4.2 милиарда души все още нямат достъп до интернет

88

За по-голямата част от света използването на Google и Facebook не е втора природа, пише CNN News. В момента 4.2 милиарда души – 57 процента от глобалното население, все още нямат достъп до интернет, сочат данни на Комисията за широколентови комуникации към ООН. Общото увеличение на достъпа до интернет се очаква да падне от 8.6 процента през 2014 на 8.1 на сто през 2015 година.
Как е възможно това, когато всеки тийнейджър изпраща текстови съобщения по време на вечеря, а колегите ни комуникират чрез чат приложения, дори когато са в една стая? Приблизително 70 процента от абонаментите за мобилен и кабелен интернет са концентрирани в два региона – азиатско-тихоокеанския и американския.
Въпреки че според доклада 60 процента от хората по света ще бъдат онлайн през 2021 година, разликата между по-богатите и по-бедните нации ще остане голяма, ако не се положат политически усилия. По-слабо развитите държави не възприемат интернет със същия ентусиазъм. Проникването на интернет в общности в езиково разнообразни региони като Африка, Индия и Югоизточна Азия все още е предизвикателство. Повечето от световните езици все още не са представени онлайн.
Интернет служи предимно на тези, които разбират латинските букви от “a до z“ и цифрите от „0 до 9“. Повече от половината уебстраници са на английски език. Европейските езици испански, френски и германски заедно с японския език се използват в по-малко от 5 процента от сайтовете. Много национални езици като суахили и хинди се появяват в под 0.1 процент от уебстраниците.