Не малък процент от американците са съгласни да им бъде поставен чип в мозъка

45

Скорошно проучване на Изследователския център Пю (Pew Research Center) показва, че 34% от възрастните американци биха били съгласни да им бъде имплантиран чип в мозъка, за да увеличи умствените им възможности. В изследването са участвали 4726 възрастни, които са изразили мнението си за три нови биотехнологии, с които може да се подобри здравето на индивида, когнитивните му способности или физическият му капацитет.

Данните показват,че повечето хора са изразили тревога относно използването и на трите нови технологии, а около една трета или повече от тях са били ентусиасти да ги приложат.

Най-силен ентусиазъм участниците в изследването са изразили за възможността да се въздейства върху гените на бебето за да се избегнат наследствени болести – 49%. За възможността да се прелива синтетична кръв на хората, за да могат да постигнат по-високи физически натоварвания, по-висока скорост и сила, ентусиазъм изразяват 36% от участниците.

Малко над 1/3 от хората са изразили одобрение за възможността да се имплантира чип в мозъка, за да се усилят възможностите за усвояване на знания и мисленето.

Изследването е направено в светлината на бързо развиващите се биомедицински технологии, които обаче отварят нови противоречиви въпроси за тяхното използване и доколко удачно е да се прилагат те.

Участвалите са разделени почти по равно в мненията си дали тези три нови биомедицински технологии са в противоречие с природата.

Източник: blitz.bg