МРРБ подготвя важни промени, свързани с винетките

103
Кадър: vbox7

Подготвят се промени, които да са в полза на шофьорите, в случай, че сгрешат с попълването на данни при закупуването на винетка

Приходите от електронни винетки и тол за 2021 г. са над 452,5 млн. лв. В същото време издръжката на Националното тол управление (НТУ) е малко над 84,4 млн. лв. Данните доказват, че НТУ не работи на загуба, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приходите постъпват в републиканския бюджет и по силата на европейското и българското законодателство се инвестират единствено за поддръжка и изграждане на републиканската пътна мрежа.

Екипът на Министерството подготвя нормативни промени, които да разрешат проблемите с грешки при въвеждане на данни в е-винетките и в тол таксуването.

Предвижда се шофьорите еднократно да могат да поправят сгрешена винетка. Корекцията ще действа от датата на купуването ѝ, тоест назад във времето. В момента корекцията действа занапред. Така, при коригиране на сгрешените данни за автомобила, ще има възможност и за заличаване на всички наложени санкции към момента. Целта е да се постигне справедливост при санкционирането на гражданите, които са купили винетка, но не са въвели правилно данните си. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще въведе допълнително мерки за улесняване на шофьорите за правилно попълване на данните за автомобила им, включително и чрез информационна кампания, предаде Нова телевизия.

Други нормативни промени ще адресират проблемите с тол таксите за превозвачите. Идеята е да се разграничават случаите на нарушители и тези, които неволно или неумишлено, не са подали тол данни до АПИ за част от изминатия път. Обмисля се намаляване на административните санкции за тези ползватели на пътя, като се избегне несправедливото им санкциониране с големи по размер глоби. В тези случаи ще се прецизира и стойността на компенсаторната такса.

Освен това МРРБ възложи пълна ревизия на дейността на тол системата от създаването й до 31 декември 2021 г. На базата на заключенията също ще бъдат предложени промени за подобряване на работата й.

Одитът е разделен в две части. Едната е проучване на техническите параметри на системата спрямо договора за изграждането й. Целта е да се установи дали данъкоплатецът е получил в действителност това, за което е платил. Втората част на одита трябва да проучи дейността на НТУ, като анализира сключените договори с доставчици.

По публикацията работи: Мариела Анастасова