Съдебната система – лидер по корупция в страната

40

Съдебната система е най-силно засегнатият сектор от корупцията в България. Това сочи Световният корупционен барометър за 2016 година. Данните бяха представени на пресконференция в БТА.

42% от запитаните български граждани смятат, че съдебната система има сериозни корупционни проблеми. Парламентът е на второ място – според 41%.

Световният корупционен барометър тази година е фокусиран върху държавите от ЕС, Общество на независимите държави (ОНД – бивш Съветски съюз) и кандидатките за членки на ЕС. Изследването показва възприятието на корупционната среда през очите на гражданите и е национално представително. Интервюирани са 60 000 респондети от Европа и Азия. От тях над 1500 респонденти са от България.

На водещи места по корумпираност респондените са поставили също и данъчните служби, полицията и публичната администрация.

17% от гражданите, които са имали контакт с институции, са платили подкуп.

За да получат услуга, свързана със здравеопазването, 16% от българските респонденти споделят, че са платили подкуп през последната година. 15% са дали рушвет при досег с висшето образование, а 13% – на Пътна полиция.

Негативни са данните и по отношение на готовността на гражданите да сигнализират за неофициални плащания. Едва 19% от платилите подкуп в България биха подали сигнал. В България 29% не биха подали сигнал за корупция, тъй като се страхуват от последиците. 22% пък смятат, че е трудно да се докаже. 17% не биха свидетелствали срещу корупционни действия, защото смятат, че нищо не може да се направи.

„Българските граждани имат далеч по-песимистична нагласа по отношение на възможността да се противодейства на корупцията“, изтъкна Ваня Нушева. Причината за това е липсата на ефективно разследване на корупционните практики.

На въпрос на News.bg изпитват ли притеснение хората, платили подкуп, да сигнализират, тъй като се страхуват, че самите те също биха били уличени в престъпление, Калин Славов от Асоциация „Прозрачност без граници“ подчерта: „Би било удачно хората да бъдат по-спокойни, че когато сигнализират за корупционно деяние, в което и те са участвали, наказателното преследване ще бъде избегнато“.

36% от гражданите приемат корупцията като водещ проблем в България. У нас има завишено възприятие на нивата на корупция като водещ проблем на страната. За сравнение за целия ЕС – 32% я поставят на челно място. В Румъния 49% от респондентите изтъкват този проблем на първите места.

„Към класическите форми на корупция, каквато е подкупът, прибавяме и други форми като конфликт на интереси, лобиране на тъмно и други“, изтъкна Калин Славов.

Докато у нас съдебната система е на първо място по показател корупция, то в регионален мащаб заема седмото място. 31% посочват, че корупцията засяга най-силно парламента. Според 30% на второ място се подрежда публичната администрация, а на трето място е бизнесът – според 26%. Съдебната власт също е засегната от корупция, но според 24% от запитаните.

27% от участниците в изследването смятат, че обикновените хора нищо не могат да направят за ограничаването на корупцията. А в България на това мнение са 37%. Като ефективно действие срещу корупцията 20% посочват отказа за плащане на подкуп. Това решение дават 25% от българските граждани.

Калин Славов обобщи, че няма особена промяна в нивата на възприятия на корупцията сред гражданите. Има трансформация по отношение на конкретните стойности при отделните институции, но подредбата им е същата.

На въпрос на News.bg как ще коментира представеното по-рано изследване от „Прозрачност без граници“, където гражданите възприемат и полицията, а в частност и КАТ, като корумпирани, шефът на „Пътна полиция“ Бойко Рановски изтъкна, че през последните години са направени няколко изследвания на Центъра за изследване на демокрацията. По думите му процентът на корупцията е спаднал драстично. Той изрази надежда, че ще продължат в тази насока.