Системата за гранично наблюдение на българо-турската граница става обект с национално значение

78
blank
Снимка: dnevnik.bg

Правителството прие решение, с което определи интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница за обект с национално значение и за национален обект, съобщава Novini.bg.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на Закона за държавната собственост този статут позволява значително съкращаване на сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проект за разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение.

Разширяването и поддържането на интегрираната система чрез изграждане на сензорни линии е една от дейностите, финансирани като спешни мерки по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Индикативният бюджет на проекта е 17,8 млн. евро, а крайният срок за изпълнението му – 30 септември 2017 г. Реализацията на проекта ще повиши капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция” при МВР за противодействие на нелегалната миграция чрез разширяване на възможността за получаване на надеждна информация при опити за незаконно преминаване на държавната граница, което е в пряка връзка със защитата на националната сигурност на страната.