Кои са именници днес?

66
Снимка: Pixabay.com

Православната църква почита на 11 май двамата свети братя Кирил и Методий. Днес празник имат имената: КИРА, КИРАН, КИРАНА, КИРА, КИРО, КИРАНА, КИРИЛ, КИРИЛ, КИРИЛА, КИРИЛКА, КИРО, МЕТОДИ, МЕТОДИ, МЕТО, МЕТОДИЙ

И двете имена са от гръцки произход. Кирил означава господар, а Методи – методичен, подреден.

Св. св. Кирил и Методий развиват основна дейност като проповедвици на християнството сред славяните от Великоморавия и Панония.

За своята работа, която значително ще повлияе на културното развитие на славяните, са наречени апостоли на славяните. На тях се дължи създаването на азбуката глаголица – първата азбука, която служи за писменост на езика староцърковен славянски. Азбуката кирилица, създадена на основата на тази глаголица, се използва и до днес в различни славянски езици.