Средната заплата в България мина 1000 лева

19

Средната заплата в България мина 1000 лева. През декември миналата година средно българите са получавали 1012 лева.

За последното тримесечие на 2016 година средната месечина заплата в страната е била 990 лева, което е с над 5% повече в сравнение с третото тримесечие и над 8% в сравнение със същия период на 2015 година, съобщава БТА, позовавайки се на данните на Националния статистически институт.

През последното тримесечие на 2016 година най-високи са средните заплати в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ (2248 лева), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (1757 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (1699 лева). Най-ниско платени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (600 лева).