Заместник-министър Занчев: Създаваме необходимите предпоставки за привличане на товарните потоци от Азия към Централна и Западна Европа

108

С развитието на транспортната инфраструктура, България създава необходимите предпоставки за привличане на товарните потоци от Азия към Централна и Западна Европа. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев по време на Втората среща на министрите на транспорта на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Тя се провежда като част от платформата 16+1, в периода 25-26 октомври във Варшава, Полша.

В рамките на събитието заместник-министър Велик Занчев представи стратегическата рамка в сектор „Транспорт”, основните интермодални възли на територията на страната ни, както и големите инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства, предадоха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Заместник-министър Велик Занчев отбеляза, че благоприятното географско положение на България е едно от най-големите предимства, което предоставя възможности за осъществяване на връзки със страните от Европа, Азия и Африка. То стои в основата на привличането на по-голямата част от транспортните потоци между тези държави.

„Това предимство допълнително се усилва от обстоятелството, че през България преминават два от основните коридори на Трансевропейската транспортна мрежа: „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, по които основно се насочва трафикът от Изток към вътрешността на Европейския съюз”, допълни Занчев.

В рамките на двудневното мероприятие се провежда и конференция на тема „Интермодалността – гаранция за ефективен и икономически изгоден транспорт”. Велик Занчев очерта важното значение за развитие на интермодалните пресичания, чрез които се постига надеждност и непрекъснатост на товарните превози от Китай към Европа през страната ни.

В изказването си пред делегатите, заместник-министър Занчев, представи заложените цели в Интегрираната транспортна стратегия на България за периода до 2030 г. В нея са очертани тенденциите за развитие в дългосрочен план, като те са съсредоточени около повишаването на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор, подобряването на транспортната свързаност и достъпност, не само вътрешната, а и външната.

При проведените междуправителствени срещи, заместник-министър Велик Занчев разговаря със заместник-министъра на транспорта и съобщенията на Литва Ричардас Дегутис, държавния секретар в Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зоран Лукачевич, както и със заместник-министър на транспорта на Китай Дзиендзихуо Хъ.

В края на срещата с китайския си колега, Велик Занчев присъства на подписването договор за делегиране на правомощия между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и признатата от Европейската комисия организация за корабен регистър „Чайна Класификейшън Съсайъти“. Документът бе подписан от изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Живко Петров и вицепрезидента на китайската компания Сън Фенг, като той дава право на китайската организация да извършва прегледи на кораби, плаващи под български флаг, както и да издава предвидените в международните конвенции различни видове документи за тях.