ЕК предложи мерки срещу растящите цени на енергоносителите

blank
Снимка: Pixabay
- Реклама -

ЕК предложи краткосрочни мерки срещу растящите цени на енергоносителите. Според Комисията  цените ще останат високи до пролетта на следващата година, след което се очаква ситуацията да се стабилизира.

Европейският съюз, както и много други региони по света, в момента е изправен пред рязък скок в цените на енергията. Това е сериозен проблем за гражданите, бизнеса и правителствата в целия ЕС.

Растящите цени се дължат главно на увеличеното глобално търсене на енергия, по -специално на газ, свързано с възстановяването на световната икономика. Въпреки че  колебанията в цените на енергията са се случвали в миналото, настоящата ситуация е изключителна, тъй като европейските домакинства и компании са изправени пред перспективата за по-високи сметки за енергия в момент, когато много от тях са били засегнати от загуба на доходи поради пандемията. Това би могло да натежи на възстановяването на Европа и да изостри енергийната бедност, се казва още в съобщението на ЕК.

- Реклама -

Европейската комисия има за цел да помогне и подкрепи държавите-членки при справянето с отрицателното въздействие върху домакинствата и бизнеса. Мерките са насочени основно в помощ на уязвимите домакинства и малките фирми.

Комисията предлага  бедните домакинства да бъдат подпомогнати с ваучери или с поемане на част от сметките за електроенергия. Предвижда се и възможност за временно разсрочване на плащанията по тези сметки. Освен това се предлага да бъдат осигурени  временни, целенасочени намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства.

ЕК препоръчва държавите да следят за възможни нарушения на европейските правила при работата на пазара на енергия.

Според комисията отговорът на днешните сътресения на енергийните пазари е в преминаването към чиста енергия и ЕС трябва да ускори този преход. ЕК отбелязва, че засега газът остава необходим енергиен източник. Отчита се, че ЕС разполага с хранилища, достатъчни за покриване на едва 20 на сто от годишните нужди от това гориво.

В средносрочен план предложенията на ЕК са свързани с :

-Засилване на инвестициите във възобновяеми източници, обновяване и енергийната ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и разрешителните процеси;

-Развитие на капацитета за съхранение на енергия, за да се подкрепи развиващия се дял на възобновяемите източници

Предвижда се Европейският съвет да обсъди днешното предложение на ЕК до края на месеца. Комисията уточнява, че занапред не може да се изключат нови сътресения на енергийните пазари заради различни „геополитически, технологични, или икономически“ причини.

Превод и редакция: „Нова Вест“, Ралица Димитрова

 

 

- Реклама -