МОН категорични: Ще има външно оценяване за 4, 7 и 10 клас

blank
Кадър: NOVA

Националното външно оценяване след 4-ти, 7-ми и 10-ти клас е задължително според нормативната уредба, затова то няма отпадне заради COVID-пандемията.

„Външното оценяване след 4 и 10 клас е задължително по закон, така че от гледна на това то няма да отпадне“, коментира пред БНР Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката за външното оценяване след 4 и 10 клас.

„Националното външно оценяване важи за 4, 7 и 10 клас и според нормативната уредба е задължително. Ако ученик не се яви, трябва да представи бележка с уважителни причини – това важи и за външното оценяване за учениците от 10 клас“, поясни Костадинова.

По думите ѝ оценките от изпитите за 10 клас се отразяват в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Дипломата за средно образование отчита успеха от 11 и 12 клас.

„То е важно, защото дава информация за пропуските и напредъка на конкретния ученик, оценката му не е дадена от преподаващия му учител, а е уловила базовите му умения, придобити в целия етап. Външното оценяване дава и информация за качеството на образователната ни система – на национално и регионално равнище, и показва дали е адекватно обучението за съответната възрастова група. За 10 клас също е много важно и част от учениците, които учат в обединени училища, въз основа на резултатите от това оценяване, сменят училището си“, каза още експертът.

Тя допълни, че още през август на сайта на МОН е публикувана информация как ще изглеждат външните оценявания и кои ключови резултати от обучението ще бъдат измервани на изпитите.

По публикацията работи: Мариела Анастасова