Броят на бежанците по света е достигнал до рекордни равнища

23

Според публикувания днес доклад на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), въоръжените конфликти и преследванията са принудили повече хора от когато и да е било да напуснат домовете си. През 2015 г. броят на бежанците по света за първи път в историята е превишил 60 милиона души и е достигнал до 65,3 милиона, съобщава „Фокус“, Deutsche Welle.
Според ООН в момента около 21,3 милиона души са избягали в други страни, 40,8 милиона са със статут на вътрешноразместени лица, а още 3,2 милиона извън пределите на страните си очакват решения по молбите им за предоставяне на убежище.
Пред бежанците многократно са нараснали различните рискове по пътя им на бягство.
„Ужасно много хора потъват в морета, а сухоземните пътища са блокирани от затворени граници“, заяви върховния комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди.