Ето какви са новите правила за прием на първокласници

19
blank

Засега критериите са на ниво проект. Предстои той да бъде одобрен от общината. Досега всяко училище само определяше критериите за кандидатстване. И по новите правила водещо остава местоживеенето.

На първо място са изискванията за местоживеене, следва дали детето е било в подготвителна група в същото училище, дали има братя или сестри в това училище и наблизо ли е работата на поне единия родител. Втората група критерии са социални. Там точки се дават за деца с починали родители, с трайни увреждания, от многодетни семейства и сираци.

„Тези критерии не са нови в системата на столичното образование. И в предходни години са въвеждани и практикувани такива критерии. Те са разработвани от педагогическия съвет. Водещ критерии е близостта на училището. 43 точки за тези деца, които живеят в непосредствена близост до училището. Всеки един родител преди 15 март ще може да види на сайта на училището и на видно място в самото училище коя е територията, в която попада тяхното дете“, това заяви пред БНТ Мария Минчева – директор дирекция ,,Образование“ в Столична община.