Злоупотреба с лични данни: Проверете дали присъствате в списък за регистрация на партия или инициативен комитет

34

За фалшиви лични данни в списъците за регистрация на инициативния комитет на Петър Кичашки, Митьо Пищова и други формации съобщиха потърпевши граждани, които без да знаят са попаднали в тях.

Фейсбук групата „“Подкрепилите“ неподкрепящи“ събира на едно място хора, които са се открили в списъците на инициативните комитети и партии за изборите, но без тяхно знание или разрешение.

Проверката на това дали попадате в списък на партия става чрез системата на ЦИК в сайта. Там чрез ЕГН и 10-цифров ПИК номер, който се получава по имейл, може да разберете дали не фигурирате в подобен списък.

Ако вашето име присъства и е ползвано без ваше съгласие, то вие може да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни.