Банков експерт излезе с важна информация за лихвите и таксите

32

Въпреки историческия спад на лихвите по заемите в България кредитирането е слабо заради липсата на усещане за дългосрочна стабилност в страната. Банковите такси за работа с налични пари ще продължат да се качват в световен мащаб, но все по-евтино ще е електронното банкиране, заяви Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България по БНТ.

Ниските лихви са втори елемент от мотивацията за търсене на кредит, първият е стабилността за продължително време, посочи той. Стабилността е факторът, който подкрепя куража на бизнеса да инвестира, в противен случай плановете се отлагат във времето. Той даде пример с това, че в момента лихвите са на най-ниското си равнище от 25 г. насам, но ръстът в кредитирането на бизнеса е 1% годишно при 70% ръст в периода 2006-07 г.

„Това показва, че цената на лихвите не са самостоятелен фактор за кредитната активност“, обясни той.

Банкерът обаче предупреди, че ако може да се очаква още известен спад при лихвите, след това ще започне покачването им и това трябва да се има предвид от хората, които взимат дългосрочни заеми, като ипотечните, например. Ако такъв кредит е за 30 г. например, това е дълъг период, през който ще има многократна промяна на лихвените равнища и кредитополучателят трябва да прецени дали ще има възможност да плаща през целия период, посочи той.

В същото време ниските лихви свиват така наречения лихвен марж на банките и приходите по това перо, което налага оценката на проектите, които биха кредитирали, да се вмества в много тесни рамки както за високорисковите, така и за по-малко рисковите.

В момента много хора рефинансират взети вече заеми от банки, различни от тези, от които първоначално са ги взели, след като със законодателни промени отпаднаха множество такси, каза още Андронов и даде пример с таксата за предсрочно погасяване на ипотечните заеми.

Таксите ще продължат да поскъпват

В същото време размерът на съществуващите такси, които събират банките за различни услуги, непрекъснато се покачва. Според Андронов това е тенденция в световен мащаб и тя ще продължи за услугите, при които се обработват налични пари. В същото време банките все повече ще насърчават хората да прибягват до безналични разплащания, цените на които ще спадат.

Физическият оборот е най-скъпият. Банките трябва да намалят физическите си разходи – тези за поддръжка на обращението, казва Андронов.

Рискът отвътре пред икономиката

Извън външните фактори пред българската икономика най-големият риск е отвътре – качеството на работната сила и количеството й, анализира Андронов. Според него вече няма сектор в икономиката, който да няма проблем с намирането на качествени подготвени кадри.

Затова според него компаниите вече се насочват към финансиране на съответното училищно образование, а някои дори и към университета, за да разчитат, че след няколко години ще има подготвени специалисти в съответната област. Според банкера обаче това ще има ограничен ефект и е по-важно да има по-сериозна реформа в образованието.

От 2-3 г. икономиката вече започна да се развива на базата на индустрии с добавена стойност, но тъкмо те са тези, които имат кадрови проблем, тъй като на пазара няма инженери и съответните технически специалисти, но за сметка на това е пълно с икономисти с ниско качество, обясни Андронов.