Агенцията по заетостта отчете спад в нивото на безработицата през май

27

През май Агенцията по заетостта отчита спад в нивото на безработицата през май. Процентът на незаетите вече е 7,1 – с 0.5 пункта по-малко от април. Намалението е още по–голямо в сравнение с май 2016 г. – с 1.6 на сто, предаде NOVA.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през май е 233 829. Той намалява с 15 635 души спрямо предходния месец и с 52 417 в сравнение с май миналата година.

През изминалия месец работа са започнали общо 26 750 души, от които 22 040 – на първичния пазар на труда.

В бюрата по труда са заявени 19 939 свободни работни места на първичния пазар. 16 408 от тях са в частния сектор, което представлява 82,3% от общия им брой. А той е нараснал с 6,3% спрямо миналия май.

Най-много хора за работа се търсят в преработващата промишленост (5 514); търговията (3 695); хотелиерството и ресторантьорството (3 457); строителството (1 422); селското, горското и рибното стопанство (1 334).

Най-търсените професии в бюрата по труда през май продължават да бъдат свързаните с предоставяне на услуги. На първо място е персоналът, зает в хотелиерството и ресторантьорството – сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели. Следват оператори на машини в преработвателната промишленост – шивачи, кроячи, гладачи; квалифицирани работници в промишлеността – заварчици, шлосери, стругари; общи работници в строителството; продавачи и касиери в търговията; шофьори; монтажници; общи работници в промишлеността.

От специалистите с висше образование най-търсени са учителите, инженерите, медиците и стопанските специалисти.