Изчезването на влечугите би имало „опустошително“ въздействие върху други видове,

blank
Снимка: Pixabay

Повече от половината от всички видове крокодили са изправени пред изчезване, твърдят учени. Проучване изследва кои видове осигуряват важни екологични функции
Установено е, че до 38 процента от тези функции са изложени на риск от загуба. Изследователите изискват по-добра защита на тези застрашени влечуги. Въпреки че големите им усти и острите им зъби може да изглеждат страховити, крокодилите и алигаторите не могат да се мерят с хората

Повече от половината от всички крокодили, включително крокодили, алигатори и каймани – са изправени пред изчезване, предават dailymail.

Изследователи, ръководени от Лондонското зоологическо дружество (ZSL), са анализирали екологичните функции на видовете и са открили, че загубата им би имала „опустошително въздействие върху околната среда“. Те идентифицираха кои видове са най-нуждаещи се от опазване и изискват по-добра защита за застрашените влечуги. Водещият автор Фийби Грифит каза: „Много хора смятат крокодилите за големи хищници, хващащи зебра в документални филми за дивата природа, но това е само малка част от поведението на един вид.

„Има около 28 вида крокодили и те са еволюирали, за да бъдат изненадващо различни един от друг.

„Количественото определяне на разнообразните екологични роли на тези видове е важен фактор за разбирането и опазването на глобалното биоразнообразие и разглеждането на мащаба на това, което сме готови да загубим, ако тези ключови играчи изчезнат.“ Всеки вид крокодил играе различна роля в по-широката екосистема.

Природозащитниците разработиха база данни с характеристики, които влияят на тези екологични функции, като форма на черепа, размер на тялото и използване на местообитанията. Те открили, че китайският алигатор създава подслон за други животни, като рови, докато филипинският крокодил се храни с ябълкови охлюви, които се считат за инвазивни селскостопански вредители.

Соленоводният крокодил изминава стотици километри през океана, преминавайки от сушата към прясна и солена вода, и пренася хранителни вещества между тези различни екосистеми.

Други видове притежават различни черти, които помагат на вида да оцелее; тези, които се размножават много, са силно адаптивни към различни местообитания или могат да понасят екстремни климатични условия. От десетте вида крокодили, които имат най-уникалните екологични функции, шест са „критично застрашени“. Това означава, че те са толкова малко на брой, че се считат за функционално изчезнали в повечето райони, където традиционно са живели. Крайбрежията и сладките води, които обитават, са крехки и подложени на силен човешки натиск, особено в и около Азия, която проучването идентифицира като най-застрашените горещи точки.

Г-жа Грифит, докторант на ZSL, добави: „Ако загубим тези видове, ще загубим важните роли, които играят, завинаги. „Тепърва започваме да проучваме какви са тези роли, но някои видове може да бъдат изгубени, преди да имаме възможност да разберем мястото им в екосистемите, в които се намират. „Това е особено тревожно, тъй като много от крокодилите, които подчертаваме като екологично отличителни, също са видовете, изложени на непосредствен риск от изчезване.“

Проучването установи, че опазването на застрашените крокодили въз основа на тяхната еволюционна уникалност би помогнало да се запази разнообразието на видовете по света. Гариалът е особено приспособен за живот във вода. Има дълга, тясна муцуна, идеална за улов на риба, и присъствието му показва чист и здрав воден път.

Професор Джефри Ланг каза: „Хората са ключът към опазването на крокодилите. Ако ценим наличието на тези роднини на динозаврите, тогава опазването на световните алигатори, каймани, крокодили и гариали ще бъде приоритет.

„Изучаването им и разбирането колко важни са тези водни хищници на местата, където все още живеят, е необходимата първа стъпка за окончателното опазване не само на най-впечатляващите крокодили, но и на техния много интересен и разнообразен начин на живот. „Обществените събирания и програмите за опазване на околната среда в селските училища са жизненоважни за местната осведоменост и признателност за всички местни видове влажни зони, включително крокодили.“

Г-жа Грифит добави: „Нашето проучване подчертава силно застрашената природа на крокодилите и че незабавните, по-силни действия за опазване на много от тези видове са от съществено значение, ако искаме да защитим техните екологични функции в сладководните местообитания, в които се срещат.

„Това е толкова важно, тъй като сладководните местообитания са сред най-застрашените на Земята, но предоставят много важни услуги за нашата планета.“Докторантският изследовател на EDGE, д-р Рики Гъмбс каза: „От миниатюрни ровещи се алигатори до гигантски морски крокодили, огромното еволюционно пътуване на крокодилите е създало ослепително разнообразие от форми, размери и поведение. „За съжаление, много от най-уникалните крокодили в света са в упадък и заедно с функциите, които изпълняват в своите екосистеми, са на ръба да бъдат изгубени завинаги. „Нашето изследване обаче показва, че можем да защитим голяма част от разнообразието, което можем да загубим, като дадем приоритет на най-уникалните видове за действие за опазване.

„Интересното е, че можем също така ефективно да защитим застрашените функции на крокодилите, като се стремим да запазим тяхната еволюционна история. „По същество, като погледнем към далечното минало, можем ефективно да запазим крокодилското разнообразие и ползите, които това разнообразие предоставя на екосистемите, в бъдещето.“

По публикацията работи: Силвана Димитрова