. Аз съм „за“, считайте, че съм „за“.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Аз предлагам това, което г-н Станишев казва, не влиза в
противоречие с текста на президента. Да го приемем, ето, направи
се дори компромис за датите. Аз съм доволен, че президентът
включи консултации с всички политически сили за служебното
правителство, има го в текста. Ясно е, че той не може по
конституция да започне консултациите от утре, трябва да е
подадена оставка и да е минала дори ротацията, така че аз мисля,
че г-н Станишев е прав, но и президентът е прав. С други думи, да
приемем текста на президента.
БОЙКО БОРИСОВ:
Колеги, моля да сработят мерките до петък. Никакви
консултации няма да има после, ако не сработят мерките. Аз
искам да им помогна с 1-2 оставки и да има отдушник. Това, което
и г-н Кънев каза: ако премиерът застане на кормилото и на
Финансовото министерство, за да прави преговорите, това не
значи, че е приел вина, значи, че още по-сериозно гледа на кризата
и още по-сигурно би трябвало да управлява.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря на всички. Предлагам 5-минутна пауза. Ще
формулираме точно това, което до момента постигнахме като
съгласие, и след това ще раздадем текстовете. Ще ги изчетем още
веднъж.
(след почивката)
ПОЗИЦИЯ
99
Политическите партии и институциите, участващи в
консултациите при държавния глава, се обединиха около
следното:
1.Политическите партии и институциите, участващи в
днешните консултации, декларират своята решителност и
готовност за осигуряване на необходимия ресурс и осъществяване
на всички необходими мерки за гарантиране на банковата
стабилност в страната. Парите на гражданите и фирмите, вложени
в банковите институции в България, са сигурни и гарантирани.
Банките ще продължат да работят в нормален режим. България е
член на Европейския съюз, Валутният борд е непоклатим и ще
бъде запазен до влизането на България в еврозоната. 1.95.583
български лева са и ще бъдат равни на 1 евро, докато сменим
българския лев с еврото. Разполагаме с достатъчно резерви,
средства и механизми, за да се справим с всички опити за
дестабилизация, като заставаме зад всяка банка, подложена на
атака. Политически сили, представени в българския и
Европейския парламент поставят обществения интерес и
финансовата стабилност, като част от националната сигурност,
над политическите различия и обединяват усилията си за
постигане на стабилност и доверие в институциите и
икономиката. Предприемат се всички необходими мерки в
подкрепа на банковата и финансовата стабилност. В ход са и
законодателни промени в подкрепа на банковата стабилност.
Международните пазари ни вярват, добре е и ние да си вярваме.
Банковата система в България е стабилна, добре регулирана и
капитализирана. Няма основание и няма причини да се поддаваме
на паника. Банкова криза няма, има криза на доверието и има
криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени, а виновните –
преследвани с цялата строгост на закона.
Политическите партии осъждат остро разпространяването на
слухове и неверни твърдения по отношение на финансови
100
институции в България. Очакваме правоохранителните органи да
демонстрират решителност и в кратки срокове да покажат
резултати. Необходими са спешни действия за откриване и
наказване на извършителите и поръчителите на това злонамерено
деяние. Призоваваме хората да бъдат спокойни, да не теглят
излишно парите си. Но който желае, може да бъде сигурен, че
банките разполагат с необходимия ресурс.
2. Предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно
събрание да се проведат на 5-ти октомври 2014 година.
3. Парламентарно представените сили декларират, че в
рамките на 42-то Народно събрание е невъзможно съставянето на
друго правителство.
4. Оставката на правителството „Орешарски“ ще бъде
съобразена с необходимото по Конституция време за провеждане
на консултации и формиране на служебен кабинет. С указ на
президента, считано от 6-ти август 2014 година, 42-то Народно
събрание ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
5. Съгласно българската Конституция, отговорността за
формирането на служебно правителство е на президента. Преди
сформиране на служебното правителство президентът ще проведе
консултации с политическите сили, представени в националния и
в Европейския парламент.
6. Консултациите между президента, парламента,
правителството и политическите сили за осигуряване на
координация и гарантиране на приемственост и плавен преход към
следващо управление ще продължат.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
По същество нямаме забележки. Само в т.2 да използваме
точния термин „предсрочните парламентарни избори“. И накрая,
ако прецените – „плавен преход към следващото управление“.
101
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря на всички. Бяхте изключително отговорни,
изключително добронамерени. Мисля, че от името на целия народ
мога да ви благодаря, мога да ви пожелая успех. Всички сте
поканени долу и след това знаете, че има възможност и пред
медиите да се говори.
Напомням за последен път, че вашите индивидуални
изказвания след нашето общо изказване трябва да бъдат добре
премерени и съгласувани вече с общата ни позиция, за да не се
говори излишно.
(18.00 ч.)