Гергана Алексова: Контролната комисия трябва да излезе от сянката на ИБ!

blank

Гергана Алексова, кандидат за председател на Общопартийната контролна комисия на БСП:

Ще бъда гарант, че споровете се решават на основата на Устава, без значение кой си!

– Какво ви мотивира да се кандидатирате за председател на Общопартийната контролна комисия?
– Познавам партията, знам нейните механизми и начин на работа. В БСП съм от 2001г. и от тогава непрекъснато съм участвала в нейната ежедневна работа, в успешните ни кампании и в тези, които загубихме. Ние сме лява партия и като такава носим отговорност за надеждата и борбата за справедливост. За съжаление последните години българинът, човекът на труда, бедният и изоставеният, работникът, служителят не вижда в нашата партия своя защитник.
За да си върнем подкрепата на хората трябва първо да мотивираме съпартийците за доверие и активно участие в това, което предстои пред БСП. Това доверие е неразривно свързано с работата на Контролната комисия. Тя трябва да излезе от сянката на ИБ и отново да се заеме с основните си задачи. За да бъде възможно това, начело трябва да бъде човек, който вярва че споровете в БСП трябва да се арбитрират на основата на Устава и спазване на програмата на партията.
Това, че имам програма как да върнем доверието в ОПКК на членовете, че познавам в дълбочина основните документи на нашата партия, на първо място Уставът, който е нашият основен закон и най-вече номинациите за мен, които дойдоха от цялата страна ми дават вярата и мотивацията да бъда кандидат за председател на Общопартийната контролна комисия на БСП.
– В БСП има много кандидати за председател на партията, дали и броят на кандидатите за председател на ОПКК е толкова висок, знаете ли кои други са кандидати?
– БСП е демократична партия и при нас всеки може да избира и да бъде избиран. Това е едно от богатствата на нашата партия. Не виждам нищо лошо в големия брой хора, които са издигнати за председател на Националния съвет. При ОПКК броят на кандидатите е по-малък, но също не е за подценяване Има много подготвени хора и за двете позиции.
Кои тогава са основните Ви конкуренти и с какво Вашата визия за работата на ОПКК се различава от тяхната?
– Има силни кандидати за ОПКК, сред тях са Валентина Богданова и Росен Малинов. Познавам и двамата, работили сме заедно през годините.
Аз виждам работата на ОПКК в няколко направения. Това, което спешно трябва да се направи е Контролната комисия да влезе в правомощията си и да излезе на светло, с всички свои решения и дейност. В момента тя изглежда като присъдружен орган на ИБ, което разрушава доверието в нея, сред нашите членове, че решенията не са продиктувани от някой друг. В работата си ОПКК трябва да арбитрира всеки спор на основата на Устава, на спазването на програмата на партията, на решенията на нейните органи. Всеки член трябва да вижда, че възникналите спорове се решават без значение дали си от ръководството или „редови член“, без значение дали си от центъра или не. Уставът, в сегашния си вид, допуска тълкувания по доста от текстовете си, което води до разочарование в членовете, защото те очакват едно решение, четейки Устава, а резултатът е друго тълкуване. Уставът трябва да е ясен по всички казуси и роля на ОПКК е когато някъде се вижда такава вариативност, да уеднакви практиката от страната и да докладва на Конгреса, за да може да се вземе решение и текстовете да станат еднозначни. Уставът, в този си вид има нужда от изчистване и промяна.
Възвръщането на доверието към ОПКК ще отнеме време, но пътят трябва да се извърви. Той минава и през средносрочните мерки, а именно засилване ролята на местните контролни комисии, те трябва да знаят, че няма да бъдат прескачани. Вярвам, че ролята на председателя на ОПКК във възвръщане на вярата в себе си на членовете и председателите на местните комисии е голяма. Те ще имат моята подкрепа, за да си възвърнат мястото и ролята в работата на организациите. Предлагам и нещо, което може да се стори „еретично“ за някои, но работата на ОПКК, решенията на всеки член на Контролната комисия да са открити, мотивирани и достъпни за всеки член на БСП. Когато взимаш едно решение да даваш мотивацията си за него, така всеки от нас ще носи отговорността за своите решения. Разбира се това са само малко от нещата, които мисля че трябва да се направят, за да заработи отново ОПКК, но мисля, че са жизнено важни за възвръщане на доверието на собствените ни членове към БСП. Ние следва отново да се докажем като партия на социалистическия идеал, като носител на общочовешките ценности за свобода, демокрация, равенство, социална справедливост и солидарност. Постигането на всяка една от изброените стъпки ще ни възвръща обликът на моралната партия, партията където честност и морал са поставени на пиедестал.
– И накрая, не се ли притеснявате, че предишния председател на ОПКК е Мая Манолова и сега ще изглежда, че се съревновавате с образът, който тя е изградила за председател на ОПКК?
– Не, това само ме мотивира. Мая е един успял политик и жена в България, което повярвайте не е лесно. Днес тя като Омбудсман отново е много активна и дава пример, как се работи за хората. Ще ползвам полезните практики и модели на всеки един, преди мен и всеки, който днес иска да работим заедно.
Накрая, след целия разговор за политика, в навечерието на Великден, искам да пожелая Светли християнски празници на всички православни, нека бъдем по-добри!