НСИ: Има ръст на средната брутна заплата

29
blank
Снимка: Pixabay

Националният статистически институт (НСИ) отчита ръст на средната брутна заплата спрямо първите три месеца на годината. Според данни от НСИ през второто тримесечие тя се е повишила със 7.8% спрямо първото тримесечие на годината. С това достига 1 730 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2022 г. и достигат 2.31 милиона.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. и достига 1 730 лева.

Най-осезаемото увеличение е в образователния сектор – с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%, и „Добивна промишленост“ – с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.