Пожарникарите излизат на шествие. Това е маршрута

82

Днес от 12 часа Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” излиза на шествие. То ще започне от площад „Независимост“, ще продължи до Министерство на финансите и ще приключи пред сградата на Народното събрание.

От НСПС „Огнеборец“ възразяват срещу заложените параметри в проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г., отнасящи се за бюджета на Министерството на вътрешните работи. В него липсва политика по доходите, като не се предвижда увеличение на възнагражденията на служителите във ведомството. Това води до поддържане на дисбаланс във възнагражденията, съпоставимо с другите структури от сектор „Сигурност”, както и до значително намаляване на покупателната способност, като се има предвид рекордната за повече от десетилетие инфлация през януари 2022 г. от над 9% на годишна база и очакваното продължаващо покачване през тази година. На този фон в бюджета са предвидени 9 млн. лв. за карти за спорт за подобряване на физическата подготовка на служителите в МВР, предаде DarikNews.

Не можем да одобрим и предвидените едва 29,78 млн. лв. за капиталови разходи от необходимите близо 247 млн., заявяват от синдиката. Те са малко над 12% от необходимата сума за поддръжка и основен ремонт на немалкия сграден фонд на МВР, както и за придобиване на дълготрайни материални активи.

Острият дефицит на социален диалог през последния месец между политическото ръководство на МВР и НСПС „Огнеборец”, породил неинформираност за предстоящите реформи във ведомството, както и медийните изяви на определени политици в същата насока, генерираха напрежение сред служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Дирекция „Национална система 112”.

Не можем с лека ръка да подминем и намеренията за извеждането на Медицинския институт на МВР от ведомството и преминаването му към Министерство на здравеопазването, което създава притеснения за осигуряването на адекватно лечение и анализирането на здравния статус на служителите от МВР.

Настояваме за увеличаване на средствата за персонал с цел увеличение на възнагражденията с 20% в проекта на бюджет за МВР за 2022 г. и допълнителен ресурс в рамките на 100 млн. лв. за капиталови разходи, както и внасяне на яснота за предстоящите структурни реформи, заявяват още от „Огнеборец“.