Control Union Plastic сертификации

blank
Снимка: Depositphotos. com/ Maryna Hlushko

Намираме се в разгара на глобална „Криза на пластмасата“! Производството на пластмаса се очаква да се увеличи четири пъти до 2050 г., като по-малко от 9% от пластмасите в момента се рециклират, а замърсяването с пластмаса засяга всяко кътче на нашата планета.

Предвид сериозността на тази криза, повече от всякога се налага бизнесът да заяви, демонстрира и удостовери политиката си за рециклиране, намаляване употребата на пластмаса и възприемането на алтернативни материали, чрез надежден процес на сертификация. Натиск за намаляване използването на пластмаса се очаква както от крайните потребителите, така и от правителствата и обществото като цяло. В Control Union разполагат с множество програми за проверка и сертификация свързани с пластмасата, които могат да бъдат от голяма полза за бизнеса в тази посока. 

Между тях са: 

Тези програми са подходящи за компании от всякакви размери и от всички сектори, които желаят да се ползват с доверието на обществеността в дългосрочен план, да бъдат разпознавани с намалената си употреба на пластмаса, както и да отговарят на съответните нормативните и други разпореди.

blank
Снимка: Depositphotos. com/ Sergey Mironov

Recycled Claim Standard (RCS) и  Global Recycled Standard (GRS) са пълни продуктови стандарти за проверка и проследяване на рециклирани суровини във веригата за доставки. GRS включва също така  критерии за предотвратяване използването на потенциално опасни химикали, както и проверява социалната и екологичната политики в предприятията. RCS сертификацията е разработена от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group, а GRS е разработена Control Union Certifications, която предава собствеността в последствие на Textile Exchange.

ISCC (International System for Carbon Certification) създаде ISCC Plus за рециклираните пластмаси и материали на биологична основа. Това е задълбочена основа за доброволното прилагане на критериите за устойчивост във веригите за доставки, както и проверка, дали компаниите отговарят на екологичните и социални стандарти.

OCEAN BOUND PLASTIC (OBP) e сертификационна програма  разработена съвместно от неправителствената организация Zero Plastic Oceans и Control Union с цел да се ограничи потокът на пластмаса от наземните дейности в океаните и другите водни басейни.

blank
Снимка: Depositphotos. com/ Matthew Jeacock

Сертификацията The Responsible Plastic Management, произлиза от not-for-profilt социална организация със същото име. The Responsible Plastic Management е основана през 2019 г. с мисия  да помагат на бизнеса да възприеме „кръговата икономика“ по отношение употребата на пластмаси, чрез намаляване на замърсяването с пластмаса чрез обучения, проверки и сертифициране.

Сертификационната програма Plastic Free Certification от A Plastic Planet е първият в света стандарт за сертифициране като „Plastic Free“  на три вида продукти:  крайни продукти (за търговия на дребно), опаковъчни продукти и суровини и материали. Control Union е ексклузивен сертифициращ орган за Plastic Free.