Експерт: Язовирите не са причина за потопа в Бургаско

36

От Господ, от небето” – от там е тръгнало водното бедствие в област Бургас според директорът на надзора на язовирните стени ген. Кирил Войнов.

Пред бТВ той подчерта че при 200 литра на квадратен метър дъждове на някои места не може да се говори, че преливането на няколко малки язовира е довело до наводняването на цели села.

46-те изкуствени водоема в засегнатите общини са проверени през последните дни. По отношение на най-проблемния – частният „Чотората”, Войнов обясни, че преди него са каскадните язовири „Чанаджик”, от които не е дошла висока вълна, защото водата се е изливала постепенно. Изпускателят на „Чотората” не е бил в състояние да поеме количеството и то е тръгнало през стената.

„Чотората” се зауства в река Русокастренска 5 километра надолу и селото е още 11 километра от точката на заустване. Реката минава на километър от него – не е възможно от частичното разрушаване на дигите да идват тези наводнения. Проблемът са големите количества дъжд за кратко време – регионалното депо, което е нависоко, също е наводнено”, подчерта Войнов.

Генералът отбеляза, че за „Чотората” при проверка преди година е имало предписание заради частично слягане на язовирната стена. Проверка е трябвало да установи дали проблемът е отстранен, но потопът я изпреварил. Той посочи, че за цялата Бургаска област отговарят двама души.

Ген. Кирил Войнов призова собствениците да изпълняват задълженията си и да не се оправдават с липса на пари и допълни, че общините са получили язовири без кметовете им да схващат отговорността, която носят.