Експерт: Тунел „Ечемишка“ не е ремонтиран от 1984 година

39

Жена загина на място вчера, след като осветително тяло и мазилка паднаха върху автомобил в тунела „Ечемишка“ на АМ „Хемус“.

Автомобилът е бил управляван от брата на жената, който е с нараняване на главата.

„Нормативната база изисква два пъти годишно да се прави обследване на съоръженията, трагичният случай показва, че болшинството от тези съоръжения в България не се поддържат адекватно“, коментира пред БНР инж. Ясен Ишев, член на Управителния съвет на Научно-техническите съюзи по транспорта.

„Според мен и според това, което чувам, а и съгласно нормативната база, тези прегледи, които се правят на съоръженията, включително и металната конструкция на тунелите, се правят два пъти в годината – пролет и есен, и се дава заключение дали те са годни за експлоатация, или трябва да има някакви превантивни или по-тежки ремонти“, допълни той. Тунел „Ечемишка“ не е ремонтиран от 1984 година, когато всъщност е бил пуснат в експлоатация. Сега едната тръба на тунела е в ремонт и движението се извършваше двупосочно в другата тръба – в посока столицата.

„Лятото и есента на миналата година, преди да се затвори дясна тръба, лява тръба е била затворена на тунел „Ечемишка“, направени са всички обследвания на металната конструкция, която носи осветителните тела и след това се е знаело, че шест месеца дясната тръба ще бъде затворена, движението – двупосочно в лявата тръба… И предполагам, че са дали това разрешение“, обясни инж. Ишев.

„Действащата нормативна уредба задължава обследващите конструкцията инженери, освен технически доклад, да изготвят и технически паспорт на съоръжението, в който има определени точки, където обследващият инженер е длъжен да запише задължителните и препоръчителни мерки, които трябва да се изпълнят, за да не се допускат аварии на съоръжението. В този документ трябва да бъде оказан срокът на проверките на съоръжението и дали е годно за експлоатация въобще“, каза за „Хоризонт“ Цвятко Тужаров от Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Септември месец, разбрах от медиите, е правено такова обследване на тези тръби, при което е установено, че едната е в по-тежко състояние, т.е. тази, която води в посока Варна, и там е започнал ремонтът, а другата тръба е оставена за експлоатация… Тук трябва да се търси отговорът на въпроса – дали е съставен такъв технически паспорт, и какво е записано в него. Ако е записано, че се препоръчва да се направят съответните ремонтни работи и да се отстранят опасните елементи от конструкцията, преди да се пусне движението, то тогава вината е в експлоатацията, а не в инженера, който е обследвал конструкцията.

Според инж. Ишев отговорността трябва да се търси първо от във фирмата, която отговаря за поддръжката и експлоатацията на тунелите и съоръженията и от възложителя. Всички знаем, че тази метална конструкция работи в много тежки условия на влага, на ниски температури, замърсеност от автомобилите… и за съжаление, обръщаме внимание на тези неща, когато се случи нещо. Неща, които биха могли да бъдат предотвратени, ако наистина има едно по-добро поддържане, едно по-добро обследване на съоръженията.

Агенция „Пътна инфраструктура“ отделя целия необходим ресурс за обезопасяване на тунел „Ечемишка“, за да облекчи трафика през автомагистрала „Хемус“ в близките дни. Това увери Георги Златев – директор на Дирекция „Поддържане на пътна инфраструктура“ в АПИ.

През 2015 година е направено цялостно обследване на конструкцията и на самите осветители, през 2016 година основната задача беше да се провери осветеносттта в тунела, да се подменят осветителите, успоредно с това да се прегледа конструкцията. Ние сме наясно още от 2015-а, че и двете конструкции – и в лявата, и в дясната тръба, която се ремонтира, вече са в едно тежко състояние, налагащо ремонти. Дясната тръба е в по-лошо състояние, затова именно оттам започна ремонтът. Към тогавашна дата не са установени критични състояния, за да се извършват други или допълнителни ремонти, така че да е гарантирана безопасността.

АПИ има за задача да организира и контролира работата и ремонта на 20 хиляди километра републиканска пътна мрежа, автомагистралите, какъвто е и участъкът на инцидента, попадат под юрисдикцията, правомощията и задълженията на АПИ да организира поддържането им.

„За нас е важно днес експертизата недвусмислено да покаже, конкретното моментно състояние на конструкцията, да предпише краткосрочни действия – такива, които да бъдат предприети в рамките на дни, така че след изпълнението им да бъде безопасно възстановяването на трафика в тази тръба на тунела“, каза Златев.