Държавата ще изгради бизнес инкубатор във Видин

80

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще изгради бизнес инкубатор във Видин.

Това обяви кметът на Общината инж. Огнян Ценков по време на откриваща пресконференция за стартирането на проект: „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила” по програма за транс-гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансиран от ЕС, предадоха от пресслужбата на ИАНМСП за Нова Вест.

Водещ организация по изпълнението на проекта е ИАНМСП, като нейн партньор в реализацията му е – Регионална асоциация за подпомагане на малките и средни предприятия, гр. Калафат, Румъния.

Бизнес инкубаторът ще бъде ситуиран в съществуваща общинска сграда, от която е предоставена един етаж за ползване на Агенцията, обясни кметът.

По проекта ще бъде извършен ремонт с цел създаване на бизнес инкубатор за подпомагане на трансграничната трудова мобилност, като за неговото функциониране ще бъде осигурено и нужното оборудване.

Експертите от ИАНМСП Свилен Еленков и Мария Мрънкова обясниха, че в инкубатора ще се провеждат семинари и обучения, предимно професионални в различни области.

Предвижда се организиране и провеждане на панаир на труда, където инвеститорите и работодателите ще представят възможности за заетост и бизнес в трансграничния регион.

С реализирането на проекта ще бъдат осигурени устойчиви ресурси, както и ще бъдат обучени над 1000 човека в различни курсове.

Бизнес инкубаторът ще прави постоянни курсове за търсещите работа в страната и чужбина. Проектът е на стойност 451798.14 евро, от които 384028.41 евро съфинансиране от ЕС.