Цацаров емна Зеления октопод за разхищаването на европари

51

Прокуратурата започва проверки по публикации в медиите за екоолигархията у нас

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка по публикации в медиите за съмнително управление и разходване на средства от ЕС. Върховна административна прокуратура отправи предложение до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ за извършване на одит по три проекта на МОСВ, като се позова на съобщение от прокуратурата, пише „Блиц“. 

 Зеленият октопод усвоява по 250 милиона лева на петилетка, а освен това с лапането на европари са свързани само 4 фамилии, а някой от тях са и в тежък конфликт на интереси.

Разпоредената от главния прокурор проверка по реда на надзора за законност по трите проекта на МОСВ е извършена от Върховна административна прокуратура. При тази проверка ВАП изиска цялата документация по проектите от Министерство на околната среда и водите.

След приключване на проверките от ВАП и анализ на фактите, изложени в статиите и в документите, изискани от МОСВ, са потвърдени съмненията в законосъобразността при упражняване на дейностите по управление и разходване на предоставените средства от Европейския съюз.

Поради това Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ да извърши одит на дейностите по управление и разходване на средствата по трите проекта.

Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор и наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на ЕС, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е оправомощения орган, компетентен да извърши необходимите за целта контролни действия.