Парламентът премахна ДДС-то върху дарените храни

39
huGO-BildID: 12814193 ARCHIV - Eine Kundin steht am 22.08.2007 an einer Obsttheke eines Supermarkts in Weinstadt. Die Verbraucher in Deutschland greifen verstärkt zu Obst, Gemüse und Getreide sowie zu Fisch und Geflügel, aber weniger zu Rind- und Schweinefleisch. Dieser Trend geht aus dem aktuellen Ernährungsbericht 2008 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) hervor, der am Mittwoch (17.12.2008) in Bonn vorgestellt wurde. Foto: Norbert Försterling dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Парламентът облекчи ДДС за храни с изтичащ срок на годност, след като прие на второ четене промените в Закона за ДДС, предаде „Фокус“.

Съгласно промените се освобождават от ДДС даренията на хранителни стоки в полза на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, вписани в регистъра и извършващи хранително банкиране, ако стойността на тези дарения за една календарна година е в общ размер на не повече от 0.5 % от годишния оборот на данъчно задълженото лице – дарител и датата на дарението е не по-рано от 30 дни преди изтичане на срока на годност или трайност на съответните хранителни стоки.

Съгласно приетите промени хранителното банкиране може да се извършва само от лица, които са получили разрешение за оператор на хранителна банка. Тези разрешения се издават за срок до 5 години.

Изпълнителният директор на БАБХ може да отказва издаване на разрешение, ако заявителят е предодставил неверни данни или документи с невярно съдържание, или не отговаря на условията за издаване на разрешение. Такова разрешение може бъде издадено на лице, което няма подлежащи на принудително изпълнение публична задължения, разполага със собствени или наети обекти, които отговарят на хигиенните или на ветеринарно-санитарните изисквания и които са разположени на не по-малко от 20 % от областите в страната.

Лицето трябва да разполага със собствени или наети транспортни средства, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране.

Промените ще влязат в сила от 1 януари 2017 година.