Пеликани „разузнавачи“ долетяха в „Сребърна“

39

Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни в Поддържан резерват „Сребърна“.

Между 7 и 30 къдроглави пеликана си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност. Езерото все още е покрито с 30-40 см лед, река Дунав в участъка на резервата също е замръзнала, пише dunavmost.bg. В момента пеликаните са разпръснати в незамръзналите участъци на р. Дунав в търсене на храна.

Все още е рано да се говори за начало на гнездовия период. Поради метеорогичните условия тази година той ще започне вероятно в края на февруари – началото на март. Това е нормалният цикъл на възпроизводство на птиците за разлика от предходни години, когато меките зими благоприятстваха за ранното начало на гнездене.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение.

Въведените ограничения със заповед на министъра на земеделието и храните за достъп на външни лица и извършването на любителски риболов се запазват. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България.