Легалното купуване на гласове или как ненужната администрация източва бюджета

21

Защо лакомията за политически постове стои над закона

На фона на икономическия и финансов колапс и демографски срив, държавния бюджет бива източван от многобройната административна машина. Държавни чиновници взимащи заплати използвани и държани в канцеларии, за да подхранват егото на политическите партии. На същите тези партии, които управляват и гласуват закони, които самите те не спазват.
По закона за местното самоуправление и местната власт в административно-териториалната уредба на страната е следната 28 области и 265 общини. Като според същия общината е основната административно-териториална единица в рамките, на която се осъществява местното самоуправление. Само че всяка община има нужда от съответната администрация за да е в полза на живеещите в нея и да може да функционира, избира се кмет на община, общински съвет, кметове на кметства и на райони, чиито дейности се подпомагат от необходима администрация (работни места).

zakon_mestnoupravlenie
За работата на местната власт и съпътстващата я администрация съответно се отделят средства от общинския бюджет, който се определя на основата пак на този същия закон, тоест на основата на собствени средства (основно приходи от местни данъци ,такси и държавни субсидии). Парадокса с този закон е следния – за да може да съществува една община и да извършва дейности и издържа администрация, то тя трябва има население, което да живее постоянно на територията й (да е с постоянна адресна регистрация), за да има приход на средства в бюджета. А една община е може да е такава според закона когато има население от поне 6000 души.
Една бърза справка в сайта на ГД „Грао” показва, че 57 от общините са с население под необходимите 6000 души. Най-малко са в община Трекляно (Област Кюстендил) с 438 души и 11 общински съветника и кмет на община, заместник кметове (двама според закона за общини под 10 000 души) и съответната администрация. Тоест подържат се 57 общински администрации, които според закона не би трябвало да функционират като такива.
Властите не правят промени в закона, за да узаконят на практика незаконните общини. А тук става въпрос или за намаляване на необходимото население, за да съществува община (такова решение вероятно ще е безсмислено и няма да има особена промяна) или държавата да окрупни (уголеми) общините като така ще се намалят административните разходи.
Съзнателно такива промени не се и няма да се направят – така по законен начин се „купуват гласове”.

Автор – Валентин Павлов