Личните лекари вече нямат задължение да предоставят здравноосигурителни книжки

26

С новия Национален рамков договор за медицинските дейности за 2017г., общопрактикуващите лекари нямат задължение да предоставят на лицата избрали ги за свой личен лекар здравноосигурителни книжки.

По условията на Наредбата за осъществяване правото на медицинска помощ, НЗОК издава на задължително здравноосигурените лица здравноосигурителна книжка. Считано от 5 юни т.г. всички лица, с избор на личен лекар на територията на област Враца, които са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и са с непрекъснати здравноосигурителни права, в случай, че към момента нямат предоставена здравноосигурителна книжка, могат да получат такава от централния офис на РЗОК- Враца, ул. “Иваница Данчов“ №2 и в офисите на РЗОК в Мездра, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй, след подаване на заявление до Директора на РЗОК.

За новородени, малолетни, непълнолетни лица, получаването на здравноосигурителни книжки става чрез родител, настойник, попечител, срещу представяне на съответния удостоверителен документ /акт за раждане, удостоверение за настойничество/попечителство др./ Здравноосигурителната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на ЗЗОЛ. Тя се представя при ползване на медицинска и дентална помощ. Книжката остава валидна независимо от смяната на личния лекар от ЗЗОЛ, уточнява konkurent.bg.