Ето колко пари отиват за командировките на управляващите

27

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първо тримесечие на 2017 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 2161,90 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 860,42 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии –10 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 50 лв., и за командировки на областни управители – 4705,92 лв.