Митничари предотвратиха опит за трафик на фазани

Снимка: Агенция "Митници"

Те спасиха 6 фазана, които са от три защитени вида

Митнически инспектори от сектор „Авиоконтрол“ на летище София спасиха 6 фазана от три защитени вида. Птиците са били предназначени за износ за Обединените арабски емирства.

На 15 септември митнически служители извършили проверка на пратка от България за ОАЕ с живи фазани, изпратена от физическо лице – български гражданин. Птиците са по два броя от защитените видове Елиотов фазан, Седлат фазан и Сатир трагопан фазан и са защитени видове от дивата флора и фауна.

Митническите инспектори установяват, че фазаните са редовно декларирани като товар, но при съвместна проверка със служители на Регионална инспекция по околната среда и водите – София и „Граничен контрол“ към Българската агенция за безопасност на храните, се потвърждава, че за първите два вида фазани няма издадени разрешителни по CITES за износ, а за третия вид няма разрешително по CITES за износ или друг сертификат, указващ произхода.

Подобно нарушение се санкционира с глоба в размер на от 100 до 200% от митническата стойност на стоките. Фазаните са настанени в Зоологическата градина в София.