Отиде си обичаната и уважавана проф. Радка Влахова. Поклон!

blank
Снимка: Facebook

На 66-годишна възраст почина уважаваният преподавател от Софийския университет проф. д-р Радка Влахова-Руйкова.

Проф. д-р Радка Влахова-Руйкова е учен българист.

Тя работи в областта на синтаксиса, компютърната лингвистика, приложната лингвистика, лингвистиката на текста. Обичана и уважавана като преподавател във Факултет Славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, била е лектор в Лайпцигския университет и гост-лектор в няколко европейски университети в Италия, Германия и Гърция.

Екипът на медия „Нова Вест“ изказва искрени съболезнования към семейството и близките на починалата!