Общественият съвет към „Фонд за лечение на деца“ одобри 51 молби

28

Общественият съвет към Центъра „Фонд за лечение на деца“ е обсъдил заявления за подпомагане на лечението на 65 деца, като на 51 от тях документите са били одобрени, съобщиха от фонда, цитиран от БНТ.

За лечение в чужбина са били одобрени 11 деца с тежки и редки заболявания. Гласуваните средства са в размер на 63 000 евро.

За лечение в България са одобрени заявленията на 40 деца, които ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия и ще им бъдат извършени генетични изследвания. Гласуваните средства за тях са 280 000 лева.

Общественият съвет е отложил вземането на решение по 10 заявления до получаването на допълнителни медицински експертизи.

Гласуван е отказ за едно заявление заради отрицателни медицински становища. Следващото заседание на Обществения съвет е на 28 юни.